Eesti 20. sajand

 • I maailmasõja algus

  I maailmasõja algus
  Austria troonipärija atentaadi järel algas esimene maailmasõda
 • veebruarirevolutsioon

  veebruarirevolutsioon
  Tsaari võim kukutati. Ajutise valitsuse moodustamine
 • Jaan Poska määramine Eestimaa kubermangukomissaariks.

  Jaan Poska määramine Eestimaa kubermangukomissaariks.
  Vene ajutine valitsus valis Jaan Poska Eestimaa kubermangukomissaariks.
 • Eestlaste demonstratsioon Petrogradis

  Eestlaste demonstratsioon Petrogradis
  Moodustati 40 000 osavõtjaga meeleavaldus, et toetada rahvusliku autonoomiat.
 • Autonoomia

  Autonoomia
  Eesti ala ühendatakse üheks kubermanguks, saadakse autonoomia.
 • Esimene maapäeva istung

  Maapäev oli rahva valitud esinduskogu
 • Oktoobripööre

  Oktoobripööre
  Bolševikud kukutasid Vene ajutise valitsuse
 • Päästekomitee moodustamine

  Päästekomitee moodustamine
 • Ajutise valitsuse moodustamine

  Ajutise valitsuse moodustamine
  Pealinnas kuulutati välja iseseisvus, kõrgeim võim läks Ajutise valitsuse kätte
 • Sisenevad Saksa väed

  Sisenevad Saksa väed
  Sisenenud saksa väed ei tunnista Eesti iseseisvust.
 • Eesti politsei asutamispäev

  Eesti politsei asutamispäev
  Tallinnas asuvad politseijaoskonnad võtavad Saksa vägedelt võimu üle.
 • Bolševikud valmistuvad pärast Saksa vägede lahkumist võimu üle võtma

  Bolševikud valmistuvad pärast Saksa vägede lahkumist võimu üle võtma
 • Punaarmee alustab taganevate Saksa vägede järel edasitungi

  Punaarmee alustab taganevate Saksa vägede järel edasitungi
 • Vabadussõja algus

  Vabadussõja algus
  Esimesed Eesti sõdurid (esialgu koolipoisid ja polgu ohvitserid) jõuavad Narva alla.
 • Kuulutatakse välja Eesti töörahva kommuun

  Kuulutatakse välja Eesti töörahva kommuun
  Narvas kuulutatakse välja Eesti töörahva kommuun. Nõukogude Venemaa tunnistas Kommuuni iseseisvust, jäeti mulje et toimub kodusõda.
 • Inglise eskaader Tallinnas

  Inglise eskaader Tallinnas
  Inglased vallutasid Venemaalt kaks hävitajat ja andsid need Eesti mereväele. Mereväge aitas rajada Johan Pitka. Pitka samuti korraldas punaste tagalasse meredessante.
 • Laidoner määratakse Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks

  Laidoner määratakse Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks
 • Tapa raudtee sõlmjaama vallutamine

  Tapa raudtee sõlmjaama vallutamine
  3 soomusrongi vallutasid Tapa raudteede sõlmjaama. Lõigati läbi Punaarmee ühendused Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel.
 • Tartu vabastamine

  Tartu vabastamine
  Kuperjanovi partisanid aitasid vabastada koos soomusrongidega Tartu
 • Utria dessant

  Utria dessant
  Peamiselt Soome vabatahtlikud (Põhja pojad) maabusid Utria rannas
 • Laidoner ülendati kindralmajoriks

  Laidoner ülendati kindralmajoriks
 • Paju lahing

  Paju lahing
  Üks verisemaid lahinguid Vabadussõjas. Soome vabatahtlikud ja Kuperjanovi partisanid vallutasid Paju mõisa. Hukkus Kuperjanov
 • Valga ja Võru vallutamine

  Valga ja Võru vallutamine
 • Petseri vallutamine

  Petseri vallutamine
  Eesti territoorium on vaenlastest vaba
 • Eestisse saabus Taani vabatahtlike kompanii

  Eestisse saabus Taani vabatahtlike kompanii
 • Asutav kogu tuleb kokku

  Asutav kogu tuleb kokku
  Kui olukord rindel oli staabiilsem peale Punaarme uut suurt pealetungi tuli Asutav kogu Estonias kokku. Nende suurimaks saavutuseks oli põhiseaduse ja maaseaduse vastuvõtmine
 • Vene põhjakorpuse pealetung Narva alt

  Vene põhjakorpuse pealetung Narva alt
  Vene põhjakorpus - Judenitš läks Narva alt pealetungile. Eestlased toetasid neid dessantidega rannikul. Jõuti Petrogradi lähistele. Eestlased kasutasid aega, et ehitada tugevad kindlustused Narva jõe joonele.
 • Sakslased vallutavad Riia

