Eix Cronològic Història de la música Ariadna Parcerisas

Timeline created by ariadnaparcerisas
In Music
 • 50,000 BCE

  Prehistòria

  No hi ha cap evidència escrita.
  La música era per propiciar la caça
  Instruments trobats a jaciments arqueològics
  Imitació a la naturalesa.
  Instruments prehistòrics: Os de mamut i xiulets
 • 4,000 BCE

  Edat antiga

  Grans civilitzacions amb molta riquesa musical. Egipte: Música vocal acompanyada d'instruments, danses fúnebres, no registre de música escrita, ús d'instruments de corda, vent i percussió. Grècia: Música vocal i instrumental, no registre de música escrita, unió poesia i música, ritmes marcats per la poesia, ús d'escales modals. Roma: Característiques semblants als Grecs, ritme marcat per la lletra a la música vocal, música per fins militars, religiosos i d'oci, més riquesa d'instruments.
 • 301

  Edat Mitjana (part 1)

  El cristianisme s'expandeix amb la seva música. Música religiosa: Al segle VII el papa Gregorio Magno realitza una reforma per recuperar el missatge original de deu.
  Neix el cant gregorià (estil lliure, en llatí, monòdic, a cappella..) (sil·làbic, neumàtic, melismàtic)
  Compositor important: Guido d'Arezzo (Himne de Sant Joan)
  També tenim l'Ars Antiqua (inicis de la polifonia, escola de Notre Dame, Leonin i Perotin, cànon, motet…) i l'Ars nova (escoles a França i Itàlia, Philippe de Vitry).
 • 301

  Edat Mitjana (part 2)

  Música profana: Era la música popular, hi havia dos tipus d'intèrprets: trobadors i joglars. Trobadors: Poetes-compositors, escrivien i cantaven en la llengua no llatina: l'occità-provençal. Joglars: Artistes ambulants, intèrprets, malabaristes que narraven històries amb la seva música. Context històric de l'edat mitjana:
  -El cristianisme s'expandeix amb la seva música
  -Sistema social feudal
  -Cultura Teocèntrica.
 • 1401

  Renaixement (part 1)

  Context històric:
  -Antropocentrisme i heliocentrisme.
  -Avanços tecnològics, culturals i científics.
  -Leonardo da Vinci, Nicolau Copèrnic. Música religiosa: Predomini música vocal, llati, pentagrames, composicions vocals establint les veus com les coneixem ara (soprano, tenor, alto...) Compositors: Tomás Luis de Victòria, Josquin des Prez.
 • 1401

  Renaixement (part 2)

  Música profana: Ús de la llengua vulgar, aparició de mecenes que pagaven per música, naixement música instrumental lligada a danses, sorgeixen noves formes musicals, agrupació d'instruments per timbres i potencies, inicis música programàtica, primers teatres musicals, us de pentagrames. Opera: neix a finals del s.xiv per la necessitat de reviure la tragèdia grega, la dafne va ser la primera opera representada el 1598.
  Compositor important: Monteverdi, va compondre l'Orfeu.
 • Barroc (part 1)

  Context històric:
  -Període monarquies absolutes
  -Noves rutes comercials
  -Art com a propaganda Música: Creació del baix continu, violí es torna l'instrument estrella, música cada cop més instrumental, sorgiment orquestres, ús de contrastos i contraposicions entre plans sonors, es creen els violins Stradivarius.
  Compositors importants: Antonio Vivaldi (les 4 estacions), Haendel (els mesies) i Bach (concerts de Brandenburg).
 • Barroc (part 2)

  Es creen grans repertoris religiosos:
  - Oratoris (similar a l'òpera però de caràcter religiós).
  -Cantates (composicions de text religiós més curts que els oratoris).
  -Misses.
  A més, es componen nous estils de música instrumental:
  -Els concertos (concerts on un o diversos solistes tocaven acompanyats d'un grup instrumental).
  -I les fugues (forma musical imitativa on les veus es persegueixen).
 • Barroc (part 3)

  L'òpera continua prenent importància i es classifica en: òpera seria (temes heroics i mitològics) i l'òpera bufa (de caràcter còmic, tracta temes quotidians i critiques socials). S'estableixen les diferents parts d'una òpera:
  -Obertura: Preludi instrumental abans d'obrir el teló.
  -Recitativo: Part recitada que avança guió.
  -Aria: Fragment líric per un personatge.
  -Cors: Fragment que representa col·lectius del guió.
  -Passatge instrumental: Purament instrumental, enllaça escenes i interludis.
 • Classicisme (part 1)

  -La melodia passa a ser l'element principal i l'acompanyament respon a la melodia.
  -Frases musicals de 8 i 16 compassos dividides en 2 semifrases.
  -Harmonies més senzilles.
  -Les orquestres creixen en numero d'intèrprets i d'instruments
  -L'acompanyament es torna un motor rítmic.
  -Nova forma musical LA SONATA amb 3 parts ben diferenciades (exposició, desenvolupament i reexposició).
  -Simfonies.
  -S'utilitza molt contrast Fort-Piano.
  -Mozart (La flauta magica), Beethoven (Für elise) i Haydn.
 • Classicisme (part 2)

  La MÚSICA DE CAMBRA era música d'agrupacions reduïdes, tant per música culta com música d'oci.
  El violi i la viola es desenvolupen i substitueixen la viola de gamba. El piano pren importància i substitueix al clave. L'opera es torna l'estil musical preferit de la noblesa i l'aristocràcia, segueixen convivint els dos gèneres d'òpera, però cal destacar l'òpera bufa amb la flauta màgica, Don Giovanni i Les noces de figaro.
 • Romanticisme (part 1)

  Música instrumental:
  -És l'art romàntic ideal.
  -Especial atenció dels elements folklòrics.
  -Aparició de nous instruments com el Saxo.
  -Preferència pel violí i el piano.
  -Orquestres creixen en numero d'instruments i d'intèrprets.
  -Els instruments guanyen importància.
  -Les simfonies deixen de tenir la forma sonata i donen més importància als motius i temes musicals que no pas a la forma.
  -Contrastos dinàmics amb molts matisos.
  -Compositors importants: F. Schubert, H. Berlioz, F. Chopin.
 • Romanticisme (part 2)

  Música vocal:
  -Tot i que pren menys importància en termes generals, sorgeixen nous estils compositius com el Lied que destacaran.
  -El lied es compon per una veu solista i acompanyament (normalment piano), uneix música i poesia.
  -Se segueixen component obres religioses (vocals i instrumentals) com per exemple el Requiem de Verdi o de Brahms.
 • Romanticisme (part 3)

  Opera:
  -Espectacle preferit de la burgesia.
  -Increment de tots els sectors implicats.
  -L'òpera bufa es consolida ajuntant gènere fantàstic i folklòric, sentimental i còmic.
  -L'opera seria es converteix en la Grand Opera.
  -L'opera es va desenvolupar arreu d'Europa creant nous estils característics de cada època.
  -Rossini, Verdi i Puccini.
  -Leitmotiv: recurs rítmic melòdic que s'associa a un personatge, ubicació o situació.
  -R. Wagner va crear "l'obra total" unint totes les disciplines artístiques
 • Segona meitat s.XIX

  Van sorgir 3 corrents paraleles: -Els nacionalismes: utilitzen musica popular com a base compositiva, dansa com a expressio musical, ritmes i melodies populars, predomini cançons, poemes simfonics, ballets i operes. -El postromanticisme: sorgeix la musica programatica, sorgeixen poemes simfonics, gegantisme orquestral, G. Mahler i R. Strauss. -L’impressionisme: despareix melodia linial per acords amb efectes auditius, noves harmonies i escales, timbres orquestrals colorits.