Images

La historia de la musica

 • Period: 400 to Jan 1, 1490

  EDAT MITJANA

  Comença després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident i acaba amb el descobriment d'Amèrica.
 • Period: 400 to Jan 1, 1440

  Musica medieval

 • Jan 1, 850

  Neumas

  Neumas
  És la primera escriptura musical que s'ha trobat.
  Els neumas són signes que es colocaven sobre es sil·labes i servien per a recordar la melodia, el sentit de la melodia.
 • Jan 1, 1015

  Tetragrama

  Tetragrama
  No es va crear, directament el tetragrama primer es va fer una línia després es van anar afegint més fins que Guido d'Arezzo va fer el tetragrama, és a dir, una pauta de 4 línies. Foto:
  Notación cuadrada gregoriana en el Llibre Vermell, siglo XIV.
 • Jan 1, 1025

  Nom de las notas

  Nom de las notas
  Guido d'Arezzo va donar el nom a les 6 primeres notas de l'escala, basan-se en les primeres síl·labes dels versos d'un himne del s.VIII.
  Les notes són ut, re, mi, fa, sol, la
 • Jan 1, 1450

  Imprenta

  Imprenta
  Sols una décima part de la música escrita avans de 1600 ha sigut trobada, ja que fins aquella etapa l'imprenta era cara i complexa.
 • Period: Jan 1, 1450 to

  Renaixemant

  Predomina la música vocal:religiosa(misses i motets) i profana (madrigals)
  Alguns instruments es constitueixen en famílies.
 • Period: Jan 1, 1500 to

  EDAT MODERNA

 • Jan 1, 1540

  Pentagrama, compás i claus

  El pentagrama es una pauta de 5 línies.
  Eran menys elaborades que en la actualitat
 • Period: to

  Barroc

  Destaca l'expresivitat i l'artifici a les Arts. Predomina l'escriptura harmònica.La música instrumental s'independitza de la vocal. Neix l'òpera.
 • La burgesia al poder

  La burguesia comença a produir i a distribuir música impresa a gran escala. Va representar el principi d'una evolució.
  També apareixen manuals de música.
 • linies divisories

  linies divisories
  És una linia perpendicular que es coloca en el pentagrama i la seva funció és la d'indicar el final d'un compàs i el començament d'un altre.
 • Matisos de dinamica

  Matisos de dinamica
  Al principi els nivells d'intensitat eran molt limitats. Desprès es van prefeccionar i es van fer habituals les indicacions de crescendo i decrescendo.
 • Period: to

  Classicisme

  la música es caracteritza per les seves melodies fàcils i estructurades, el ritme regular i l'harmonia clara. Es desenvolupa l'òpera. La principal forma musical es la sonata
 • Indicacions de temps

  Largueto, allegro, etc
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • Period: to

  Romanticisme

  La música esta al servei de l'expressivitat. Destaquen l'òpera i el lied dins de la música vocal.L'instrument predilecte es el piano. Apareixen els diferents Nacionalismes.
 • Metrónom Maezel

  Metrónom Maezel
  Johann Nepomuk Maelzel va ser un mecànic i inventor de la cort de Viena. Va ser l'inventor del metrónom, el panarmònic, etc.
 • Period: to

  Contemporani

  -S.XX Neix el Jazz i el Rock'n Roll. La música entra a fromar part del món dels nous mitjans de comunicació.
  -S.XXI La música passa a ser un element essencial per al cinema i la publicitat
 • s.XX

  Apareixen noves tendències per renovar el llenguatge musical.
 • Ordinador

  Surt al mercat l'ordinador i amb ell escomença a descobrir i desenvolupa la música (electrònica)
 • Internet

  Va facilitar la comunicació i la transmissió d'informació; també de partitures i música.
 • s.XXI

  s.XXI
  Sorgeixen noves alternatives musicals, nous sistemes d'enregistrament i producció del so.