20070822klpartmsc 253 ies sco

Evolució de l'escriptura musical

 • 450

  Neumes

  Neumes
  neumes
  Signes que es col·locaven sobre cada síl·laba del text i mostraven la direcció de la línia melòdica.
 • Period: 476 to Dec 31, 1450

  Edat mitjana

  Apareix la notació neumàtica i la quadrada, però necessitaven introduir la dimensió de temps.
 • Jan 1, 1284

  Càntigues de Santa Maria

  Càntigues de Santa Maria
  Alfons X El Savi realitza un manuscrit on s'hi poden trobar més de 400 melodies de lloança a la mare de Déu, escrites en galaicoportuguès.
 • Jan 1, 1390

  El Llibre Vermell de Montserrat

  El Llibre Vermell de Montserrat
  Manuscrit enquadernat en vellut vermell. Es va fer perquè els pelegrins que anaven al Santuari de Montserrat poguessin cantar o ballar cançons que feien referència a la Verge de Montserrat.
 • Period: Jan 1, 1451 to

  Renaixement

  Apareixen el compàs, la clau, els símbols de ritme i el pentagrama.
  Predomina la música vocal.
 • Jan 1, 1455

  Impremta

  Impremta
  La impremta va permetre multiplicar els originals de les partitures però era cara i complexa.
  Es va veure afavorida pel mecenatge de reis, nobles i personatges eclesiàstics. Cal destacar l'augment de la lectura afavorida per l'increment en la producció de llibres i pel domini de les llengües vernacles.
 • Period: to

  Barroc

  La burgesia arriba al poder i això permet imprimir i distribuir les partitures a gran escala. Nivells d'intensitat limitats: forte i piano.
  Naixement de l'òpera.
 • Primera edició de "El Quijote"

  Primera edició de "El Quijote"
  Les primeres edicions del S.XVI es van realitzar en paper i tintes de mala qualitat. L'art tipogràfic es concentrà a Madrid, on destaca el taller de Juan de la Cuesta, que va realitzar la primera edició de "El Quijote" de Cervantes, el 1605.
 • Period: to

  Classicisme i romanticisme

  Es perfeccionen els matisos d'intensitat: crescendo i decrescendo. S'escriuen els detalls expressius a la partitura. Noves indicacions de temps.
 • Metrònom

  Metrònom
  Les indicacions de temps es precisaran amb el metrònom.
 • Period: to

  Contemporani

  No hi ha molts canvis en l'escriptura.
  Actualment la música s'ha individualitzat i els compositors utilitzen els seus propis sistemes de notació musical.
 • Llibre digital

  Llibre digital
  evolució del llibre
  Es tracta d'un text informatitzat que pot ser llegit i/o escoltat a través d'un equip informàtic.
 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Notes musicals
  Crea el tetragrama i inventa el nom de les notes.