Ordenadoresobsoletos3

Història de la informàtica

 • La primera calculadora

  La primera calculadora
  La pascalina va ser la primera calculadora, inventada el 1642 pel filòsof i matemàtic francès Blaise Pasca
 • Eniac

  Eniac
  Primera computadora totalment electronica i de proposit general.
  Creada per John Willian Mauchly i John Presper Eckert
 • Creació de ARPANET

  Creació de ARPANET
  El 1958 els EUA van fundar la Advanced Researchs Projects Agency (ARPA) a través del Ministeri de Defensa.
 • UNIX

  UNIX
  UNIX va ser creat per membres dels laboratoris Bell d'AT & T com Ken Thompson, Dennis Ritchie o Rudd Canaday entre d'altres
 • Microprocesador

  Microprocesador
  Federico Faggin, Marcian Hoff, Stanley Mazor, Masatoshi Shima i James McEwen van ser els creadors del primer microprocesador.
 • Apple 2

  Apple 2
  Apple II va ser la primera sèrie de microordinadors fabricada per Apple Computer,
 • IBN

  IBN
  Va ser creat per un equip d'enginyers i de dissenyadors sota la direcció de Don Estridge i William C. Lowe de l'IBM Entry Systems Division a Boca Raton, Florida
 • Internet

  Internet
  ARPANET va se el creador de internet va llançar el seu primer missatge, una comunicació "node a node" d'un ordinador a una altra.
 • Windows

  Windows
  Bill Gates va ser el creador i fundador de Windows amb la empresa Microsoft.
 • Google

  Google
  Google es va crear a California a la universitat de stanford per Larry Page i Serguéi Brin