Portada

Història de la informàtica

 • 2000 BCE

  Àbac xinés

  Àbac xinés
  Era una tablilla en la qual es podia operar manualment, encara que només es podien fer sumes i restes
 • Pascalina

  Pascalina
  Aquesta màquina calculadora, la qual només podia fer sumes i restes, va ser inventada pel cintífic francés Blaise Pascal
 • Roda de Leibnitz

  Roda de Leibnitz
  L'alemany Leibnitz, qui va inentar aquesta màquina, es va inspirar en la pascalina per desenvolupar-la, afegint les funcions de multiplicar i dividir
 • Màquina Analítica

  Màquina Analítica
  La va desenvolupar l'anglés Babbage. Aquesta màquina ja era capaç de fer qualsevol operació. Tot i això, presentava els inconvenients de ser una màquina mecànica
 • 1ª Generació

  1ª Generació
  Els ordinadors es construeixen amb vàlvules de buit. Aquestes màquines són molt grans, cares, complexes d'utilitzar i d'ús exclusivament militar.
  D'aquesta generació, destaquen tant el Colossus Mark (1942) com el Eniac (1944)
  Durant aquesta generació va tindre lloc la segona guerra mundial.
 • 2ª Generació

  2ª Generació
  Apareix el transistor, el qual, resulta ser una revolució electrònica. En aquesta generació també apareixen els ordinadors comercials, els quals estaven dirigits als bancs o grans multinacionals.
  El UNIVAC Iés l'ordinador més rellevant d'aquesta generació, ja que va ser el primer ordinador comercial i va ser dissenyat per al seu ús en administració i negocis.
  Durant aquesta generació, concretamenta l'any 1956, es va crear el festival musical d'Eurovisión.
 • 3ª Generació

  3ª Generació
  Apareixen els circuits integrats, que permeten abaratir costos i fer els sistemes operatius i llenguatges de programació més capaços. Tot i això, encara són cars i grans.
  El IBM 360 va ser el primer ordinador d'aquesta generació, mentre que el CDC 6600 es pot considerar el més potent.
  Durant aquest període de temps, concretament l'any 1969, la humanitat va arribar a la lluna.
 • 4ª Generació

  4ª Generació
  Apareixen els microprocessadors, la qual cosa fa que els ordinadors siguen más barats i xicotets. També comencen a eixir les computadores dirigides a petites i mitjanes empreses.
  La PDP-10 és una de les computadores d'aquesta generació.
  Durant aquesta generació va morir Francisco Franco.
 • 5ª Generació

  5ª Generació
  En aquesta generació apareixen els ordinadors personals. Tot i que a comparació dels ordinadors actuals continuen sent cars, les famílies ja se'ls podien permetre.
  Un dels ordinadors més rellevants d'aquesta generació és el IBM PS/1
  Durant aquesta generació, l'any 1986, es va produir l'accident nuclear de Chernobyl
 • 6ª Generació

  6ª Generació
  Apareixen les arquitectures paral·leles, és a dir, diversos processadors funcionant al mateix temps. També és el moment dels dispositius mòbils, pantalles tàctils, intel·ligència artificial i robòtica.
  D'aquesta generació podem destacar el processador Intel Pentium D, que són 2 processadors Pentium 4 en un. Aquest va ser el primer dual-core de Intel. També van aparèixer els primers smartphones, com el primer model de l'Apple iPhone.
  En 2001 es va produir un atac terrorista al World Trade Center