Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Janne BK

By janne4
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa teke. Oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Perioodi lõpus kujunes algne maakoor, atmosfäär ja ookean. Kivimeid on säilinud vaid Kanadas, Austraalias ja Gröönimaal.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Maa põrkas taevakeha Theiaga kokku ning tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Meredes arenesid algelised eluvormid. Ladestustest on pärit vanimad leitud mikroorganismide ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist. Aegkonna lõpus tekisid pehmekehalised(s.t ilma skeletita) nn Ediacara elustik- tänapäeva rühmade esindajad kui ka välja surnud organismid
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Paleosoikum

  Paleosoikum
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Sisemaa oli kuiv kõrb. Ülekaalus maismaal roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes luukalade osakaal. Ajastu lõpus maailma suurim väljasuremine, kadus kuni 95% kõigist liikidest.
 • 542 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ordoviitsiumis ilmusid esimesed maismaataimed ning ajastu lõpul ilmus jääaeg. Paljud madalmered muutusid kuivaks maismaaks. Mereelustiku massiline väljasuremine elualade vähenemise tõttu.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk, vetikad olid toiduks loomadele. Loomariiki tuli juurde palju selgrootute rühmasid, nt käsnad, ainuõõssed, lülijalgsed. Loomadel tekkis toes, näiteks koda tigudel ja karpidel, et end kaitsta röövloomade jõuliste hammaste ja lõua eest.
 • 542 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni ajastul kasvasid paljud kalad hästi suureks ning olid sel ajal tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid tekkinud metsad, ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes said ka maismaal hakkama.
 • 542 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Taimed olid väikesed ja lihtsad, kasvasid niisketel ja üleujutavatel aladel. Maismaa loomade juures olid esimesed tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 542 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis olid juba olemas hiigelsuured metsad, mis koosnesid peamiselt koldade ja sõnajalgade puukujulistest eellastest. Tekkisid suured kivisöelademed, mis teistel ajastutel nii palju ei tekkinud. Osadel putukatel tekkis lennuvõime. Ilmusid esimesed roomajad.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

  Liigitatakse kolmeks osaks: Paleosoikum, Mesosoikum ja Kainosoikum
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 252 BCE

  Mesosoikum

  Mesosoikum
  Kriidi ajastul ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima maismaataimestikku. Ookeanides ja meredes plesiosaurused ja ihtüosaurused, rudistid (lehmasarve meenutavad karbid). Maismaal dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimus uus väljasuremine, mille käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastul oli elustik liigivaene väljasuremisest taastumise tõttu. Ilmusid esimesed dinosaurused. Peale järgmist väljasuremist said nad peamiseks loomarühmaks maal. Ilmusid esimesed imetajad. Meres suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 252 BCE

  Juura

  Juura
  Juura ajastul ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides palju merelisi roomajaid: ihtüosaurused ja plesiosaurused. Meredes olid juba tänapäevast tüüpi kalad. Maismaad kattis paljasseemnetaimede mets.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 66 BCE

  Kainosoikum

  Kainosoikum
  Kvaternaari ajastul ilmusid inimese eellased, perekond Homo esindajad, kes evolutsiooni käigus on arenenud tänapäevaseks Homo sapiensiks. Surid välja paljud imetaja- ja linnuliigid (nt mammut, karvane ninasarvik, dodo, moa.) Loomade väljasuremist seostatakse inimese mõjuga planeedi elustikule.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeeni ajastul algas kiire imetajate ja lindude evolutsioon. Imetajad kasvasid suureks ja liigirikkaks rühmaks, millest enamik elas maismaal, kuid vaalade eellased elasid meredes. Ilmusid esimesed primaadid. Algul kasvasid troopilised metsad suurtel laiuskraadidel, kuid seejärel hakkas kliima jahenema ning kujunesid rohumaad, preeriad ja savannid, mis asendasid seinseid metsi.
 • 66 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Neogeeni ajastul said loomastiku, taimestiku ja mandrite geograafia põhijooned tänapäevase ilme. Levisid maod, konnad, laululinnud, rotid, hiired. Kujunes välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas tekkisid varased hominiidid ehk inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, olid korduvad jäätumised. Poolustel tekkis jääkatte.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond