Hanna-L

 • Õpetatud Eesti Selts

  Õpetatud Eesti Selts
  Õpetatud Eesti Selts on eri rahvusteaduste esindajaid koondav selts . ÕES seab oma eesmärgiks edendada teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest ja kirjandusest ning eestlaste asustatud maast.
 • Perno Postimees

  Perno Postimees
  Perno Postimees ehk Näddalileht, esinumbri esileht, 05. juuni 1857
  Ajalehe esiknumber ilmus juunil 1857. Väljaande asutas Johann Voldemar Jannsen nädalalalehena Perno Postimees ehk Näddalileht, mis oli esimene eestikeelne perioodiline nädalaväljaanne. Perno Postimehe ilmumahakkamist peetakse tihti ka ärkamisaja alguseks.
 • "Kalevipoja" ilmumine

  "Kalevipoja" ilmumine
 • Mahtra sõda

  Mahtra sõda
  Mahtra sõda oli eesti talupoegade ja karistussalklaste vaheline kokkupõrge 14. juunil 1858. aastal Juuru kihelkonnas Mahtra mõisas.
 • Estonia asutamine

   Estonia asutamine
 • Vanemuise asutamine

  Vanemuise asutamine
 • Seadus vabastas talupojad ühiskondlikul alal mõisnike eestkoste alt

  Kaotati mõisnike kodukariõigus, käsitööliste tsunftiseaduse kaotamine avas eestlastele võimaluse käsitöö alal vabalt tegutseda
 • Teoorjuse kaotamine

  Ikaldus vili ka vili mis tõi kaasa viimase näljahäda Eeesti rahva ajaloos
 • C. R. Jakobsoni kolm isamaa kõnet

  C. R. Jakobsoni kolm isamaa kõnet
  Kolm propagandakõnet mis toimusid aastatel 1868 -1870. Nendest kõnedest ilmus ka 1870 aastal raamat.
 • Esimene üldlaulupidu

  Esimene üldlaulupidu
  I üldlaulupidu toimus 30. juunil–2. juulil 1869. aastal Tartus. Esimese üle-eestilise laulupeo idee algataja, peamine elluviija ja üldjuht oli Johann Voldemar Jannsen. Teine üldjuht oli Aleksander Kunileid. Üldlaulupeo korraldas meestelauluselts Vanemuine.
 • Avati Eesti esimene raudteeliin

 • Asutati esimesed põllumeeste seltsid

  Esimesed eestlaste põllumeesteseltsid organiseeris Johann Voldemar Jannsen Tartus ja Pärnus 1870 ning Viljandis 1871. Tallinna Eesti Põllumeeste Selts asutati alles 1888. Neid seltse tekkis maapiirkondadeski. Carl Robert Jakobsoni ja Märt Miti mõjul ei teinud eestlaste põllumeesteseltsid kuni 1890. aastateni baltisaksa põllumeesteseltsidega koostööd.
 • Eesti Kirjameeste Selts

  Eesti Kirjameeste Selts
  Eesti Kirjameeste Selts oli Tartus aastail 1871–1893 tegutsenud teaduslik selts.
 • Laulu- ja mänguseltsi Endla asutamine Pärnus

  Laulu- ja mänguseltsi Endla asutamine Pärnus
  Endla oli laulu- ja mänguselts, mis tegutses aastatel 1875–1940 Pärnus. 1875 hakkas seltsi juures tegutsema laulukoor Endla. Samal aastal etendati seltsi juures ka esimene näidend, kui põllumeeste seltsi ruumes kanti ette Lydia Koidula "Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola".