Aadcd15418c1d45be818b1ca67d10c44

Geokronoloogiline skaala Anette G2BK

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine, vulkaaniliselt aktiivne piirkond, sagedased meteoriidisajud, kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Sellest ajast kivimeid on pärinud Kanadast, Austraaliast ja Gröönimaalt.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
  Maa tekkis 4,6 miljardit aastat tagasi.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Suur taevakeha põrkus Maaga
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Meredes arenesid algelised eluvormid. Sealt on pärit vanimad stromatoliidid- mikroorganismide, sh tsüano-ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Algselt tekkisid bakterid.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Fotosünteesivad tsüanobakterid suurendasid atmosfääri ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldust. Toimusid mitmed jäätumised. Tekkis pehmekehaline (ilma skeletita) nn Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid ja loomahõimkonnad, mis suurem jaolt eksisteerivad ka tänapäeval. Evolutsiooniline võidurelvastumine- saak- ja röövloomade üheaegne evolutsioon. Ilmusid selgrootut loomad ja kujunesid väljad välisskeletid.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikom

 • Period: 542 BCE to 2 BCE

  Fanerosoikum

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Pikaia, Haikouichthys, Myllokunmingia- esimeste kalade nimetused inglise keeles.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Troopikameredes elustik rikas: käsijalgsed, trilobiidid, korallid. Ajastu kliima oi valdavalt soe, toimus kliima kiire jahenemine, ajastu lõppes jääajaga. Madalmered muutusid kuivaks maismaaks, elualad vähenesid, toimus massiline mereelustiku väljasuremine.
 • 480 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaal asustamist. Varajased taimed kasvasid niisketel, sageli üleujutatud aladel. Maismaad hakkasid asutama ka loomad- tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes rikkalik põhjaelustik- käsijalgsed, okasnahksed, šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Meresid ja järvi asutanud kalad kasvasid väga suureks. Maismaa arenes edasi- tekkisid esimesed metsad, ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
  Devoni algul oli maismaataimestik veel madal ja hõre, ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Võimsad metsad- osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatud aladel kujunesid metsade surnud puidust kivisöelademed. Maismaal rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime, ilmusid esimesed roomajad. Sellel ajastul tekkis kõige rohkem kivisütt.
 • 320 BCE

  Suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos

  Suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos
  Arthropleura pikkus oli kuni 2,6m
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Pantahalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valistses karm kliima. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes luukalade ülekaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikom

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguse elustik oli tänu permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisele liigivaene.
  Ilmusid esimesed dinosaurused, kellele ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Samuti ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Esimesed dinosaurused olid delfiinikujulised ihtüosaurused ning pika kaela ja uimedega plesiosaurused.
 • 200 BCE

  Esimesed imetajad

  Esimesed imetajad
  Esimesed imetajad arenesid välja roomajatest.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanis palju merelisi roomajaid- ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kõik maismaa ökonišid ja hakkasid donimeerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanides, meredes olid plesiosaurused, ihtüosaurused, ammoniidid, rudistid. Maismaal olid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused ning paljud merelised loomad.
 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Archefructus oli üks esimesi teadaolevaid õistaimi.
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elasid maismaal, vaalade eellased elasid meredes. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu algul kliima oli soe ja niiske, seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema, valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savannid.
 • Period: 66 BCE to 2 BCE

  Kainosoikom

 • 52 BCE

  Esimesed jänesed

 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt levisid maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid. Ajastu jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Ilmusid Aafrikas.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimesese Homo sapiens'i tekkimiseni. Ajastu jooksul on välja surnud palju imetajaid (mammutid, karvased ninasarvikud) ja linnuliike (dod, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.