Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogoline skaala Rasmus

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Periood oli vulkaaniliselt aktiivne ja Maad tabasid meteoriidisajud. Sellest on säilinud kivimeid vaid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpus tekkisid maakoor, varajane atmosfäät ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus 4000 kuni 2500 mln aastat tagasi.
  Arenesid esimesed algelised eluvormid.
  Arhaikumis atmosfäär veel ultraviolettkiirgust ei neelanud ja elu sai areneda üksnes vee all. Selle aja ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid, millest paljudes on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus 2500-542 mln aastat tagasi.
  Tänu fotosünteesivate bakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik pehmekehaline elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542 kuni 485 mln aastat tagasi.
  Tekkisid peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Seda protsessi tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kasvas planktiliste vetikate hulk, mis olid toiduks loomastikule. Ilmusid uued selgrootute rühmad. Loomadel kujunes mineraalne toes või tugev välisskelett, mis oli arvatavasti vastuseks röövloomade evolutsioonile. Sellist saak ja röövloomade üheaegset evolutsiooni nimetakse ka evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485 kuni 443 mln aastat tagasi.
  Meredes elas rikkalik elustik ja hakkasid ilmuma esimesed maismaataimed. Ajastu kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra ja muutis paljud madalmered maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa ka mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestvus 443 kuni 419 mln aastat tagasi.
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud riffid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Nad olid väikesed ja lihtsa ehitusega, kasvasid niisketel, tihti üleujutavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama esimesed loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419 kuni 359 mln aastat tagasi.
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik, nt. käsijalgsed, okasnahksed, trilobiidid. Meresid ja järvi asustanud kalad olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu algul oli maismaa veel madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid juba tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359 kuni 299 mln aastat tagasi.
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Selle ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt pole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299 kuni 252 mln aastat tagasi.
  Permi ajastul tekkis hiidmanner, mida ümbritses hiiglaslik ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meres luukalade osakaal. Ajastu lõppes ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252 kuni 201 mln aastat tagasi.
  Elustik oli liigivaene permi ajastul toimunud väljasuremise tõttu ja sellest taastumiseks läks aega kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201 kuni 145 mln aastat tagasi.
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elasid merelised roomajad. Kalad olid juura ajastul juba tänapäevase tüübiga. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145 kuni 66 mln aastat tagasi.
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued linnu- ja imetajaliigid. Ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine, mille käigus hävisid dinosaurused ja paljud merelised roomajad. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestvus 66 kuni 23 mln aastat tagasi.
  Algas imetajate ja lindude kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid suueŕeks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajatest elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Kliima oli soe ja niiske, suurtel laiuskraadidel kasvasid troopilised metsad. Kliima hakkas aga järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23 kuni 2,5 mln aastat tagasi.
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus 2,5 mln aastat tagasi ning kestab jätkuvalt.
  Ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens´i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.