20210423177

Egy kereszteslovag útja

 • Period: Aug 15, 1096 to 1099

  Első keresztes hadjárat

  Az út során számos nehézséggel kellett szembenéznünk. A hosszú út során sok keresztes lovag elhagyta a hadsereget, vagy meghalt a támadások és a betegségek miatt. Sokszor élelmiszer hiányában szenvedtünk, és az utunk során keresztül kellett haladnunk olyan területeken, ahol mindig veszélyben voltunk.
  Azonban kitartottunk, és odaértünk Jeruzsálemhez. Az ostrom során sok csatát vívtunk a muszlimokkal, amelyek során sokunkat elvesztettük. De nem adtuk fel, és végül megtörtük az ellenállást
 • 1099

  Jeruzsálem elfoglalása

  Jeruzsálem elfoglalása
  Az első hadjáratunknak ez az esemény volt a legfontosabb része hiszen Jeruzsálem elfoglalása lehetővé tette a számunkra, hogy visszaszerezzük a szent helyeket, és jelentősen megerősítsük a keresztény hit jelenlétét a keleti földeken.
 • Period: 1147 to 1149

  Második hadjárat

  A célunk az volt, hogy visszafoglaljuk Edesszát, ami egy fontos erődítmény volt, és amit a szeldzsuk-törökök elfoglaltak. Az utunk nagyon hosszú volt, és sokan elhagyták a hadsereget a fáradtság és a betegségek miatt. Emellett az ellenség állandó fenyegetést jelentett, és a sivatag forró, száraz klímája sem volt kedvező.
  Végül elérkeztünk Szíriába, ahol sikeres csatákat vívtunk a szeldzsuk-törökökkel. De Edessza visszafoglalása nem sikerült, így hadjárat eredménytelen volt.
 • 1148

  Damaszkusz ostroma

  Damaszkusz ostroma
  Elsőként a város falait támadtuk meg, de az ellenség jól védekezett, nem tudtuk bevenni a falakat. Ezután úgy döntöttünk, hogy elzárjuk az élelmiszerforrásokat, hogy kénytelenek legyenek megadni magukat.
  Több nap telt el, és az ellenség semmit sem mutatott, ami a visszavonulásukra adott volna okot. Ezután azzal szembesültünk, hogy a város vezetői nyitva hagyták a kapukat, Imad al-Din Zengi-nek, aki támogató volt a keresztesekkel szemben. Ezért kénytelenek voltuk feladni a harcot.
 • Period: 1189 to 1192

  Harmadik hadjárat

  A hadjáratot 1189-ben indítottuk el, azért hogy visszafoglaljuk Jeruzsálemet, amelyet a szaracénok vettek el tőlünk. A hadjáratban nagy nevek vettek részt, mint például III. Béla magyar király. A keresztes hadsereg szétvált és kisebb-nagyobb csapatokban haladt előre. Én egy kis csoporttal mentem, és rengeteg csatában vettünk részt az út során. Bár a hadjárat eredeti célja nem sikerült, és Jeruzsálemet nem tudutuk véglegesen megszerezni, mi mindent megtettünk, hogy visszafoglaljuk a Szent földet
 • 1192

  Jaffai csata

  Jaffai csata
  A csata 1192-ben zajlott, az utolsó nagy összecsapás volt a harmadik keresztes hadjárat során. A szaracénokkal már hónapok óta harcoltunk a Jaffa városát körülvevő területen. A szaracénok folyamatosan támadtak minket, de mi megállítottuk őket és tartottuk a város védővonalait.
  A csata folyamán rengetegen estek el, de mi,nem adtuk fel, és az utolsókig harcoltunk. Végül sikerült elhárítanunk a támadásokat, és megőriztük a várost.
 • Period: 1202 to 1204

  Negyedik keresztes hadjárat

  Az összes keresztes hadjárat közül a negyedik volt a legproblémásabb, kezdve azzal, hogy az eredeti cél, a Szentföld felszabadítása, nem valósult meg. Ehelyett az egész hadjáratot a velencei kereskedők manipulációja befolyásolta, hogy Konstantinápolyt foglalják el. Úgy érzem, hogy ez hiba volt mert az eredeti céllal nem törődtünk.Az egész hadjárat kudarcot vallott, és nem értük el semmilyen eredményt. Ráadásul az eredeti célkitűzés elhanyagolása miatt a keresztes hadjáratok hitelessége csökkent.
 • 1204

