Artist's concept of collision at hd 172555

Geokronoloogiline skaala Emily A

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Hadaikum algas planeet Maa kujunemisega. Vulkaaniliselt väga aktiivne periood, sagedased meteoriidisajud. Sellest ajast pärit kivimeid on Maal väga vähe (leitud Gröönimaal, Kanadas, Austraalias). Perioodi lõpus kujunesid maakoor, atmosfäär ja ookean.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  100 mln aastat pärast Maa moodustumist põrkas meie planeet kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikumiaegsetes meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid ehk mikroorganismide ja mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes stromatoliidides on säilinud bakterifossiile
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste hulkade esindajaid kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Kasvas ka planktiliste vetikate hulk, loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad. Seda kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, arvatakse, et see kujunes vastusena röövloomadele. Saak- ja röövloomade üheaegset evolutsiooni nimetatakse evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpus toimus kliima kiire jahenemine mis lõppes jääajaga. jäätumine tõi kaasa ookeani alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid Maa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad: nendest esimeste seas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid - ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad, näiteks rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suureks ning olid tippkiskjad. Kui ajastu algul oli maataimestik veel madal ja hõre, siis lõpuks tekkisid esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured eellased. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt pole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglsaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Permi ajastuks taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10mln aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima maismaataimestikku. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega, keda tuntakse rudistide nime all. Maismaal dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise kõigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulistest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Esimesed primaadid. Kliima hakkas soojast järk-järgult jahenema. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varajased hominiidid ehk inimeste eellased. Neogeeni jooksul jahenes kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate
 • 3 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiensi tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud paljud imetaja- ja linnuliigid (mammut, karvane ninasarvik, dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.