Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Mairis EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld - 4 mln aastat tagasi. Periood oli vulkaaniliselt aktiivne ja maad tabasid meteoriidisajud. Sellest perioodist on säilinud kivimeid vaid Gröönimaalt, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpus tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookean.
 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga ja selle tagajärjel tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Meredes arenesid algelised eluvormid ning selle ajastu pluss proterosoikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid (mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised), kus paljudest neist on säilinud bakterfossiile.
 • Period: 4000 BCE to 4600 BCE

  Hadaikum

 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Samuti toimus sel ajastul mitu ulatusliku maa jäätumist. See-eest aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik, pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajad kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmade.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Ajastul tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis tänapäeval ka eksisteerivad + suurem osa tänapäeva loomhõimudest. Kõike seda evolutsiooni nimetatakse kambriumi plahvatuseks. Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk; vetikad olid toiduks loomastikule. Kambriumi loomariiki ilmusid selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijälgsed, lülijalgsed ja limused. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes (koda tigudel, karpidel ja välisskelett trilobiitide kaitseks).
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviisium

  Ordoviisium
  Troopikameredes elas rikkalik elustik näiteks käsijalgsed, trilobiidid ja korallid. Samuti ilmusid esimesed maismaataimed. Kahjuks ajastu lõpus toimus kliima jahenemine, mis lõppes jääajaga ja põhjustas omakorda mereelustiku massilise väljasurenemise, kuna ookeanipind alanes kuni 100m ja muutis madalmered kuivaks maismaaks.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Sel ajastul kujunesid meredes käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid ja meres ujusid primitiivsed kalad. Loomad hakkasid maismaad asutama ja taimed jätkasid seda. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatud aladel. Esimesed loomad, kes maismaad asutasid olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Sel ajastul elas troopikameredes rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, oksanahksed ja tilobiidid - pluss šelfimerede ääredel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud kalad, kes meredes ja järvedes elasid kasvasid suureks ja muutusid tippkiskjateks. Toimunud oli ka suur muutus maismaal, kus ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad, isegi kui alguses oli taimestik veel madal ja hõre. Ilmusid selgroogsed kahepaiksed, kes said lühikest aega maismaal elada.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaal olid võimsad metsad, kus kasvasid osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Kujunesid üleujutatud surnud metsade puidust kivisöelademed mererannikutel ja jõelammidel ning selle ajastul tekkinud kivisöe kogust pole teisel geoloogilisel ajastul kordunud. Maismaale ilmusid esimesed roomajad ja osadel putukatel tekkis lennuvõime. Samuti elas maismaal palju lülijalgseid.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanneer Pangae, mida ümbritses Panthalase ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega ja masimaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid selles kliimas elada. Taimestikus suurenes paljaseemnetaimede osakaal ja meredes luukalade oma. See ajatu lõppes ühe Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Elu oli ajastu algul üsna vähe, kuna väljasuremisest taastumiseks võttis elustikul kuni 10 miljonit aastat. Samuti ilmusid just sel ajastul esimesed dinosaurused ja ajastu lõpul toimunud järjekordne liikide väljasuremine võimaldas neil muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Lisaks ilmusid just sel ajastul esimesed imetajad pluss meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Väiksel vahetasid dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad triiase ajastul levinud loomad välja. Lisaks ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Rohkelt elas ookeanides merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Samuti elas sel ajastul meredes juba ka tänapäevast tüüpi kalasid. Maismaad kattis suur osa tiheda paljasseemnetaimedest koosnevat metsa.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kogu maismaataimestiku hakkasid domineerima esimesed õistaimed ja nad vallutasid maismaa ökonišid. Ookeanid ja mered olid asustatud pesiosauruste ja ihtürosaurustega, ammoniitide ja lehmsarve meenutavate karpidega ehk rudistide poolt. Maismaad valitsesid küll dinosaurused, aga samuti arenesid edasi uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõppul toimunud massilise väljasuremise käigus, mille põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust, hävisid dinosaurused, paljud merelised loomad jt.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon peale dinosauruste ja hiidroomajate väljasuremist. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks, millest enamus neist elas maismaal, kuid mõned (nt vaalade eellased) asusid meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid suurtel laiuskraadidel, kuid vaikselt hakkas see jahenema ja valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia ja loomastiku ning taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired hakkasid levima laiemalt. Samuti kujunesid just sel ajastul välja tänapäevased imetajad ja linnud. Inimese varajased eellased ehk hominiidid ilmusid Aafrikas. Samuti jahenes ajastu jooksul maa kliima tohutult, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Lisaks kujunes poolustel jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid perekond Homo esindajad, kes on tänapäevase inimese vahetud eellased ehk viinud Homo sapiens´i tekkele. Kogu ajastu jooksul on välja surnud palju imetajaid nagu näiteks mammut, karvane ninasarvik ja linnuliike nagu dodo ja moa. Paljude nende liikide väljasuremise põhjuseks peetaks inimese üha kasvavat mõju planeedi elustikule.