Historiefortælling på arbejdermuseet 208x300 px

Arbejdernes og Socialdemokratiets Historie

By 09c24
 • Period: to

  Genrejsning og fagligt gennembrud 1880-1990

 • V får flertal

 • Slaget på Fælleden

 • DK Internationale forbudt

 • frie fagbevægelsers centrale bestyrelse

 • Estrup bliver Konsielpræsident

 • 1. internationale bryder sammen

  socialister og anakister splitter intetnationale I Gimle ændre man navnet til det danske socialdemokratiske arbejderparti
 • danske socialdemokratiske arbejderparti oprettes i Gimle

  danske socialdemokratiske arbejderparti oprettes i Gimle
 • første provesions finanslov

  hvis der er særlige omstændigheder kan regeringen lave en profesorisk (en nød) fiananslov, sker hvis ikke man kan blive enig i finanslov
 • skifter navn (igen) Socialdemokratisk forbund

  Socialdemokratisk forbund frem til '65 eller 66
 • socialdemokratisk forbund

 • Venstre vil føre Visne politik

  visne politik, man vil ikke stemme noget igennem - man kan drage en paralle til amerikansk politik.
  hvis ikke folketinget kan blive enige dannes der et udvalg der forsøger at blive enige: et "begravelsesudvalg"
 • S opnår 2 FT mandater

 • Period: to

  Provisorietiden

  Estrup laver denne form for finanslov i dette tidsrum. man får en masse penge og man bruger dem b.la. på at lave en forbedring af den nye befæstning
 • 1 skandinaviske arbejder kongres

 • minus 1 mandat i FT

 • vidreudvikling af Gimle programmet

 • 2. Internationale

  oprettes, marxistisk, et forum man kan finde sammen i på tværs ag grænser
 • social fattiglov

 • socialfattiglov

 • Reedtz-Thott dropper provision

  Reedtz-Thott dropper provision
 • DSF De Samvirkende Fagforbund.

  Bliver oprettet LO i dag
 • 1899 September forliget

  September forligetforeløber for hvordan man laver overenskomst, en løndannelses uden statens indblanding. Strejker og lockout skal varsles ellers er det ulovlig arbejdsnedlæggelse
 • Scavenius

 • Samlingsregering

  V+K+RV+S
 • Operation Barbarossa -DKP forbudt

  DKP forbydes i DK, kommunister interneres
 • Antikominternpagt

  Vi bliver allierede med jer vi elsker det, folk var i mod denne pagt
 • Stauning dør

  Stauning dør
 • Scavenius bliver statsminister

 • Valg

  Valg
 • Augustoprøret

  Augustoprøret
  Regeringen fratræder, tysk militærdiktatur
  S + O-ringen + den lille generalstab + den danske brigade i Sverige
  Man frygter kommunistisk oprør under/efter besættelsen
 • Frihedrådet oprettes

  Dem folk ser op til og dem folk ser til for at finde den rette ånd eller sådan
 • Folkestrejke

 • Arbejdernes Informations Central

  Arbejdernes Informations Central
 • Antikominternpagt går i opløsning