Evolució de l'escriptura musical

 • Jan 1, 1000

  Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Monjo que va començar a utilitzar el sistema del tetragrama, que permet tenir una idea de l'alçada dels sons.
 • Jan 1, 1011

  L'Església estandaritza la misa i els cants

 • Jan 1, 1070

  Els trobadors

  Els trobadors
  Els trobadors eren poetes cantors que van crear composicions literàries i musicals, destinades a ser difoses pel cant dels joglars, i també interpretaven música profana.
 • Jan 1, 1080

  Textura polifònica

  Textura polifònica
  Apareix la textura polifònica, que es basa en que dues veus melòdiques sonen a la vegada sense necessitat de fer els mateixos sons.
 • Jan 1, 1200

  Escola de París

  S'inaugura l'escola d'arts de París.
 • Jan 1, 1221

  Càntigues de Santa Maria

  Càntigues de Santa Maria
  Les Càntigues de Santa María és un dels més importants reculls de cançons monofòniques de l'edat mitjana, redactat durant el regnat d'Alfons X el Savi.
  http://www.youtube.com/watch?v=llrz275RkQI
 • Jan 1, 1300

  Ars nova

   Ars nova
  És una expressió de Philippe de Vitry que designa la producció musical, tant francesa com italiana.
 • Jan 1, 1300

  Llibre Vermell de Montserrat

  Llibre Vermell de Montserrat
  És un manuscrit que es troba al Monestir de Montserrat i conté una colecció de cants medievals i altres continguts de tipus litúrgic.
 • Feb 10, 1300

  Millora d'escriptura musical

  Millora d'escriptura musical
  Philippe de Vitry, Jacobo Lieja i Johannes de Muris perfeccionen un sistema d'escriptura musical.
 • Jan 1, 1400

  Creació del Motet renacentista

  Creació del Motet renacentista
  És una composició polifónica nascuda per ser cantada a les esglésies i que conté una text bíblic.
 • Jan 1, 1410

  Impremta

  Es va realitzar la primera copia d'un text amb la impremta a Europa.
 • Period: Jan 1, 1497 to

  Edat Moderna

  Comença l'any 1492 amb el descobriment d'Amèrica i acaba l'any 1776 amb l'independència de l'Amèrica del Nord respecte el Regne Unit.
 • Jan 1, 1500

  Papa Gregori primer

  Papa Gregori primer
  El Papa gregori primer reordena el cant gregorià (eclesiàstic).
  Apareixen diversos estils musicals.
 • Period: Jan 1, 1500 to

  Renaixement

 • Òpera i instruments.

  Òpera i instruments.
  Va nèixer la òpera i les primeres orquestres i es desenvolupa molt la música instrumental.
  http://www.youtube.com/watch?v=DY4lqgqhujg
 • Period: to

  Barroc

 • Escola de Nôtre-Dame

  Grup de músics que van treballar a la Catedral de Nôtre-Dame i a les seves immediacions.
 • Period: to

  Classicisme

 • Period: to

  Edat Contemporània

  Comença l'any 1795 amb la Revolució Industrial i encara continua.
 • Nous músics

  Nous músics
  Els nous músics van ser:
  Ludwig van Beethoven, Louis Spohr, E. T. A. Hoffmann, Carl Maria von Weber i Franz Schubert.
  http://www.youtube.com/watch?v=UPNUp9DwFR0
 • Period: to

  Romanticisme

  Comença el romanticisme
 • Nacionalisme

  Nacionalisme
  Apareix el nacionalisme, que és l'ús de materials que són reconeguts com a nacionals o regionals
 • Impressionisme.

  Impressionisme.
  Apareix l'impressionisme, que busca noves combinacions instrumentals per aconseguir una major riquesa tímbrica.
 • Orgànum

  Orgànum
  Consisteix en que cada sïl·laba va a diferent altura segons l'entonació que correspongui
 • Notació Neumàtica

  Notació Neumàtica
  Tècnica que consistia en una serie de signes gràfics que representaven un o diversos sons, especificant el seu número, la seva relació rítmica i la situació melódica dels sons dins d'una escala
 • Period: to Jan 1, 1492

  Edat Mitjana

  L'Edat Mitjana comença l'any 476 amb la caiguda de l'Imperi Romà i acaba l'any 1492 amb el descobriment d'Amèrica.