HISTÒRIA DE L'INFORMÀTICA

 • Blaise Pascal

  Blaise Pascal
  Blaise Pascal inventa la Pascalina en 1645. Amb aquesta màquina, les dades es representaven mitjançant les posicions dels engranatges, és una de les primeres calculadores mecàniques.0 al 9.
 • Sir Samuel Morland

  Sir Samuel Morland
  La primera màquina de multiplicar es va inventar per Sir Samuel Morland. Una agulla d'acer movia els dials per executar els càlculs. A diferència de la Pascalina, aquest aparell no tenia avanç automàtic de columnes.
 • Baró Wolfgang von Kempelen

  Baró Wolfgang von Kempelen
  El jugador d'Escacs Autòmat, va ser inventat pel Baró Wolfgang von Kempelen. Pretendre ser una màquina pura, incloïa un jugador d'escacs "robòtic", però va ser una farsa, la cabina era una il.lusió òptica ben plantejada que permetia a un mestre dels escacs amagar-se en el seu interior i operar el maniquí,.
 • Charles Mahon

  Charles Mahon
  Se inventó la primera máquina lógica por Charles Mahon. El "demostrador lógico" era un aparato tamaño bolsillo que resolvía silogismos tradicionales y preguntas elementales de probabilidad.
 • Lady Ada Augusta Lovelace

  Lady Ada Augusta Lovelace
  Lady Ada Augusta Lovelace va suggerir la idea que les targetes perforades s'adaptessin de manera que causessin que el motor de Babbage repetís certes operacions. A causa d'aquest suggeriment alguns consideren Lady Lovelace la primera programadora.
 • Dorr Felt

  Dorr Felt
  Dorr Felt va desenvolupar la seva Comptómetro, el qual va ser la primera calculadora que s'operava amb només pressionar tecles en comptes de, per exemple, lliscar rodes.
 • John Vincent Atanasoff i Clifford Edward Berry

  John Vincent Atanasoff i Clifford Edward Berry
  John Vincent Atanasoff i Clifford Edward Berry van completar una calculadora de propòsit especial per resoldre sistemes d'equacions lineals simultànies.
 • Robert Thomas Morris

  Robert Thomas Morris
  Es reconeix el primer virus informàtic, creat per Robert Thomas Morris. Va atacar a una màquina IBM Sèrie 360 i va ser anomenat Creeper.
 • Apple

  Apple
  Es funda l'empresa Apple.
 • Soft Warehouse

  Soft Warehouse
  Soft Warehouse desenvolupa el programa d'àlgebra computacional anomenat Derive.
 • Windows 95

  Windows 95
  Llançament de Windows 95 per part de Microsoft.
 • MSN Messenger

  MSN Messenger
  Es publica la primera versió de MSN Messenger.
 • Windows 2000

  Windows 2000
  És llançat el sistema operatiu Windows 2000 per Microsoft.
 • Google Chrome OS

  Google Chrome OS
  S'espera el llançament de Google Chrome OS, un sistema operatiu creat per l'empresa Google i basat en Linux.
 • Gottfried Leibniz

  Gottfried Leibniz
  La primera calculadora de propòsit general va ser inventada pel matemàtic alemany Gottfried Leibniz. L'aparell era una partida de la Pascalina, mentre opera utilitza un cilindre de dents en lloc de la sèrie d'engranatges.