Generacións d'ordinadors

 • 1ª generació d'ordinadors

  1ª generació d'ordinadors
  Eren ordinadors que encara feien servir vàlvules de buit i tambors electrics per la memoria, cosa que provocava que agafés molt espai i gastés molta energia, a més a més utilitzaba llenguatge de máquina, per tant tenia un us científic / militar. Com exemple tenim ENIAC, IBM-701, Universal computer,...
 • 2ª generació d'ordinadors

  2ª generació d'ordinadors
  Es substitueix la vàlvula pel transistor, per tant es redueix el consum d'energia. A més a més es va començar el desenvolupament de la microprogramació i es millora la programació per codeblocks. Els principals models de la época varen ser IBM 1041, IBM 360 i System 360.
 • 3ª generació d'ordinadors

  3ª generació d'ordinadors
  A causa de la invenció del xip i el desenvolupament dels circuits integrats s'aconsegueix reduir molt la mida i cost dels ordinadors, ja que tots els components estaven en una sola peça. A més es va començar a desenvolupar la multiprogramació. Alguns models reconeguts de l'època van ser la CDC 6000 i el PDP 8 i 11
 • 4ª generació d'ordinadors

  4ª generació d'ordinadors
  S'integren nous components electrònics amb el que sorgeix el microprocessador, de manera que es va poder integrar tots els elements bàsics i reduir molt més la mida del ordinadors. Es varen començar a desenvolupar els ordinadors fàcils d'utilitzar i amb una interfaz senzilla. Els principals models varen ser Altair 8800, Cray one, PDP 11 i Apple two
 • 5ª generació dórdinadors

  5ª generació dórdinadors
  Sorgeixen els PC, esdeveniment que provoca que els ordinadors arribin a tots els negocis i families. els ordinadors comencen a realitzar més tasques com per exemple la traducció, el emmagatzematge comença a comptar en GB i es desenvolupa el DVD. Els models destacats de la generació varen ser IBM t-blue, IBM watson, Osborn 1, Epson HX.20,...