Gkskaala

Geokronoloogiline skaala Geilyn A

By geilu
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid litosfäär, atmosfäär ja hüdrosfäär.
  ing. k. Hadean eon
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on leitud vanimad stromatoliidid - mikroorganismide ja mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
  ing. k Archean eon
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevuse tagajärjel suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli jääga kaetud.
  ing. k Proterozoic eon
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

 • 560 BCE

  Ediacara elustiku ilmumine

  Ediacara elustiku ilmumine
  Proterosoikumi lõpus ilmus pehmekehaline(ilma skeletita) Ediacara elustik. Selle hulka võisid kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmi.
 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Jaguneb kolmeks aegkonnaks: kainosoikum, mesosoikum, paleosoikum.
  ing. k. Phanerozoic
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Seda kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kasvas planktiliste vetikate hulk, vetikad olid toiduks rikkale loomastikule.
  ing. k. Cambrian
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ilmusid esimesed maismaataimed, soojades troopikameredes elas rikkalik elustik. Kliima valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kiire jahenemine, see lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise(kuni 100m võrra), paljud madalmered muutusid kuivaks maaks, mereelustik suri massiliselt välja.
  ing. k. Ordovician
 • 485 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 480 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes ujusid kalad, kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Maismaad hakkasid asustama ka loomad.
  ing. k. Silurian
 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Loomad ja taimed asustavad maismaad

  Loomad ja taimed asustavad maismaad
  Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega. Kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, skorpionid ja meriskorpionid. Devoni ajastu lõpul ilmusid ka esimesed kahepaiksed.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik ja šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid suureks ja olid selle aja tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad.
  ing. k. Devonian
 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 370 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 365 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad. Tekkis kõige rohkem kivisütt võrreldes teiste ajastutega. Maismaal elas palju lülijalgseid ja osadel putukatel tekkis lennuvõime.
  ing. k. Carboniferous
 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, seda ümbritses Panthalassa ookean. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid elada karmis kliimas ja kuivas kõrbes. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede osakaal, meredes luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest suri välja.
  ing. k. Permian
 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Ilmusid esimesed dinosaurused, millest sai peamine loomarühm maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
  ing. k. Triassic
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • 225 BCE

  Esimesed dinosaurused

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid(ihtüosaurused ja plesiosaurused). Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast kaetud paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
  ing. k. Jurassic
 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

 • 200 BCE

  Esimesed imetajad

 • 150 BCE

  Esimesed linnud

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanides ja meredes veel ihtüosaurused ja plesiosaurused. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued linnu- ja imetajaliigid. Ajastu lõpus toimus massiline väljasuremine, surid välja dinosaurused, merelised roomajad jt. Peamine põhjus meteoriidiplahvatus.
  ing. k. Cretaceous
 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 140 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, vaalade eellased elasid meredes. Ilmusid esimesed primaadid. Alguse kliima soe ja niiske, siis kliima järk-järgult jahenes. Valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad, mis asendasid seniseid metsi.
  ing. k. Paleogene
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt levisid konnad, maod, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid. Maa kliima jahenes oluliselt, see tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
  ing. k. Neogene
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 3 BCE

  Inimahvide teke

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad. Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo Sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike(mammut, dodo).
  ing. k. Quaternary
 • Period: 2 BCE to 1 BCE

  Kvaternaar