Eesti keele ajalugu

 • Period: 500 BCE to 1200

  Eesti keele arengu 1. periood

  Muinasaeg:
  tekkis õ häälik ja kujunes välja 2 eesti keele kuju: lõunaeesti ja põhjaeesti keel
 • Period: 1200 to

  Murranguperiood

  Orduaeg ja Rootsi aeg: eesti keel laenas alam-saksa keelest üle 1000 sõna, vältehääldus, kirjakeele arendamine mitteestlaste poolt
 • Esimese eestikeelse täispiibli ilmumine

  Esimese eestikeelse täispiibli ilmumine
 • Period: to

  Uuseesti keele periood

  Uusaeg: kaasaütlev, olev, i-ülivõrre ja maks-vorm
 • Period: to

  Ärkamisaeg

 • Ilmub esimene eestikeelne ajaleht "Perno Postimees"

  Ilmub esimene eestikeelne ajaleht "Perno Postimees"
  J. V. Jannsen võttis "maarahva" sõna asemel kasutusele sõna "eestlased".
 • Period: to

  Eestikeelse hariduse ja rahvuskultuuri väljaarendamine

  Jakob Hurt hakkas koguma eestikeelset rahvaluulet, Carl Robert Jakobson asutas esimese poliitilise ajakirja "Sakala".
 • Period: to

  Venestamisaeg

  Kogu kooliharidus viidi üle vene õppekeelele, eestlaste haridustase langes, vene keel muudeti asjaajamiskeeleks
 • Laulu- ja mänguselts "Vanemuine" asutamine

  Pani aluse eesti rahvuslikule teatrile.
 • Eesti I üldlaulupidu

  Eesti I üldlaulupidu
  Suurendas eesti rahvusteadvust, lauldi eestikeelseid laule
 • Eesti Kirjameeste Seltsi asutamine

  Arendas eesti kirjakeelt, korraldas rahvaluule ja etnograafilise materjali kogumist ning eestikeelse kirjanduse väljaandmist. (1872-1893)
 • Luba eesti õppekeelega erakoolide asutamiseks

  Eesti teaduskeel arenes
 • Eesti iseseisvumine

  Eesti iseseisvumine
  Eesti keel sai ametlikuks riigikeeleks.
 • Period: to

  Eesti Vabariik

  Rõhku pandi eestikeelse rahvuskultuuri väljaarendamisele, eestikeelse oskussõnavara arendamine, sai võimalikuks eestikeelse hariduse omandamine algkoolist kõrgkoolini, Tartu ülikoolist kujunes rahvusülikool
 • Period: to

  Nõukogude aeg

  Vene keele kasutamisele ja kasutajatele anti Eestis eelisõigusi.
  Koolides oli vene keel kohustuslik õppeaine. Eestikeelse kultuuri tarbijate arv vähenes. Eesti kultuuri hääbumise tõenäosus oli suur, kuid see jäi siiski püsima.
 • Eesti keel saab Eesti NSV-s ametlikuks riigikeeleks

  Lisaks võetakse vastu seadus, mis lubab senise Eesti NSV lipu asemel heisata sinimustvalge lipu.
 • Balti kett

  Balti kett
 • Eesti taasiseseisvumine

  Eesti taasiseseisvumine
  Eesti taasiseseisvub ning eesti keel saab taas ainsaks ametlikuks riigikeeleks.