Antant3

Gyarmatosítás, szövetségi rendszerek

 • Kongó medence belga befolyás alá

  Stanley a kongó medencét belga befolyás alá vonja. Egy újságíró volt, ezt cikkekkel tette meg.
 • Period: to

  Taiping-felkelés

  Kínában felkelés a gyarmatosítás ellen
 • Szipoy-lázadás

  Szipoy-lázadás
  Az angolok által elnyomott indiaiak fellázadtak,a felkelést leverték
 • Indiai nemzeti kongresszus

 • Period: to

  Orosz - török háború

 • San Stefanó-i béke

  Nagy Bulgária létrehozása. Kongresszus érvénytelenítése. Törökök a balkán területen maradhatnak
 • Tunézia területét Franciaország szállja meg

  Anglia egyiptomi fennhatóságért felajánlja, hogy Tunéziát Franciaországnak adja
 • Hármas Szövetség megalakulása

  Olaszország csatlakozik a kettős szövetséghez és létrejön a Hármas Szövetség
 • Gyarmati konferencia

  Megegyeznek, hogy mit tekintenek gyarmatosításnak: csak az számít gyarmatnak amit katonailag is elfoglalnak.
 • Németország részt akar venni a gyarmatosításban

  Anglia és Franciaország féltik területeiket. (1890-től)
 • Francia - Olasz egyezmény

  Franciaország és Olaszország között egyezmény. Marokkó francia és tripolisz olasz érdekterület lesz
 • Spanyolországi elveszti utolsó amerikai gyarmatát

 • Angolok polgári lakosság ellen

  A polgári lakosság ellen lépnek fel az angolok, koncentrációs táborba rakják őket
 • Fashodai incidens

  Anglia és Franciaország között zajlott le Szudán területén. Fashoda egy angol előd és a franciák próbálják megszerezni - Franciák visszavonulnak. Tényleges összecsapás végül nincsen.
 • Period: to

  Angol-búr háború

  Búr: holland telepesek leszármazottjai, kiszorították őket. 2 államot hoztak létre: Orange. Búr szabad államok felszámolása. Búroknak nem volt hivatásos hadseregük, ezért nemzetőrségeket állítottak fel, amikor veszély fenyegetett, a közelben állomásozó egységek mentek harcolni.
 • Nyitott kapuk elve

  USA által hirdetett elv (1899), mely elv annak szabályozása, hogy valamennyi nemzet kereskedelme és ipara Kína mellett hatoljon be versenyképes termékeivel a kínai gazdasági életbe
 • Boxer lázadás

  Kínában zajlik. Gyarmatosítók segítségével győzik le, ebben nagy szerepet játszik Oroszország. Megszerzi Portatur kikötőjét
 • Angol - Bur háború vége

  Anglia megszerzi a bur területeket
 • Entente cordiale egyezmény

  Érdekszférák elhatárolása egymás között: Franciaország és Anglia. Afrikában: Egyiptom - Angol, Marokkó - Francia, Indokína (ma Vietnám) - Francia, Gurma - Anglia
 • Period: to

  Orosz - Japán háború

  Portatur kikötője miatt, mert japán igényt tart rá
 • Period: to

  I. Marokkói válság

  Vilmos meglátogatja marokkót, és a marokkói szultánnal mint független uralkodóval tárgyalna: nem ismeri el a francia hatalmat
 • Nemzetközi konferencia

  Anglia kiáll az antant mellett. Elutasítja a német igényeket
 • Orosz vereség Muyden (szárazföldi)

  Forradalom Kapon pápa által. II. Miklóstól alkotmányt követelnek. Oroszország békét akar kötni japánnal, Japán megszerzi a koreai félszigetet
 • Német gyarmatosítási igény

  Vilmos német király megtámadja az angol francia szövetséget azzal hogy a gyengébbiket támadja, azaz a Franciaországot, hátha nem áll ki érte Anglia. Ennek következtében jön létre az I. Marokkói válság.
 • Megegyezés

  Afganisztán független, mert ütközőállam.
 • Perzsia szerződés

  Perzsia északi része olasz érdekszféra, míg a déli része angol érdekszféra. Afganisztán független
 • 3-mas antant

  Az 1. világháborúban résztvevő felek: Antant vele szemben a 3-mas szövetség
 • Anexiós válság

  Ferenc József megpróbálja Magyarország hűségét megerősíteni. Oroszország és Ferenc József között megegyezések zajlanak. Az oroszok tengerszorost akarnak. Ferenc József támogatja, ha cserébe az Osztrák-Magyar Monarchia anektálhatja (hozzácsatolhatja) Bosznia Hercegovina területét a birodalomhoz.
 • II. Marokkói válság

  A német Panther cirkáló megjelenik agadir kikötőjénél és agadirra szegezett ágyúkkal követeli hogy Franciaország adjon át területeket II. Vilmosnak. Franciaország hajlandó átadni, de ezek értéktelenek. pl.: Kamerun
 • Period: to

  Balkán szövetség

  Törökök ellen - Bulgária, Görögország, Szerbia. Nemzetállamok megállapodása, törökök kiszorítása a balkánról.
 • II. balkán háború

  Balkán szövetség tagjai között. Bulgária megerősödött. Szerbia és Görögország Bulgáriával szembe lép fel. Mekedónia kérdése. Bulgária veszít, és a németekhez közeledne