Història de la Informàtica

 • 1000 BCE

  El Àbac

  El Àbac
  Era un instrument que servia pewr efectuar operacions aritmètiques senzilles.
 • 500 BCE

  Pedra de càlcul dels Romans

  Pedra de càlcul dels Romans
  La paraula càlcul prové de l'llatí "calculus" i significa pedreta .en l'antiguitat s'utlilitzava el càlcul amb pedretes per comptar els animals que entraven i sortien a pasturar.
 • 300 BCE

  Algoritme de Euclides

  Algoritme de Euclides
  Ès un mètode antic i eficient per calcular el MCD(màxim comú divisor).
  Avui dia es fa servir a computadores electroniques gracies a la seva eficacia.
 • 150 BCE

  Mecanisme de Anticitera

  Mecanisme de Anticitera
  El mecanisme d'Anticitera és una calculadora mecànica antiga dissenyada per preveure la posició de el Sol, la Lluna, i alguns planetes, que permetia predir eclipsis. ... Va ser descobert entre les restes d'un naufragi prop de l'illa grega d'Anticitera, entre Citera i Creta, i es creu que data de 150 a.C
 • Algoritme de Napier

  Algoritme de Napier
  Els logaritmes de Napier, persecusor de la regla de càlcul.Va fer possible multiplicar, dividir i claculae l'arrel quadrada i cublica girant els rods.
 • Rellotge calculador

  Rellotge calculador
  Wilhelm Schickard va crea el rellotge calculador. Era capaç de sumar i restar 6 digits i en el cas de que el resultat fos major, tocaba una campana.
 • La Regla de Càlcul

  La Regla de Càlcul
  Actua com un ordinador analògica. Disposa de diverses escales numèriques mòbils que faciliten la ràpida i còmoda realització d'operacions aritmètiques complexes
 • La Pascalina

  La Pascalina
  La primera calculadora que funcionava a base de rodes i engranatges creada per el matemaric francés Blaise Pascal
 • La creació del sistema Binari

  La creació del sistema Binari
  El senyor Leibniz va ser un matematic i filosof aleman, que va crear el sistema Binari modern i la creació del calcul diferencial
 • Tarjeta Perforada

  Tarjeta Perforada
  És una làmina feta de cartolina que conté informació en
  forma de perforacions segons un codi binari.
 • Màquina Analítica

  Màquina Analítica
  Entre 1833 i 1842, Babbage, va intentar construir una màquina que fos programable per fer qualsevol tipus de càlcul, no només els referents a el càlcul de taules logarítimcas o funcions polinòmiques. Aquesta va ser la màquina analítica. ... Es considera que la màquina analítica de Babbage va ser la primera computadora de l'món.
 • Àlgebra Booleana

  Àlgebra Booleana
  És la teoria matemàtica que s'aplica en la lògica combinatòria.
 • Màquina Censadora

  Màquina Censadora
  La màquina tabuladora és un dels primers artefactes de la informàtica i es va utilitzar per primera vegada per al cens de 1890 als Estats Units.
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Va ser un científic, matemàtic, logic, criptoanalista i biomatemàtic, maratonià britànic.I va treballar en camps com la informatica teorica.Se'l considera el pare de la informatica moderna.
 • ABC

  ABC
  L'Atanasoff Berry Computer fou el primer computador electrònic i digital automàtic. Va ser construït pel Dr. John Vincent Atanasoff amb l'ajuda de Clifford Edward Berry
 • Ordenador digital Electronic

  Ordenador digital Electronic
  El primer ordinador del mòn va ser el EDSAC.
  L'EDSAC va ser el primer calculador electrònic al món en comptar amb ordres internes.
 • Mark I Colossus

  Mark I Colossus
  Les màquines Colossus van ser els primers dispositius calculadors electrònics usats pels britànics per llegir les comunicacions xifrades alemanyes durant la Segona Guerra Mundial. Colossus va ser un dels primers computadors digitals.
 • ENIAC

