Geokronoloogiline skaala Elina E

Timeline created by Elina Jakubovitš
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 kuni 4 mld aastat tagasi. Maa oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Selles perioodis olid säilinud kivimid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Aegkonna lõpul tekkivad maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkub kokku suure taevakehaga.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus 4 kuni 2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile. Arhaikum saab jaotada neljaks aegkonnaks: Neoarhaikum,Mesoarhaikum,Paleoarhaikum,Eoarhaikum.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum

 • 2,500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Toimub Maa keskkonna, biosfääri hapnikuga rikastumine. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist ning aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik nn Ediacara elustik.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Ajastu 545-485 mln aastat tagasi. Tekkisid peamised organismide ehitustüübid ning loomadehõimkonnad mis on ka tänapäeval.Kasvas kiirelt vetikate hulk, ilmus uusi selgrootute rühme, tekkis loomadel mineraalne toes ja toimus saak- ja röövloomade üheaegne evolutsioon.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ajavahemik 488–443 miljonit aastat tagasi. Soojades troopilistesmeredes elas rikkalik elustik. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi ajastul kliima valdavalt soe, aga ajastu lõpul toimus kiire jahenemine ning tuli jääaeg, mis tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra, mistõttu paljud madalmered muutusid maismaaks. Toimus massiline mereelustiku väljasuremine.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestis 443-419 mln aastat tagasi. Siluri alguseks loetakse Ordoviitsiumi–siluri väljasuremist, mille käigus suri välja 60% meres elanud selgrootute liikidest. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallideja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad.Maismaal jätkus taimede asustamine.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419-359 mln aastat tagasi. Kalade suur domineerimine, troopikameredes rikkalik põhjaelustik(okasnahksed,trilobiidid), Rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suurteks ning olid põhilised tippkiskjad. Ajastu lõpus oli maismaataimestik madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid juba tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega seal hakkama saama. Hilisdevoni suur väljasuremine leidis aset umbes 375–360 miljonit aastat tagasi.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  359-299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puudest tekkisid kivisöelademed. Maismaale ilmusid esimesed roomajad, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maa mandrimassiivid olid ühendatud
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  299-252 mln aastat tagas tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Ülekaalus maismaal olid roomajad kuna nad pidasid elutingimustele kõige paremini vastu. Selle ajastu lõpus toimus Maa ajaloo suurim väljasuremine, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  252-201 mln aastat tagasi toimus mandri lahknemine. Elustik liigivaene kuna Maal läks 10 miljonit aastat, et suurest välasuremisest taastuda. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpus toimunud väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal. Maismaal kasvasid paljasseemnetaimed, eriti hõlmikpuud, palmlehikud ja seemnesõnajalad.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -542 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Aastatel 201-145 mln aastat tagasi ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elab palju merelisi roomajaid. Meredes elas juba ka tänapäeva tüüpi kalu. Maismaa oli kaetud paljaseemnetaimedest koosneva metsaga. Pterosaurused e tiibsisalikud olid levinud lennuvõimelised roomajad, kelle vanimad liblikafissiilid on juura ajastu kivimitest.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed. Ookeanid ja mered olid asustatud plesio- ja ihtüosaurustega, rudistide levik vees. Arenesid uued imetaja-ja linnuriigid aga valitsesid ikka dinosaurused. esimesed õistaimed. Kriidi lõpus toimub meteoriidiplahvatus mille tõttu algab massiline väljasuremine mille käigus hävisid dinosaurused,merelised roomajad jt.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66-23 mln aastat tagasi. Pärast dinosauruste ja hiidroomajate väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kasvasid liigirikkas rühmaks. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad. Seejärel kliima jaheneb ning valdavaks muutuvad heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rehumaad-preeriad,savannid mis asendasid seniseid metsi. 50 milj aastat tagasi jäneste teke ja ka kasside teke.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -252 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkkond

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Ajastu 23-2,5 mln aastat tagasi. Levisid maod, konnad, laululinnud ning ka rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Maa kliima jahenes, mis tõi kaasa mitmeid jäätumisi. Poolustele kujunes jääkate. Moodustusid kõrged mäeahelikud nagu Alpid,Himaalaja,Kaukasus. Aafrikas ilmusid varades hominiidid. Inimahvide teke.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaar algas 2,588 ± 0,005 miljonit aastat tagasi ning kestab jätkuvalt. Ilmusid inimese vahetud eellased-perekond Homo esindajad. Selle aja jooksul on välja surnud palju imetajaid (mammutid,karvane ninasarvik) ja linnuliike(dodo,moa). Loomade väljasuremis põhjuseks peetakse inimese üha kasvava mõjuga plaaneedi elustikule, samuti suured kliimamuutused.
 • Period:
  -1 BCE
  to
  -66 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond