Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Annaliisa R2

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Periood Maal oli vulkaaniliselt aktiivne, Maad tabasid meteoriidid. Sellest perioodist kivimeid on leitud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpul tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookean.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid, on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, bakterite ja mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus: 2,5 mld kuni 542 mlj aastat tagasi.
  Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevuse tõttu suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Sel ajal toimus mitu suurt jäätumist ning Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus Ediacara elustik, mille hulka vis kuuluda tänapäevaste rühmade esindajaid.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk argueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus: 542 mln kunt 485 mln aastat tagasi. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Kasvas planktiliste vetikate hulk ning vetikad olid toiduks rikkalikule loomastikule. Ilmus palju selgrootute rühmi. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, näiteks koda tigudel ja karpidel ja tugev välisskelett trilobiitidel. Evolutsiooniline võidurelvastumine
 • 542 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

  Paleosoikum ehk vanaaegkond
  Kestus: 542 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Paleosoikumis toimusid geoloogilised, klimaatilised ja evolutsioonilised muutused. Elu arenes meres ja liikus maismaale ning hilis-paleosoikumiks leidus maismaal mitmesuguseid organisme. Maismaad katsid suured metsad, millest moodustusid kivisöe varud Euroopas ja Põhja-Ameerikas.
 • 542 BCE

  Fanerosikum

  Fanerosikum
  Kestus: 542 mln kuni tänapäev. Fanerosoikumis toimus eeskätt skeletiga hulkraksete organismide areng
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus: 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik elustik, ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumisega kuivasid paljud madalmered maismaaks ja massiliselt mereelustikku suri välja.
 • 443 BCE

  Siluri

  Siluri
  Kestus: 443 mln kuni 419 mln aastat tagasi. Soojades vetes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid ning ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varasemad maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama loomad.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus: 419 mln kuni 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad, näiteks mitmed rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu alguses oli maataimestik madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus: 359 mln kuni 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Sellel ajastul tekkis palju kivisütt. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukal tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimsed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus: 299 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiigmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri sisekliima oli kaetud kuiva kõrbega. Maismaaloomastikus oli suurem osa roomajad, kes suutsid kõrbes elada. Palju paljasseemnetaimi. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega - kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest kadus.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus: 252 mln kuni 201 mln aastat tagasi. Alguses oli elustik üsna liigivaene ning liikide taastumiseks kulus kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ja imetajad, beredes surrenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 252 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

  Mesosoikum ehk keskaegkond
  Kestus: 252 mln kuni 66 mln aastat tagasi.Vanaaegkonna lõpuks olid kõik senised mandripankad, kratoonid, maakoore horisontaalliikumiste tulemusena kuhjunud kokku üheksainsaks Pangaea hiidmandriks
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus: 201 mln kuni 145 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkesti merelisi roomajaid. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud riveda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus: 145 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa masimaataimestiku. Ookeanid ja merel olid asustatud plesiosauruste, ihtüsauruste, ammoniitide ja rustidega. Maismaal elasid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine, mille käigus hävisid dinosaurused ja teised imetajad. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus: 66 mln kuni 23 mln aastat tagasi. Pärast dinosauruste väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väiksearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, vaalade eellased elasid meres. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metas kasvasid, kuid seejärel hakkas klimt jahenema. Kujunesid ulatuslikud rohumaad.
 • 66 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

  Kainosoikum ehk uusaegkond
  Kestus: 66 mln kuni tänapäev. Kainosoikumis kujunesid tänapäeva ookenid ja mandrid, sulgus Tethyse ookean.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus: 23 mln kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia ja loomastiku ning taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased. Maa kliima jahenes ning tõi kaasa mitmeid jääaegu.
 • 1 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus: 2,5 mln kuni tänapäev. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Suri välja palju imetajaid nagu mammut, karvane ninasarvik ning linde nagu dodo ja moa.