Historia de la informàtica

By ivanvm
 • 500 BCE

  àbac

  àbac
  Hi ha una creença comuna que els xinesos van inventar l'àbac però el primer àbac xinès va ser inventat a prop de l'500 abans de Crist
 • logaritmes naturals o neperians

  logaritmes naturals o neperians
  John Napier en un intent de simplificar les operacions de multiplicació, divisió i exponenciació, va inventar els logaritmes naturals o neperians
 • màquina automàtica de calcular

  màquina automàtica de calcular
  el matemátic y filósof francés Blaise Pascal, Aquesta màquina realitza operacions de suma i resta mostrant el resultat per una sèrie de finestretes. Al principi es va denominar pascalina, rebent posteriorment el nom de màquina aritmètica de Pascal.
 • calculadora universal

  calculadora universal
  El filòsof i matemàtic alemany Gottfried Wlhelm Von Leibnitz, va millorar la màquina de Pascal construint la seva calculadora universal, capaç de sumar, restar, multiplicar, dividir i extreure arrels quadrades,
 • Tarjeta Perforadora

  Tarjeta Perforadora
  Es una lámina hecha de cartulina que contiene información en
  forma de perforaciones según un código binario.
 • Maquina Analitica

  Maquina Analitica
  s el diseño de un computador moderno de uso general que
  representó un paso importante en la historia de la computación.
 • Máquina calculadora

  Máquina calculadora
  Leonardo Torres Quevedo Leonardo Torres Quevedo, va construir els principis de el segle XX, seguint la línia de Babbage, diverses màquines o autòmats teledirigits, una màquina per jugar a escacs i una màquina calculadora.
 • Algebra Booleana

  Algebra Booleana
  Les variables booleanes són símbols utilitzats per representar magnituds lògiques i poden tenir només dos valors possibles
 • maquina censadora o tabuladora

  maquina censadora o tabuladora
  Herman Hollerith, Va construir la seva màquina Censadora o tabuladora que va ser capaç de reduir el treball manual a la tercera part.
 • Máquina Enigma

   Máquina Enigma
  Alan M. Turing Una màquina de Turing és un dispositiu que manipula símbols sobre una tira de cinta d'acord amb una taula de regles. Una màquina de Turing que és capaç de simular qualsevol altra màquina de Turing és cridada una màquina universal de Turing
 • Lenguatge De Programació

  Lenguatge De Programació
  Llenguatge formal dissenyat per expressar processos que poden ser duts a terme per màquines com els ordinadors
 • Chips

  Chips
  És una petita estructura de material semiconductor sobre la qual es fabriquen circuits electrònics generalment mitjançant fotolitografia
 • Calculador De Butxaca

   Calculador De Butxaca
  Dispositiu que s'utilitza per realitzar càlculs armatemàticsº
 • Lenguatge C++

  Lenguatge C++
  La intenció d'aquest projecte va ser estendre el llenguatge de programació C amb mecanismes que permetin la manipulació d'objectes.
 • Disc dur

  Disc dur
  És un disc d'emmagatzematge de dades.
 • World Wibe Web

  World Wibe Web
  És un sistema de distribució de documents d'hipertext o hipermitjans interconnectats a Internet
 • Disc óptic

  Disc óptic
  És un mitjà d'emmagatzematge de dades que consisteix en disc circular en el qual la informació es codifica guarda i emmagatzema.
 • Buscador google

  Buscador google
  és un motor de cerca a la web propietat de Alphabet Inc. És el motor de cerca més utilitzat a la web
 • Japópresenta l'ordinador més ràpida de l'món

  Japópresenta l'ordinador més ràpida de l'món
 • Casio Computer Co Presenta una cel·la d'energia per un ordinador portàtil

  Casio Computer Co Presenta una cel·la d'energia per un ordinador portàtil
 • Redes Sociales

   Redes Sociales
  Una xarxa social és una estructura social composta per individus anomenats «nodes» que estan connectats per un o més tipus d'interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi