Indvandring til Danmark

 • Liberal udlændinge lov.

  Liberal udlændinge lov.
  Den liberale udlændinge lov, gjorde at udlændinge nemt kunne komme ind i landet og søge arbejde. De skulle dog kunne forsørge dem selv, når de ankom.
 • Ungarske flygtninge kommer til Danmark.

  Ungarske flygtninge kommer til Danmark.
  Ungarn var "besat" af Sovjetunionen.
  Studerene og arbejdersønner startede en protest/oprør i Budapest, fordi de ville opnå neutralitet.
  Den. 4. november rykkede 200.000 soldater og 2.500 kampvogne fra den røde hær (Den Sovjetiske hær) ind og fejede al modstand til side.
  Alt dette førte til at flere tusinder ungarer flygtede fra deres hjem. Ca. 1000 af dem kom til Danmark, hvor de blev modtaget med åbne arme.
 • Period: to

  Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft

 • Udenlandsk arbejdskraft vil være en fordel for dansk økonomi.

  Udenlandsk arbejdskraft vil være en fordel for dansk økonomi.
  Danmarks handelsminister, Hilmar Baunsgaard, argumenterer for indvandring af udenlandsk arbejdskraft vil være en økonomisk fordel for Danmark.
 • Kvindernes deltagelse i erhvervslivet accelererede.

  Kvindernes deltagelse i erhvervslivet accelererede.
  Næsten en tredjedel var aktive på arbejdsmarkedet.
 • De første fremmedarbejdere kom til landet.

  De første fremmedarbejdere kom til landet.
 • Stramning af regler for udlændinge der ville arbejde i DK.

  Man ændrede praksis, således at udlænding, der rejste til DK, for at arbejde blev afvist ved grænserne - selvom de godt kunne forsørge sig selv. Det viste sig dog at være umuligt at tjekke alle ved grænserne.
 • Udlændinge/indvandre reglerne strammes yderligere.

  Man skulle nu have ved ansøgning om dansk arbejdstilladelse, vise et tilbud om arbejde fra en dansk arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skulle også skrive under på, at det ikke havde været muligt at finde dansk arbejdskraft til det pågældende job.
  Udlændinge skulle også være medlem af en a-kasse.
 • Oliekrisen

  Oliekrisen førte til økonomisk tilbagegang i Vesteroupa. Dette betød at arbejdsløsheden steg hurtigt. Defor ville man i DK ikke have flere indvandre ind, da man frygtede massearbejdsløshed.
 • Indvandrestop

  I november blev arbejdsmarkedets parter og regeringen enige om et øjeblikkeligt stop for indvandring af flere fremmedarbejdere. Man gjorde dette pga. oliekrisen som havde givet en stigning i arbejdsløsheden. Man frygtede derfor massearbejdsløshed, og prøvede derfor at bekæmpe det ved ikke at lukke flere arbejdere ind, og ved at sende dem der allerede var her, hjem når deres arbejdstilladelse ophørte.
 • Jordskredsvalget

  Fem nye partier blev repræsenteret, og over halvdelen af folketingetmedlemmerne blev udskiftet. Fremskridtspartiet kom ind med 28 mandater og blev Folketingets næststørste parti.
 • 158 flygtninge fra Uganda ankommer til Danmark.

 • 600 flygtningen fra Chile ankommer til Danmark.

 • Undervisningsministeriets bekendtgørelse (nr. 179) af 8. marts 1976

  Bekendtgørelsen handlede om at fremmedsprogede elever skulle undervises i deres modersmål.
 • Regeringen nedsætter et udvalg, der skal udarbejde en ny udlændingelov --> 1983-loven

 • Der var næsten 100.000 udenlandske statsborgere i Danmark.

  Heraf stammede over halvdelen fra nordiske lande.
 • 300.000 arbejdsløse i Danmark

 • Verdens mest liberale udlændingelov

  Loven gjorde det meget nemt, for alle med bare en lille smule tilknytning til Danmark, at få opholdstilladelse. Loven fik ros for at være verdens mest humanitære lov, men kritik for at det var alt for nemt at komme ind i landet.
  Boede man her lovligt, kunne man nemt hente familien herop, både børn, kærester/ægtefæller, endda i nogle tilfælde forældre (hvis forældrene var over 60, og ikke havde andre børn i hjemlandet).
 • Dronning Margrethe blander sig i udlændingedebatten.

 • Lovstramning

  Asylansøgere kan afvises ved grænsen, hvis de ankommer til danmark fra et sikkert land. (1985/1986)
 • Borgmester i Ishøj kritiserer den førte udlændingepolitik

  Borgmester i Ishøj, Per Madsen (S), kritiserer den førte udlændingepolitik
 • Lovstramning

  Indvandrere der får deres forældre familiesammenført til Danmark skal selv forsørge deres forældre.
 • Lovstramning

  Indvandrerne skal kunne dokumentere deres evne til at forsøge deres forældre før de kan få ret til familiesammenføring.
 • Der findes i alt 1.400 folk med vietnamesisk baggrund i Danmark.

 • Kraftig lovstramning

  Det nye VKO-flertal begrænser antallet af familiesammenføringer mm.
 • Stramninger i 2002-loven

  • VKO afskaffer begrebet "facto-flygtninge --> Kun personer der lever op til FN's definition af flygtninge kan få asyl.
  • Længere tid at få permanent opholdstilladelse (3 år -> 7 år)
  • Lavere sociale ydelser end danskere i de første 7 år i DK
  • 24 års reglen
  • Flere flygtninge sendes hjem
  • Skærpede krav til indfødsret/dansk statsborgerskab o Tager længere tid 7 år --> 9 år o "Eksamen i dansk sprog, historie og samfundsforhold o Skal skrive under på at man overholder loven