Kölcsey Ferenc

Timeline created by ebenko
In History
 • születés

  születés
  Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született a Közép-Szolnok megyei Sződemeteren (ma: Sauca, Románia), középbirtokos családban.
 • tanulmányok

  tanulmányok
  Debrecenben, a híres református kollégiumban végezte jogi tanulmányait, melynek utolsó éveiben Kazinczy Ferenccel és annak pesti baráti körével kezdett levelezni.
 • pesti joggyakorlat

  Pesten járt joggyakorlaton, ekkor találkozott először Berzsenyi Dániellel.
 • hazatérés

  hazatérés
  Hazatért a családi birtokra, és 1814-ig Álmosdon tartózkodott.
 • költözés

  költözés
  Egyik öccsével Csekére költözött, így a szellemi központoktól ideiglenesen távolabb került. Bekapcsolódott azonban a nyelvújítási vitába és ekkor publikálta első kritikáit is.
 • kozmopolita szemlélet bírálata

  kozmopolita szemlélet bírálata
  1817 után a Kazinczy-féle kozmopolita (világpolgár) szemléletet elítélte, ami miatt eltávolodott egykori barátjától, pártfogójától. Szemerével azonban megmaradt a jó kapcsolatuk élete végéig. (A képen Szemere Pál látható.)
 • Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas

  Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
  A vers pár hónappal a Himnusz megírása után keletkezett. Rendkívül pesszimista, tele van a hiábavalóságot kifejező képekkel.
 • Kölcsey Ferenc: Hymnus

  Kölcsey Ferenc: Hymnus
  A "Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból" Kölcsey költeménye, amely Magyarország állami himnusza. A nemzet újjászületés hajnalán írta Szatmárcsekén.(A képen a költemény kézírásának első oldala látható.)
  https://www.youtube.com/watch?v=w1x0Ic4B__E
  (Darvas István)
 • ismét Pesten

  ismét Pesten
  Ismert kritikusként tért vissza Pestre, ahol kettős ígéretet kapott: kiadják műveit és új folyóiratot indítanak. (Élet és Literatúra)
 • Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok

  Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok
  Kölcsey tanulmánya a nemzet megmaradásának záloga. Szemléletét és vitaalapját Herder gondolatai határozzák meg.
 • közéleti szerep megváltozása

  Ettől fogva komolyabb szerepet vállalt a közéletben
 • Kölcsey Ferenc: Zrínyi éneke (dala)

  Kölcsey Ferenc: Zrínyi éneke (dala)
  A vers egy lírai párbeszéd, mely megidézi Zrínyi Miklós alakját. A hősi múlt és a sivár jelen szembeállításáról szól.
  https://www.youtube.com/watch?v=7fTgRukU02o
 • Kölcsey Ferenc: Huszt

  Kölcsey Ferenc: Huszt
  A "Huszt" című epigramma a dicső múlttal szemben a jelenre hívja fel a figyelmet, amikor cselekedni kell és nagy dolgokat véghez vinni.
 • Szatmár megye főjegyzője

  Megyei főjegyzővé, illetve országgyűlési követté választották. Az 1832-36-os országgyűlésen a liberális ellenzék vezérszónokaként szerepelt.
 • Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
  Kölcsey unokaöccséhez címzett költeményével nemcsak őt, hanem az egész magyar ifjúságot fel akarta készíteni a haza szolgálatára.
 • lemondás

  lemondás
  Követi státuszáról lemondott, mivel haladó politikai elvei egyre inkább ellenkeztek a megye követutasításával. Szatmár megyében azonban megtartotta főjegyzői tisztségét, a perbe fogott ellenzékeiket (Kossuthot és Wesselényit) ügyvédként segítette. (A képen Kossuth Lajos látható.)
 • Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke

  Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
  A halála évéből való vers a legpesszimistább műve. Zrínyi és a Sors vitája, egy dialógikus mű. A költő a versbe beleszövi saját tépelődéseit. (A képen Zrínyi Miklós látható.)
 • halál

  halál
  Halála hirtelen következett be. Egy hivatalos útja során viharos zápor érte, és egy hetes betegeskedés után Szatmárcsekén meghalt. (A képen Kölcsey sírja látható.)