Generación de ordenadores

Timeline created by Aleix Sanchez
 • Primer ordinador

  Primer ordinador
 • Period: to

  1a Generacion

  La primera generacio de ordenadors va començar al 1938 on surt el Z1 primera màquina totalment electromecànica, on els components mecànics donaven bastants problemes, seguit al 1939 el Z2, per millorar va usar per primera vegada relés, va ser una màquina intermèdia entre la Z1 i la Z3. al final van treure 1941 el Z3, primera màquina completament operativa usant relés.
 • Period: to

  1a generacio

  despres de probar amb aquets ordinadors van treure el ENIAC. Considerada fins fa uns anys com la primera computadora digital electrònica en la història.Al 1945 el Z4 va ser completat Va ser la primera màquina a ser venuda comercialment al 1950.Al 1949 EDVAC.Segon ordinador programable.També va ser un prototip de laboratori, però ja incloïa en el seu disseny les idees centrals que conformen els ordinadors actuals i per acabar al 1951 UNIVAC Considerada el primer ordinador comercial a ser
  venuda
 • Ordinador de la segona generacio.

  Ordinador de la segona generacio.
 • Period: to

  2a Generacion

  La segona generacio de ordenadors
  Es substitueix les valvules per transistors
  Apareixen els ordinadors comercials Por aixo son mes petites i consumeixen menys electricitat que las de la anterior generacio.
  Els ordinadors ja porten incorporat una programario base. i en 1962: es desarrolla el primer joc de ordenador, que es diu Spacewar
 • Ordinador de la tercera generacio.

  Ordinador de la tercera generacio.
 • Period: to

  3a Generacion

  Aquestes ordinadors de tercera generació van substituir totalment als de segona, introduint una nova forma de programar que encara es manté en les grans computadores actuals. milloran amb
  Menor consum d'energia elèctrica
  Apreciable reduccions de l'espai que ocupava l'aparell
  Augment de Fiabilitat i flexibilitat
  teleprocés
  multiprogramació
  Renovació de perifèrics i Es van començar a utilitzar els circuits integrats.
 • Ordinador de la quarta generacio.

  Ordinador de la quarta generacio.
 • Period: to

  4a Generacion

  L'anomenada quarta generació és el producte de l'microprocessador dels circuits electrònics. La mida reduïda de l'microprocessador de xips va fer possible la creació de els ordinadors personals, i es comença a utilitzar el ratolí.
 • Period: to

  5a Generacion

  A la generacio actual tenim moltes aventatges per fer servir un ordenador ja que implementen mes cosas als ordinadors com
  Tecnologies per al procés de el coneixement.
  Tecnologies per processar bases de dades i bases de coneixement massiu.
  Llocs de treball de l'alt rendiment.
  Informàtiques funcionals distribuïdes.
  Superordinadors per al càlcul científic.
 • Ordinador de la generacio actual.

  Ordinador de la generacio actual.