  Sakslased vallutavad Riia
  von der Goltzi juhtimisel vallutati Riia. Süüdistati eestlasi Põhja-Läti okupeerimises. Eesti ei tunnistanud Niedra valitsust ja nõudsid sakslaste tagasitõmbumist.
 • Pihkva vallutamine

  Pihkva vallutamine
 • Vallutatakse Lätis Jekabpils, Eesti töörahva kommuun läheb laiali

  Vallutatakse Lätis Jekabpils, Eesti töörahva kommuun läheb laiali
  Esialgu oli eesmärgiks vaid Volmari ja Aluksne hõivamine, kuid pealetung oli edukas. Nõukogude valitsus sai aru, et Eestit sõjaliselt ei ületata ning sooviti rahuläbirääkimisi. Eesti töörahva kommuun läks laiali
 • Eesti vägede ja Landeswehri vahelise sõjategevuse algus

  Eesti vägede ja Landeswehri vahelise sõjategevuse algus
  Esialgu olid sakslased edukad, vaherahuga ei nõustunud kumbki osapool
 • Võnnu lahing

  Võnnu lahing
  Otsustav lahing Landeswehri vastu, sellest sai Võidupüha
 • Sakslased annavad alla

  Sakslased annavad alla
  Sakslased andsid alla, lahkusid Riiast ja naasis Ulmanise valitsus.
 • Nõukogude Venemaa pöördub Eesti poole ametliku rahupakkumisega.

  Nõukogude Venemaa pöördub Eesti poole ametliku rahupakkumisega.
  Pihkvas toimunud rahukõnelused läksid ummikusse.
 • Loodearmee pealetung Petrogradile

  Loodearmee pealetung Petrogradile
  Loodeaarmee suurpealetung Petrogradile. Eesti väed toetasid tiibadel. Pulkovo juures said valged lüüa, Eesti väed tõmbusid tagasi.
 • Uued rahuläbirääkimised

  Uued rahuläbirääkimised
  Pärast Loodearmee lüüasaamist uued rahuläbirääkimised Tartus. Eesti delegatsiooni juht oli Poska, Nõukogude Venemaal Joffe
 • Viimane katse Narvat vallutada

  Viimane katse Narvat vallutada
  Punaarmee viimane katse Narvat vallutada löödi tagasi.
 • Vaherahu algus

  Vaherahu algus
  Kell 10.30 algas vaherahu.
 • Kirjutatakse alla Tartu rahule

  Kirjutatakse alla Tartu rahule
 • Molotov Ribbentropi pakt

  Molotov Ribbentropi pakt
  MRP-s oli lisaks mittekallaletungi lepingule ka salaprotokoll, mis jagas riigid mõjusfääridesse
 • Orzeli intsident

  Orzeli intsident
  Orzel oli Poola allveelaev, mis peatus Eestis. NSVL leidis, et Eesti pole neutraalne riik.
 • Sõlmitakse baaside leping

  Sõlmitakse baaside leping
  NSVL rajab baasid saartele, Lääne-Eestisse ja Paldiskisse. Võõraid sõdureid siseneb rohkem, kui eestis kaitseväelasi
 • Ultimaatum Eestile

  Ultimaatum Eestile
  NSVL esitab Eestile ultimaatumi, nõudes lisavägede sisenemist ning uue valitsuse moodustamist.
 • Narva diktaat

  Narva diktaat
  Okupatsioon Eestis algab.
 • Juunipööre

  Juunipööre
  Ždanovi juhtimisel korraldati riigipööre, mille tulemusena sooviti Eesti liita Nõukogude Liiduga. Samal päeval nimetati ametisse Barbaruse valitsus, kus polnud kommuniste.
 • Kuulutatakse välja ENSV

  Kuulutatakse välja ENSV
  Kuulutati välja ENSV ning paluti liitumist Nõukogude Liiduga.
 • Anneksioon

  Anneksioon
  ENSV liidetakse NSVL koosseisu.
 • Juuniküüditamine

  Juuniküüditamine
  10 000 inimeste küüditati.
 • Saksa okupatsioon

  Saksa okupatsioon
  Algab Saksa-NSVL sõda, 7. juulil ületatakse Eesti piir. Eestlasi mobiliseeriti nii punaarmeese kui ka saksa väeosadesse. Esinesid ka neutraalsed variandid metsavennad.
 • Eesti SS-leegioni loomine

  Eesti SS-leegioni loomine
 • Ametisse nimetatakse Otto Tiefi valitsus.

  Ametisse nimetatakse Otto Tiefi valitsus.
  Otsuse teeb Eesti viimane seaduslik peaminister Jüri Uluots.