evolució de l'escriptura musical

 • Period: 400 to Nov 30, 1482

  EDAT MEDIEVAL

 • 450

  MONODIA

  MONODIA
  És una linea melòdica única.
 • Jan 1, 600

  NEUMAS

  NEUMAS
  Consistia en la representació sobre una línia horitzontal sense ritmes determinats d'una sèrie de signes gràfics que representaven un o diversos sons.
 • Mar 12, 660

  CANT GREGORIA

  CANT GREGORIA
  ... cant gregoriàÉs un tipus de música monòdica cantada en llatí. El nom es va atribuir al Papa Gregori I. Les notes modernes es canviaven pels neumes en els segles XV i XVI, tot i que els llibres de música sagrada conserven els neumas fins avui dia.
 • Jan 1, 920

  POLIFONIA

  POLIFONIA
  Tipus de música amb diverses veus melòdiques, podem destacar l'organum.
 • Mar 6, 960

  TETRAGRAMA

  TETRAGRAMA
  El va crear Guido d'Arezzo. Era una pauta de 4 linies.
 • Jan 1, 1000

  NOTES MUSICALS

  NOTES MUSICALS
  Guido d'Arezzo va donar nom a les notes musicals, basant-se en un himne
  UT (DO)-RE-MI-FA-SOL-LA-SI La mà guidoniana en música medieval va ser utilitzada per ajudar els cantants a llegir a primera vista. Algunes formes d'aquest sistema poden haver estat emprades per Guido D'Arezzo, teòric musical medieval, autor de diversos tractats sobre teoria de la música.
 • Mar 6, 1120

  NOTACIÓ QUADRADA

  NOTACIÓ QUADRADA
  escriptura de les notes desprès dels neumas
 • Mar 12, 1350

  TROBADORS

  TROBADORS
  eren poetes i músics, cultes que cantaven els ideals cavallerescos d'aquell moment .
 • Mar 6, 1400

  PENTAGRAMA

  PENTAGRAMA
  Pauta de cinc linies.
 • Period: Feb 1, 1493 to

  RENAIXEMENT

 • Mar 6, 1510

  IMPRENTA

  IMPRENTA
  divulgació de les partitures
  El llibre va passar de ser escrit en un pergami ha ser imprès en un paper ...
 • Period: to

  BARROC

 • MATIZOS DE DINÀMICA

  MATIZOS DE DINÀMICA
  La dinàmica de graus es construeix mitjançant la contraposició entre els conceptes de suau i fort, la qual cosa s'expressa mitjançant les paraules italianes piano i forte respectivament. Existeixen almenys vuit graduacions o indicacions de dinàmica, començant des del so més suau fins al so més fort. Per exemple, pianissimo, piano, fortissimo, etc. Així mateix els diferents graus d'intensitat poden matisar mitjançant altres termes com piu, menors, etc.
 • Period: to

  CLASSICISME

 • Period: to

  ROMANTICISME

 • INVENCIÓ DEL METRÒNOM MAELZEL

  INVENCIÓ DEL METRÒNOM MAELZEL
  És un aparell utilitzat per indicar temps o compàs de les composicions musicals. Produeix regularment un senyal, visual o acústica, que permet a un músic mantenir un temps constant.
 • MATIZOS DE TEMPS

  Fins a la invenció del metrònom s'empraven determinades paraules com errant, allegro, moderato, etc. que descrivien la velocitat de la peça i alhora aportaven informació sobre el caràcter o l'expressió que calia donar a la música. La invenció del metrònom va aportar major precisió i va donar lloc a les indicacions metronòmiques.
 • Period: to

  CONTEMPORANI

 • SISTEMES DE NOTACIÓ PROPIS

  SISTEMES DE NOTACIÓ PROPIS