Geochronological scale

Geokronoloogiline skaala Annika E

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunes algne maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus suure taevakehaga.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus 4 mld kuni 2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Ladestustest on leitud vanimad stromatoliidid.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • 3500 BCE

  Stromatoliidid

  Stromatoliidid
  Hakkasid arenema 3,5 mld a tagasi. Praegu võib neid leida Austraalias.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestus 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevus suurendas atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldust. Toimus mitu suurt jäätumist. Aegkonna lõpus tekkis pehmekehaline (ilma skeletita) Edicara elustik (tänapäevaste rühmade esindajad kui ka nüüdseks välja surnud organismi rühmad).
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

 • 1900 BCE

  Vanim eukarüoodi kivistis

  Vanim eukarüoodi kivistis
  Leitud USAst Michiganist.
 • 1500 BCE

  Eukarüootide areng

 • 560 BCE

  Fossiilid proterosoikumi lõpust

  Fossiilid proterosoikumi lõpust
  Nii nimetatud Ediacara elustik
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542 mln kuni 485 mln aastat tagasi. Tekkisid peamised organismide ehitustüübid ja suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest. Seda evolutsiooni nimetatakse kambriumi plahvatuseks. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Loomariiki ilmusid käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lühijalgsed ja limused.
  Loomadel kujunes mineraalne toes (nt. koda tigudel ja karpidel). Selline välisskelett kujunes ilmselt välja vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsiooniks.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Tekkisid esimesed maismaa taimed. Kliima valdavalt soe. Ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, lõppes jääajaga. Jäätumisega alanes ka ookenipind (kuni 100 m), muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. See tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus 443 mln kuni 419 mln aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid ning ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Taimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Loomad hakkasid asustama maismaad. Esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419 mln kuni 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik (käsijalgsed, okasnahksed, trilobiidid). Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Meresid ja järvi asustanud kalad kasasid väga suureks ning olid sel ajal tippkiskjad. Asjastu alguses oli maismaataimestik veel madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Tekkisid esimesed kahepaiksed.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359 mln kuni 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad. Seal kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Mererannikutel ja jõejalamitel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Sellel ajastul tekkis kõige rohkem kivisütt (võrreldes teiste ajastutega). Maismaal elas rohkesti lülijalgseid. Mõndadel putukatel tekkis lennuvõime. Ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea. Seda ümbritses Panthalassa ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega, kus oli väga karm kliima. Roomajad olid ainsad elusolendid, kes sellises kliimas elada suutsid. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede ja meres luukalade osakaal. Ajastu lõppes väljasuremisega, mille tulemusel surid 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252 mln kuni 201 mln aastat tagasi. Alguses oli elustik liigivaene. Eelneva ajastu väljasuremisest taastumine võttis kuskil 10 miljonit aastat. Sellel ajastul ilmusid esimesed dinosaurused. Kuid ka selle ajastu lõpul toimus väljasuremine. Selle tulemusel muutusid dinosaurused peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201 mln kuni 145 mln aastat tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Tekkisid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas palju merelisi roomajaid (ihtüosaurused ja plesiosaurused). Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Maismaa kaetud paljasseemnetaimedest koosnevast metsast.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Tekkisid esimesed õistaimed, levisid kiiresti ja hakkasid domineerima maismaataimestikus. Ookeanid, mered asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega (rudistidega). Maismaal valitsesid dinosaurused ja arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Peamiseks põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66 mln kuni 23 mln aastat tagasi. Pärast väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajatest sai suur, liigirikas rühm. Suurem osa imetajaid elas maismaal. Vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid suurtel laiuskraadidel. Siis hakkas kliima järk-järgult jahenema, valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad (preeriad ja savannid), asendasid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23 mln kuni 2 mln aastat tagasi. Kõik hakkas väljanägema tänapäevane (mandrite geograafia, loomastik ja taimestik). Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, ka rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased linnud ja imetajad. Aafrikas ilmusid hominiidid (inimese eellased). Maa kliima jahenes oluliselt, see tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus 2 mln kuni 1 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed inimese vahetud eellased. Perekond Homo esindajad, kellest arenes tänapäeva inimene Homo sapiens. Ajastu jooksul surid välja mitmed imetaja- (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliigid (dodo, moa). Nende väljasuremist seostatakse inimese kasvava mõjuga planeedi elustikule.