Baixa

FRIS CRONOLÒGIC LITERATURA

 • Jan 1, 1138

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
  Va ser rrobador i senyor feudal, fill del vescomte de Berguedà. No és un trobador qualsevol sinó que és un trobador mordaç i corrosiu i mostra clarament les seves passions. Els seus versos són d'una gran expressivitat.
 • Jan 1, 1208

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Muntaner és el protagonista del que explica. Els passatges més emocionants i apassionants són els que dedica a descriure l'expedició dels catalans a l'Orient comandats per Roger de Flor, amb l'únic objectiu de lloar els reis del casal d'Aragó. Hi trobem recursos joglarescos i un llenguatge viu i col·loquial.
 • Jan 1, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Provenia d'un llinatge noble barceloní. Va viatjar pel nord d'Àfrica i per diferents ciutats europees amb tres objectius. Va ser un escriptor polfacètic i va ser un dels primers escriptors que va utilitzar una llengua neollatina, el català. Destaquem la obra més difosa: l'arbre de la ciència.
 • Jan 1, 1244

  Crònica de Jaume I o Llibre dels feits

  Crònica de Jaume I o Llibre dels feits
  Narra les gestse més importants del rei Jaume I. Explica, en primera persona, les conquestes de Mallorca i València. Dóna detals de la vida quotidiana del rei. L'estil es caracteritza pel predomini d'un llenguatge popular i col·loquial.
 • Jan 1, 1283

  Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei en Pere

  Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei en Pere
  Es tenen poques dades de l'autor de la crònica però sembla que la va escriure el tresorer Bernat Escrivà,membre de la cort del rei. El protagonista de la crònica és el rei Pere II el Gran i es centra en la conquesta de Sicília. L'estil destaca pel rigor i l'objectivitat.
 • Jan 1, 1327

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Era fill d'una familia burgesa dedicada al comerç, però de molt jove va entrar a l'ordre franciscà. Va viatjar per tot Europa i va visitar universitats i convents. L'any 1408 va ser nomenat bisbe d'Elna. Va morir a Perpinyà. És l'autor d'una extensa obra didàctica i divulgadora. Va ser un dels escriptors més llegits.
 • Jan 1, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Va néixer a Barcelona entre els anys 1340 i 1346. Va ser qui va introduir les idees humanistes a Catalunya. Va exercir de funcionari i de secretari del rei Joan. Va morir l'any 1413. Quan estava a la presó va escriure Lo somni, la seva obra més valorada. La seva obra consta de quatre llibres.
 • Jan 1, 1349

  Crònica de Pere III el Cerimoniós

  Crònica de Pere III el Cerimoniós
  Va ser escrita entre el 1349 i el 1385, i s'ocupa dels regnats de Pere III i del seu pare, Alfons III el Benigne. Dirigida pel mateix monarca, aquest no es presenta com un heroi i relata els fets polítics amb una objectivitat total. Els dos episodis que narra fan referència al regne de Mallorca i a la guerra contra els nobles.
 • Jan 1, 1397

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va nèixer a Gandia l'any 1397 i va morir a València el 1459. Va ser falconer reial, cavaller i noble. Es va retirar de la vidia militar i es va dedicar a escriure poesies. Va escriure una obra formada per 128 poemes. Va esdevenir un dels poetes més importants d'Europa.
 • Jan 1, 1399

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Va néixer a finals del segle XIV i es creu que va morir l'any 1424. Va ser cavaller del rei Alfons el Magnànim i va participar en diverses campanyes militars. Va ser empresonat quan volia conquerir les illesde Còrsega i Sardenya. És considerat el poeta més important de la literatura catalana anterior a Ausiàs March.
 • Jan 1, 1413

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  És l'autor de la novel·la cavalleresca més important de les lletres catalanes: Tirant lo Blanc. Era un cavaller noble, que com el seu cunyat Ausiàs March, va participar en les campanyes militars del rei Alfons el Magnànim a Itàlia. Va viatjar per diverses corts. Va morir l'any 1468 a València.
 • Jan 1, 1435

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa
  És una novel·la cavalleresca d'autor desconegut que narra la història d'un jove de procedència humir que, gràcies a la protecció d'una dama jove i vídua que se n'enamora, esdevé un dels millors cavallers del món.
 • Jan 1, 1579

  Francesc Vicent Garcia

  Francesc Vicent Garcia
  Presenta una obra poètica molt variada que no va ser impresa fins a l'any 1703. Va tractar tant els temes típics de l'estètica barroca, de to greu i seriós, com una poesia burlesca, obscena i escatològica que va arribar a tenir nombrosos seguidors i imitadors. Va morir a Vallfogona de Riucorb el 1623.