HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA

Timeline created by juliasolsona24
 • 2,000 BCE

  PRIMER SISTEMA DE NUMERACIÓ BASAT EN LA POSICIÓ DELS DÍGITS

  PRIMER SISTEMA DE NUMERACIÓ BASAT EN LA POSICIÓ DELS DÍGITS
  Van ser els sumeris els primers en desarrollar un sistema de numeració basant-se en la posició dels dígits.
  Això va ser un gran avanç que va permitir fer càlculs de manera sistemàtica i senzilla.
 • CALCULADORA MECÀNICA AMB LA POSSIBILITAT DE FER MES OPERACIONS

  CALCULADORA MECÀNICA AMB LA POSSIBILITAT DE FER MES OPERACIONS
  Gottfried Wilhelm Leibniz va inventar i va construir una calculadora mecànica basada amb rodes dentades però que a demés de sumar com altres que ja exisitian, permetia realitzar restes, multiplicacions, divisions i arrels quadrades.
 • DISENY DE L'ANALITZADOR DIFERENCIAL

  DISENY DE L'ANALITZADOR DIFERENCIAL
  Nevar Bus va disenyar l’analitzador diferencial on la utilització de circuits elècrics i electrónics va permitir dur a terme disenys que per llavors eren imposibles.
  Aquesta màquina media graus de canvi en un model.
  Contenía 2000 valvulas de buit, mils de relés, 150 motors i més de 300 km de cables i pesava 100 tonelàdes (era una màquina analogica).
 • Z3

  Z3
  La "Z3" (zeta 3) va ser una calculadora programable, que empleava relés i utilitzava internament el sistem binari. Va ser desarrollada per Konrad Zuse.
 • ENIAC

  ENIAC
  Entre 1943 i 1945 es va crear la primera computadora totalment electrònica i de propòsit general. Va ser la Eniac, construida per John Williams Meslee i Presper Eckert a l’universitat de Pensilvania. Eniac podia multiplicar 10.000 cops més rapid que la màquina d’Eiquen.
 • INVENCIÓ DEL CIRCUIT INTEGRAT O CHIP

  INVENCIÓ DEL CIRCUIT INTEGRAT O CHIP
  Cap a finals del any 50 comença la revolució, quan primer Jack Kilby i despres Robert Noyce van demostrar les possibilitats del circuit integrat o chip (circuit format per multitut de components electronics que són grabats sobre una serie de capes conductores i semiconductores utilitzant tecniques fotogràfiques).
  Això permet la fabricació de circuits molt compelxes sense la necesitat d’integrar o soldar components, i també permet nivells cada cop majors de miniaturització.
 • NAIXEMENT DEL MICROPROCESADOR

  NAIXEMENT DEL MICROPROCESADOR
  Va nèixer el microprocesador. Aquet va ser un gran avanç.
  Les bases de la revolució microinformàtica es van construir sobre els microprocesadors d’intel i d’altres companyies com motorola. Així van sorgir els primers ordinadors personals.
 • APPLE I

  APPLE I
  Apple I, dissenyat i fet a mà per Steve Wozniak va ser el primer ordinador que va llançar Apple , però també va ser el primer d'ús personal que es va fabricar i el primer a combinar un microprocessador amb una connexió per a un teclat i un monitor.
 • PRIMERA OPERACIÓ DE PROCESSAMENT DE DADES DE MANERA MECANITZADA.

  Per primer cop Herman hollerith va dur a terme una operació de processament de dades de manera mecanitzada. Permitía classificar i seprara targetes base a certs criteris.
 • NAIXEMENT D'INTERNET

  NAIXEMENT D'INTERNET
  A finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle 20, es van desarrollar els primers protocols per la interconnexió de xarxes.