L'escriptura musical i l'evolució del llibre

 • 400

  Caiguda de l'imperi Romà

  Caiguda de l'imperi Romà
  La Caiguda de l'imperi Romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident.
 • 400

  començament de la música cristiana

  començament de la música cristiana
  És música dedicada a Jesucrist, tracta sobre la fe cristiana respecta i predica missatjes basats en Déu i el seu fill Jesús
 • Period: 400 to Jan 1, 1400

  Edat Mitjana

  A partir del segle V, les ciutats desapareixen progressivament, i sorgeixen els llogarrets com unitat abastada per sí mateixa. Es basen en l'agricultura.
  Les terres són cultivades pels camperols, que treballen per a ells mateixos, i també per als senyors (eclesiàstics i nobles). El senyor feudal s'apropia d'una part de la producció agrícola mitjançant impostos, serveis personals, etc.
  Són freqüents les revoltes davant els excessos dels senyors feudals.
 • Period: 400 to Jan 1, 700

  Monodía - Cant Gregorià

  El cant gregorià és música vocal, i es canta a capella (sense acompanyament d'instruments).
  Es canta al uníson —una sola nota a la vegada— la qual cosa vol dir que tots els cantaires entonen la mateixa melodia.
 • Period: 400 to Jan 1, 1100

  época de pobresa

  Época de pobresa, guerras i malaties. Epidemies com la pesta negra
 • Jan 1, 711

  Invasió musulmana Al-Andalus

 • Jan 1, 732

  batalla de Poitiers (batalla de Tours)

  Va tenir lloc el 10 d'octubre de l'any 732 entre les forces comandades pel líder franc Carles Martell i un exèrcit islàmic comandat per l'emir Abd-ar-Rahman ibn Abd-Al·lah al-Ghafiqí a prop de la ciutat de Tours, a França. Durant la batalla, els francs derrotaren l'exèrcit islàmic i Al-Ghafiqí fou mort. Aquesta batalla aturà l'expansió cap al nord de l'islam des de la Península Ibèrica.
 • Period: Jan 20, 1000 to Jan 20, 1100

  música monòdica profana

 • Jan 20, 1070

  Trobadors

  Poeta cantor que crea composicions literàries i musicals, destinades a ser difoses pel cant dels joglars.
 • Period: Jan 20, 1110 to Jan 20, 1200

  Ars Antiqua

 • Jan 1, 1200

  escola de Nôtre-Dame

  escola de Nôtre-Dame
  Grup de músics que van treballar i estudiar a la catedral de Nôtre-Dame. La majoria dels compositors eren anònims.
 • Period: Jan 1, 1210 to Jan 1, 1300

  Els joglars

 • Jan 1, 1300

  El llibre Vermell de Montserrat

  El llibre Vermell de Montserrat
  http://www.youtube.com/watch?v=1OqOH0iCMC4
  És un conjunt de 23 plecsque contenen textos religiosos. l seu nom es deu al color de la coberta de vellut vermell.
 • Jan 1, 1320

  Ars Nova

  Període de producció polifònica musical, posterior a l'Ars Antiqua
 • Period: Jan 1, 1410 to

  Renaixement

  època artística que dóna començament a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa.
 • Feb 23, 1440

  La impremta

  La impremta
  La impremta és un dispositiu mecànic que permet fer molts exmplars d'un text en fulls de paper. Va ser inventada per Johannes Gutenberg.
 • Jan 1, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica s'usa per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques.
 • comença el Barroc

  comença el Barroc
  Fou un moviment cultural que es va estendre a la literatura, la pintura, l'arquitectura, la dansa i la música.
 • L'alquimia

  L'alquimia
  Practica protocientífica que combina elements de la química, la metalurgica, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticisme, el espiritualisme y el art.
 • La primera Ópera

  La primera Ópera
  És un drama total o parcialment musicat que s'escenifica cantant amb acompanyament orquestral, i amb els elements escènics habituals del teatre
 • Period: to

  Barroc

  Obsessió per expressar els sentiments.
  Més importancia en la música profana i equilibri de la música vocal i instrumental.
  Predomina l'estil vertical ,homofònic.
  Ampliació i enriquiment de l'harmonia i eixamplament dels acords.
  Ritme vibrant i dissenys persitents .
  Estètica dinàmica.
  Intent de explicar el drama i l'emoció dels textos.
 • Introducció Música Religiosa.La Opera.

 • Formes instrumentals

  Música orquestral concert sonata fimfonies.
  Música de cambra (trios quartets...)
  Òpera: còmica i seriosa.
  Música objectiva: "pura" que provoca sensacions.
  ( HAYDN ; MOZART )
 • Period: to

  classicisme

  "Equilibri i bellesa"
  Domini de la música profona.
  Ritme: senzill y regular.
  Harmonia: s'abandona el baix continu.
 • Period: to

  Romanticisme

  Expressivitat mitjançant la música.
  Importància de l'individu i dels seus sentiments .
  Melodia: apassionada i intensa.
  Ritme: compàs irregular, molts canvis de tempo.
  Harmonia:noves dissonàncies i cromatisme amb fins expressius.
 • notació neumàtica

  notació neumàtica
  La notació neumàtica és un sistema de notació musical que consistia en una sèrie de signes gràfics que representen sons, especificant el seu número, la seva relació rítmica i la situació melòdica dins d'una escala.
 • Papa Gregori I unifica el cant gregorià

  Papa Gregori I unifica el cant gregorià
  cant gregoriàEl Papa Gregori I fou un monjo romà, últim Papa de Roma escollit abans de l'Edat mitjan. Va sistematitzar els rituals i els cants sagrats, instituïnt el cant gregorià.
  El cant gregorià és música vocal, i es canta a capella.
  * Es canta al uníson la a qual cosa vol dir que tots els cantaires entonen la mateixa melodia.
  * Es canta amb ritme lliure, segons el desenvolupament del text literari i no amb esquemes amidats.
  *És una música modal escrita en escales particulars de sons.
 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Inventor del tetragrama.
  El tetragrama és el conjunt de quatre línies horitzontals, paral·leles i equidistants entre si, i tres espais sobre els quals s'escrivien els signes que servien per determinar l'altura dels sons musicals del cant gregorià. La posició de la nota sobre una de les línies o un dels quatre espais, indica l'altura i el nom del so que s'ha d'executar, més tard (1025) perfeccionarà l'escriptura musical implantant un sistema de línies horitzontals.
 • Period: to Jan 1, 1100

  Música vocal monódica

  Senzilla, sense instruments i amb textos en llatí. Melodies amb influència Oriental: Melismes (llargues vocalitzacions).
  LLiguem la melodia amb el text, que s'ha d'entrendre (ritme, lliure i uniforme i pauses al final de cada frase). Sentit solemne, sublim i místic.