Tic

Evolució de la informàtica

 • Primer ordinador electromecànic

  Primer ordinador electromecànic
  Tenia una programació que consistia en interruptors rotatoris de 10 posicions
 • ENIAC

  ENIAC
  Va ser disenyat amb el propòsit de resoldre els problemes de balística de l'exèrcit dels Estats Units
 • UNIVAC i IBM

  UNIVAC i IBM
  Sorgeixen els nous ordinadors comercials
 • RAMAC

  RAMAC
  És considerat el primer ordinador que comptava amb disc dur
 • TRANSISTORS

  TRANSISTORS
  Aquests elements són dispositius petits els quals permeten augmentar la velocitat de l'procés i disminuir la mida dels equips
 • IBM

  IBM
  Va ser el primer ordinador que treballa amb l'ús de circuits integrats
 • MULTICS

  MULTICS
  Va ser el nou sistema operatiu que possibilite l'execució multitasca
 • INTEL I ENGELEBART

  INTEL I ENGELEBART
  Desenvolupament del primer microprocessador i el primer ordinador personal
 • ARPANET

  ARPANET
  Va néixer una xarxa de connexió de mil equips la qual era de l'exèrcit americà
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Bill Gates i Paul Alen crean microsoft
 • GNU

  GNU
  Projecte software lliure creat per Rchar Stallman
 • WINDOWS

  WINDOWS
  Microsoft va publicar la primera versió de Windows
 • LINUX

  LINUX
  Basat en un sitema lliure i obert, integrat en el projecte GNU