  Konstantinápoly elfoglalása

  Konstantinápoly elfoglalása
  Miután bevonultunk a városba, rengeteg pusztítást okoztunk és a Bizánci Birodalom sok kincsét elraboltuk. Az elfoglalás után, az elfogott Bizánci császár, III. Alexiosz szabadon bocsátására ígéretet tettünk, hogyha segítségüket nyújtja és pénzzel támogatja a hadjáratot. Azonban nem tartottuk be az ígéretünket, és Alexioszt meggyilkoltuk. Az elfoglalás és az Alexiosz meggyilkolása a keresztény világ számára óriási szégyen és botrány ami a keresztes hadjáratok hitelét aláásta.
 • Period: 1217 to 1221

  Ötödik keresztes hadjárat

  Körülbelül 50 000 ember indult el velünk együtt. Utunk során több csatában vettünk részt, és sok nehézséggel néztünk szembe, hogy elérjük Egyiptomot, ahonnan aztán tovább vonulhattunk Jeruzsálem felé.
  Az egyiptomiak keményen küzdöttek, ezért nehéz volt meghódítani a városokat, amiken áthaladtunk. Azonban kitartóak voltunk, és sikerült végül eljutnunk Damiettába ami egy nagyobb kikötőváros volt. Itt folytattuk az erőfeszítéseinket, hogy Jeruzsálembe jussunk. De sajnos nem jártunk sikerrel.
 • Aug 29, 1218

  Damietta ostroma

  Damietta ostroma
  Damietta egy kikötőváros volt, amely jelentős volt a hadjáratunk szempontjából, mert itt jutottunk tovább Egyiptom felé. Az ostrom során folyamatosan harcoltunk a város falain kívül, és megpróbáltuk feltörni a védőerőket. A város védelme azonban erős volt.
  Egy idő után azonban megtaláltuk a gyenge pontjukat. Az egyik falnál áttörtünk, és bejutottunk a városba. Az ostrom a város főterén folyt, ezért az ellenség minden erejével harcolt ellenünk. Végül sikerült megszereznünk Damietta városát.
 • Period: 1228 to 1229

  Hatodik keresztes hadjárat

  1228 szeptemberében szálltunk partra Akkóban. Itt érte utol Frigyest egy pápai átok híre, aminek hallatán elfordultunk tőle. Csak a teuton lovagok álltak ki mellette, akikkel Frigyes megpróbált megküzdeni Kámil szultán csapataival. ő viszont mindíg kitért a csata elől, és végül 1229 februárjában békét kötött Frigyessel. Így aztán visszakaptuk Jeruzsálemet, Betlehemet, Názáretet, Montfort és Thorn várát, valamint Jaffát. Harcok nélkül sikerült elérnünk, hogy Jeruzsálem újra keresztény legyen.
 • Period: 1248 to 1254

  Hetedik keresztes hadjárat

  IX. Lajos francia királyjal, felgyógyulása után, kíséretével 1248 augusztusában szálltunk hajóra és ciprusi kitérővel a telet a szigeten töltöttük. A következő év májusában értünk Damietta városához, amit néhány héten belül sikerült bevennünk, akárcsak később a stratégiailag fontos Manszúra erődöt. A seregben azonban skorbut és a vérhas jelent meg, így a visszavonulás mellett döntöttünk. Ekkor bekerítettek minket és fogságba estünk. Csak hatalmas váltságdíj ellenében Lehettünk újra szabadok.
 • Period: 1269 to 1272

  Nyolcadik Hadjárat

  IX. Lajos királyunk 1269-ben indította meg a nyolcadik keresztes hadjáratot a tuniszi emír ellen. Tunisz elfoglalása esetén megnyílt volna az út Egyiptom és a Szentföld felé. A táborainkban viszont megjelent a vérhas és a járványban Lajost is elvesztettük. A trónörökös, Fülöp azonnal hazautazott és nagybátyját, Károlyt kérte meg arra, hogy kössön békét a muszlimokkal. Tehát visszaadtuk a korábban elfoglalt Karthágót, aztán visszahajóztunk Franciaországba. Ez volt az utolsó nagyobb hadjáratunk.