  ENIAC
  Era una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital.Va ser dissenyat pel càlcul de taules de tir de l'artilleria al Laboratori de Recerca Balística de l'Armada dels Estats Units.
 • Modem

  Modem
  És un aparell electrònic capaç de convertir un senyal digital de dades en un altre senyal analògic.
 • Primera Calculadora Electronica

  Primera Calculadora Electronica
  La empresa de tecnologia IBM presenta en EEUU la primera calculadora electronica del mòn.El seu mecanisme estava fabricat amb transmisors,un tecnologia revoluicionaria.
 • Segona generació d'ordenadors

  Segona generació d'ordenadors
  La segona generació de les computadores va substituir la valvules buides pels transitors.Les computadores de la segona generació son més petites i consumeixen menys
 • El desenvolupament de COBOL

  El desenvolupament de COBOL
  El llenguatge COBOL va ser creat l'any 1959 amb l'objectiu de crear un llenguatge universal que pogués ser usat en qualsevol ordinador.
 • Unitats de mesura informatica

  Unitats de mesura informatica
  Un bit és la unitat informàtica més petita. Pot tenir dos valors: I o 0.Un byte es la seqüència de 8 bits.
 • Codig Ascii

  Codig Ascii
  Es tracta d'un patró de codificació que s'empra en l'àmbit de la informàtica.Va ser creat el 1963 pel Comitè Nord-americà d'Estàndards.
 • Llenguatge de programació

  Llenguatge de programació
  És un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador.
 • Calculador de Butxaca

  Calculador de Butxaca
  S'utilitza per calcular càlculs aritmètics.
 • La mare de totes les Demos

  La mare de totes les Demos
  A la fi de 1968 Douglas Engelbart, de l'Institut d'Investigacions de Stanford va fer una presentació en la qual van aparèixer per primera vegada el ratolí, l'escriptori, la videoconferència, el correu electrònic, el processament de text i fins a un control de versions a l'estil de l'actual Git. Es pot dir que després d'això ja no es va inventar gairebé res de nou.
 • Evelyn Everzin( La mare dels processadors de text)

  Evelyn Everzin( La mare dels processadors de text)
  Coneguda com la mare dels processadors de text, des que el 1968 va desenvolupar la idea d'un programa que permetia emmagatzemar i editar textos.El 1969 fa fundar la primera empresa de processadors de text
 • ARPANET

  ARPANET
  S'obre la primera xarxa entre universitats per intercanviar informació acadèmica i posa les bases del que acabarà sent la xarxa de xarxes. Aviat s'enviaria el primer correu electrònic, encara que fins a 1991 no es va fer la primera pàgina web.
 • Comença la era Unix

  Comença la era Unix
  Totes les civilitzacions han tingut el seu còmput d'anys, els romans comptaven des de la fundació de Roma, els xinesos des que es va inventar el calendari, els musulmans des de la hègira i en informàtica es posa l'1 de gener de 1970 com començament de l'era Unix , a partir de la qual es manegen les dates a nivell intern en els ordinadors. La utilitat d'això és que a l'començar a comptar en una data més recent la xifra és inferior i s'estalvia bastant memòria.
 • El primer correu electronic que és enviat

  1971 és l'any que té lloc la primera aparició de l'correu electrònic, amb l'enviament del primer 'e-mail'. Va ser l'enginyer nord-americà Roy Tomlinson qui, sense saber-ho, va inventar una de les formes més populars de comunicació d'avui dia.
 • Llenguatge C++

  Llenguatge C++
  És un llenguatge orientat a la implementació de sistemes operatius, concretament Unix.Creat per Bjarne Stroustrup
 • Visicalc

  Visicalc
  Va ser la primera aplicació de full de càlcul disponible per a ordinadors personals. És considerat l'aplicació que va esdevenir el micro computador d'unhobby per entusiastes de la computació en una eina seriosa de negocis.
 • Ibm Pc Ssitemas Operatius Ms-Dos

