Istockphoto 481115548 1024x1024

Geokronoloogiline skaala Laura G2E

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 kuni 4mld aastat tagasi. Maa oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Sellest perioodist on säilinud kivimeid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Aegkonna lõpul tekivad maakoor, varajane atmosfäär ja ookean.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Umbes 100 miljonit aastat pärast Maa moodustamist põrkas meie planeet kokku taevakehaga, mille tagajärjel tekkis kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum e. ürgeoon

  Arhaikum e. ürgeoon
  Kestus 4-2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Pärit vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismid, sh tsüano- ja purpurbakterid ja ka mitmesugused vetikad.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum e. ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum e. agueoon

  Proterosoikum e. agueoon
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e. agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Ajastu 545-485 mil. aastat tagasi. Tekkisid peamised organismide ehitustüübid ning loomadehõimkonnad mis on ka tänapäeval. Kasvas kiirelt vetikate hulk, kes oma korda olid toiduks loomastikule. Ilmus uusi selgrootute rühme: käsnad, ainuõõsed, käsijalgsed jne. Tekkis loomadel mineraalne toes. Toimus saak- ja röövloomade üheaegne evolutsioon.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum e. vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ajavahemik 488–443 miljonit aastat tagasi. Soojades troopilistesmeredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed,korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi ajastul jätkus kambriumis alguse saanud Kaledoonia kurrutus, mille käigus tekkis näiteks Skandinaavia mäestik.Kliima valdavalt soe aga ajastu lõpul toimus kiire jahenemine ning tuli jääaeg, mis tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra,mistõttu paljud madalmered muutusid maismaaks. Toimus massiline mereelustiku väljasuremine
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Ajastu mis kestis 443-419 milj. aastat tagasi. Siluri alguseks loetakse Ordoviitsiumi–siluri väljasuremist, mille käigus suri välja 60% meres elanud selgrootute liikidest. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallideja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad.Maismaal jätkus taimede asustamine, tekkisid luukalad, esimesed maismaataimed, mis paiknesid üldiselt veekogude vahetus läheduses, maismaad hakkasid asustama ka loomad esimesed olid-tuhatjalgsed,meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Aastatel 419-359 milj. aastat tagasi. Kalade suur domineerimine, troopikameredes rikkalik põhjaelustik(okasnahksed,trilobiidid), Rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suurteks ning olid põhilised tippkiskjad, Ajastu lõpus oli maismaataimestik madal ja hõre kuid ajastu lõpuks olid juba tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed selgroogsed kes olid võimelised lühikest, aega seal hakkama saama,Hilisdevoni suur väljasuremine leidis aset umbes 375–360 miljonit aastat tagasi
 • 359 BCE

  Karbon teise nimetusega kivisöeajastu

  Karbon teise nimetusega kivisöeajastu
  Aastatel 359-299 milj. aastat tagasi. Maismaad katsid metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured eellased. Üleujutatavatel aladel-mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puudest tekkisid kivisöelademed. Sellisel hulgal kivisütt ei olnud tekkinud ühelgil muul ajastul.Maismaale ilmusid esimesed roomajad, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Sel ajastul elanud Arthropleura oli suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos(2,6m). Maa mandrimassiivid olid ühendatud
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Aastatel 299-252 milj. aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea, ümbritses Panthalassa ookean. Siseala oli kaetud kuiva kõrbega, karm kliima, Ülekaalus maismaal olid roomajad kuna nad pidasid elutingimustele kõige paremini vastu.Taimestikus suurenes paljasseemnetaimed ning meredes luukalade osakaal. Selle ajastu lõpus toimus Maa ajaloo suurim väljasuremine, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest. Üheks põhjuseks toodakse Siberis pika aega väldanud vulkaaniline tegevus.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Aastatel 252-201 milj. aastat tagasi.Toimus mandri lahknemine. Elustik liigivaene kuna Maal läks 10 miljonit aastat, et suurest välasuremisest taastuda. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpus toimunud väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal. Maismaal kasvasid paljasseemnetaimed, eriti hõlmikpuud, palmlehikud ja seemnesõnajalad. Morganucodon oli esimesi imetajasarnane loom.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum e. keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Aastatel 201-145 milj. aastat tagasi. Ilmuvad esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elab palju merelisi roomajaid(ihttüosaurused ja plesiosaurused).Meredes elas juba ka tänapäeva tüüpi kalu. Maismaa oli kaetud paljaseemnetaimedest koosneva metsaga. Ammoniidid olid meredes elanud spiraalse kojaga peajalgsed limused. Pterosaurused e tiibsisalikud olid levinud lennuvõimelised roomajad kelle vanimad liblikafissiilid on juura ajastu kivimitest.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, kes vallutasid maismaa ökonisid ning hakkasid domineerima Maa maismaataimestiku.Ookeanid ja mered olid asustatud plesio- ja ihtüosaurustega, rudistide levik vees. Arenesid uued imetaja-ja linnuriigid aga valitsesid ikka dinosaurused.Archefructus kõige esimene teadaolev õistaim. 100 milj. aastat tagasi tekkisid esimesed mesilased. Kriidi lõpus toimub meteoriidiplahvatus mille tõttu algab massiline väljasuremine mille käigus hävisid dinosaurused,merelised roomajad jt.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  66-23 milj. aastat tagasi.Pärast dinosauruste ja hiidroomajate väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon.Imetajad kasvasid liigirikkas rühmaks. Enamasti asuti elama maismaal, vaalade eelased aga merre.Ilmusid esimesed primaadid.Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad. Seejärel kliima jaheneb ning valdavaks muutuvad heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rehumaad-preeriad,savannid mis asendasid seniseid metsi. 50 milj aastat tagasi jäneste teke ja ka kasside teke.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum e. uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  23-2,5 milj. aastat tagasi. Mandrite geograafia ning loomastiku ja taimestiku põhijooned omandavad tänapäevase ilme. Laiemalt levisid maod, konnad,laululinnud ning ka rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. aafrikast hakkasid ilmuma varased homiidid-inimeste eellased. Maa kliima jahenes korduvalt, mis tõi kaasa mitmeid jäätumisi.Poolustele tekkis jääkate. Moodustusid kõrged mäeahelikud nagu Alpid,Himaalaja,Kaukasus jt. Inimahvide teke.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaar algas 2,588 ± 0,005 miljonit aastat tagasi ning kestab jätkuvalt. Ilmusid inimese vahetud eellased-perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänaste Homo sapiensi tekkimiseni. Sella aja jooksul on välja surnud palju imetajaid(mammutid,karvane ninasarvik) ja linnuliike(dodo,moa). Üheks väljasuremis põhjuseks peetakse inimese üha kasvava mõjuga plaaneedi elustikule, samuti suured kliimamuutused(mammutid kes on elevantide lähedased sugulased).