Història de la informàtica

Timeline created by Bego93
 • Pascalina. Primera calculadora mecànica

  Pascalina. Primera calculadora mecànica
  Creada per Pascal.
  Sumes i restes comptant les dents d’un engranatge (similar a un
  comptakilòmetres)
 • Màquina Universal

  Màquina Universal
  Creada per Leibnitz.
  Millora amb multiplicació (sumes successives) i divisió (restes successives)
 • Telar mecànic

  Telar mecànic
  Creat per Jaquard.
  Mitjançant tarjetes perforades es transmitia a la teixidora les
  instruccions necessàries per al seu funcionament (reproducció de
  dissenys)
 • Period: to

  Màquinadiferencial/ Màquina analítica

  – Mecanisme de rodes dentades
  – 3 components bàsics:
  Una memòria
  Una unitat de càlcul
  Una unidad de control de les
  operacions mitjançant targetes perforadores
 • Lògica algebraica

  Lògica algebraica
  Creat per George Boole.
  – Redueix les operacions matemàtiques a combinacions d’elements binaris
 • Telèfon

  Telèfon
  El creador va ser Alexander Graham Bell.
 • El cens d’EUA

  El cens d’EUA
  Creat per Hans Hollerith.
  – Màquina amb un sistema electrònic per a la lectura de las targetes perforades i un sistema mecànic per a calcular
 • Vàlvula dediode per a ràdiocomunicacions

  Vàlvula dediode per a ràdiocomunicacions
  Creat per J. A. Fleming.
 • Memòria de combinació

  Memòria de combinació
  Creat per Konrad Zuse.
  Programes composts per combinacions de bits que poden ser
  enmagatzemats.
 • MARK 1.

  MARK 1.
  Resolució d’equacions lineals
 • Period: to

  1ª Generació d’ordinadors

  vàlvules de buit
 • EDVAC

  EDVAC
  (Electronic Discrete Variable Numeric Computer)
  Creat per John von Newman
 • ENIAC

  ENIAC
  (Electronic Numerical Integrator and Calculator).
  Primera computadora només electrònica
  Codificació decimal
  Programada manualment
  Pesava 30 tones, tenia 18.000 vàlvules i ocupava 150m2.
 • UNIVAC 1

  UNIVAC 1
  1er ordinador comercial
 • Period: to

  2ª Generació d’ordinadors transistors

  – Característiques:
  Menor tamany
  Menor cost de fabricació
  Menor dissipació de calor
  Menor consum elèctric
  Major fiabilitat
  – Apareixen els disquets
  – Llenguatges de programació
  (COBOL, FORTRAN, ALGOL60)
 • Period: to

  3ª Generaciód’ordinadors: circuïts integrats

  – IBM sèrie 360.
  – DEC VAX 11-780
  – Popularització dels miniordinadors.
 • Period: to

  4ª Generació d’ordinadors: microprocessadors

  – integració de tots els elements bàsics de l’ordinador en un sol circuït integrat.
  – Perifèrics més versàtils
  – 1983 IBM PC MS DOS
  – 1985 Apple Macintosh
 • Period: to

  5ª Generaciód’ordinadors

  – Intel.ligència artificial
  – 1990: Popularització de l’ús d’Internet.
  – 2002: Windows XP, Mac OS X