  Ibm Pc Ssitemas Operatius Ms-Dos
  MS-DOS va ser el membre més popularment conegut de la família de sistemes operatius DOS de Microsoft, i el principal sistema per a ordinadors personals compatible amb IBM PC a la dècada de 1980.
 • IBM PC

  IBM PC
  El IBM Personal Computer conegut com IBM PC, és la versió original i el progenitor de la plataforma de hardware compatible IBM PC.Va ser creat per un equip d'enginyers i de dissenyadors sota la direcció de Don Estridge i William C. Lowe.
 • El primer ordinador en forma de Laptop

  El primer ordinador en forma de Laptop
  El Compass 1100 de Grid és considerat el primer ordinador portàtil, es va presentar a l'abril de 1982. L'equip va ser dissenyat pel dissenyador britànic Bill Moggridge el 1979.
 • L'arribada de Windows

  L'arribada de Windows
  En 1985, Microsoft publica la primera versión de Windows, una interfaz gráfica de usuario (GUI) para su propio sistema operativo (MS-DOS) que había sido incluido en el PC de IBM y compatibles desde 1981.
 • World Wide Web, Llenguatge Html, Servidoe web

  World Wide Web, Llenguatge Html, Servidoe web
  Red informatica mundial, és un sistema de distribució de documents de hipertext o hipermedis interconectats i accesibles via internet.
 • Llenguatje de programació Nucli Linux

  Llenguatje de programació Nucli Linux
  És un dels principals exemples de Software lliure i de codig obert
 • Quan Torvards va arribar a Linux

  Quan Torvards va arribar a Linux
  El 1991, a Hèlsinki, Linus Torvalds va començar un projecte que més tard va arribar a ser el nucli Linux. Això va ser a del principi un emulador terminal, a el qual Torvalds solia tenir accés als grans servidors UNIX de la universitat.
 • Disc optic

  Disc optic
  Ès un mitjà d'emmagatzematge de dades de tipus òptic, que consisteix en un disc circular en el qual la informació es codifica i es guarda.
 • Llenguatge PHP

  Llenguatge PHP
  És un llenguatge de codi obert molt popular especialment adequat per al desenvolupament web i que pot ser incrustat en HTML.
  Va ser creat inicialment pel programador danès-canadenc Rasmus Lerdorf el 1994.
 • Buscador Google

  Buscador Google
  És el motor de recerca més utilitzat a la web Alphabet i rep centenars de milions de consultes cada dia a través dels seus diferents serveis.
 • La bombolla punt com

  La bombolla punt com
  Bombolla puntcom és un terme que es refereix a un període de creixement en els valors econòmics d'empreses vinculades a Internet. Aquest corrent econòmica especulativa molt forta es va donar entre 1997 i 2001.
 • Una màquina guanya al home

  Una màquina guanya al home
  El 1997, el programa d'ordinador Deep Blue, desenvolupat per IBM, li va infligir a Kaspàrov una ajustada però psicològicament aclaparadora derrota de Kasparov.
 • La creació de Napster

  Napster és un servei de distribució d'arxius de música (en format MP3). Va ser la primera gran xarxa P2P d'intercanvi creat per Sean Parker i Shawn Fanning. La seva popularitat va començar durant l'any 2000.
 • El començament de WIKIPEDIA

  El començament de WIKIPEDIA
  Viquipèdia lliure, va ser creada el 15 de gener de 2001 com projecte d'edició oberta que pretenia agilitar i flexibilitzar el desenvolupament de l'avui extinta enciclopèdia amb revisió per parells Nupedia, i ha crescut contínuament en nombre d'articles i d'edicions idiomàtiques fins l'actualitat.
 • Telefons Inteligents

  Telefons Inteligents
  Apareixen els mòbils més potents mai creats amb capacitat per reproduir vídeos realitzar fotos buscar a internet crear converses, etc...