Den kalde krigen

 • Period: to

  Franklin D. Roosevelt

  Amerikansk demokratisk president siden president siden 1933.
 • Period: to

  Joseph Stalin

  Sovjetunionens andre og totalitære leder siden 1924.
 • Hiroshima og Nagasaki

  Hiroshima og Nagasaki
  USA slipper en atombombe på hver av de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Japan overgir seg kort tid etter og andre verdenskrig er over både i Europa og Asia. Bombingene satte fart på det sovjetiske atomprogrammet. Dette er de eneste gangene atombomber har blitt detonert i krig.
 • FN grunnlegges

  FN grunnlegges
  Se også: Sikkerhetsrådet
 • Period: to

  Harry S. Truman

  Amerikansk president
 • India blir uavhengig

  India blir uavhengig
  Britisk India blir til Pakistan, India og senere Bangladesh. Rundt 1960 ble mange flere britiske kolonier uavhengige.
 • Period: to

  Truman-doktrinen

  Den amerikanske presidenten Harry S. Truman erklærer Truman-doktrinen. Denne utenrikspolitiske doktrinen/tilnærmingen/strategien gikk ut på at USA skulle jobbe mot at kommunismen skulle spre seg til flere land. Offentliggjøringen av Truman-doktrinen nevnes noen ganger som starten på den kalde krigen. Se også: Dominoteorien
 • Israel opprettes

  Israel opprettes
  Staten Israel blir opprettet. Se også: Den arabisk-israelske krig i 1948
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte/isolerte Vest-Berlin for å forsøke å presse USA til å bli enige med Sovjet om å straffe Tyskland økonomisk. USA og dets allierte fløy inn forskyninger (mat, klær vann osv.) til Vest-Berlin. Sovjetunionen skjøt ikke på noen av flyene, og blokaden ble gitt opp etter ca. ett år. (Øst-Tyskland og Øst-Berlin var okkupert av Sovjetunionen)
 • Sovjetisk atombombe

  Sovjetisk atombombe
  Sovjet prøvesprenger sin første atombombe. Dette kan betraktes som starten på den kalde krigen.
  Se også: terrorbalansen
 • NATO undertegnes/opprettes

  NATO undertegnes/opprettes
  Militærallianse ledet av USA. Norge har vært medlem fra starten av.
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  Kommunistene vinner borgerkrigen. De resterende ikke-kommunistiske styrkene flykter til Formosa og etablerer dagens Taiwan. Kina er fremdeles en kommunistisk ettpartistat. Se også: "Kulturrevolusjonen" og "Det store spranget"
 • Period: to

  Terrorbalansen

  I 1949 testet Sovjetunionen sin første atombombe. Dette var starten på det som ofte kalles terrorbalansen, eller MAD - Mutually Assured Destruction (gjensidig garantert ødeleggelse). Begge parter hadde så mange atomvåpen at hvis den ene først bombet, kunne gjengjeldelsen bli så stor at verden gikk under. Tips: www.nuclearsecrecy.com/nukemap/ for å se den potensielle effekten av atomvåpen gjennom tidene.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Krig mellom nord- og sør-Korea. Soviet og Kina støttet det kommunistiske nord, USA og de fleste andre landene i FN støttet sør. Landet er fortsatt delt. Nordkorea er i dag et spesielt brutalt totalitært diktatur.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin dør. Etter noen måneder tar Nikita Khrusjtsjov over som Sovjetunionens leder, og starter "destaliniseringen". Landet var fortsatt et kommunistisk diktatur, men den politiske "terroren" og personkulten rundt Stalin stoppet. Oppmykning.
 • Period: to

  Dwight D. Eisenhower

  Amerikansk general og republikansk president
 • Period: to

  Nikita Khrushchev

  Sovjetunionens diktator. Se "Stalins død".
 • TV i Norge

  TV i Norge
  NRK starter sine første prøvesendinger i 1954, men de offisielle og regelmessige sendingene starter i 1960. FargeTV kom sent til Norge: i 1972.
 • Frankrike trekker seg ut av Indo-China

  Frankrike trekker seg ut av Indo-China
  Deriblant fra Vietnam, der konflikten fortsetter i form av borgerkrig mellom nord og sør.
 • Warszawapakten undertegnes/opprettes

  Warszawapakten undertegnes/opprettes
  Sovjetledet militærallianse.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Borgerkrig i Vietnam 1955-1975. Stor amerikansk militær deltagelse fra og med midten av 60-tallet. Kommunistisk nord og USA-støttet sør. USA trakk seg ut i 1973, etter å ha tapt mange soldater til en krig stadig færre trodde kom til å slutte snart. Krigen kostet minst 2 millioner sivile vietnamesere livet. Landet er fortsatt en ettpartistat. USA, under President Clinton, anerkjente landet og åpnet ambassade der i 1995.
 • Opprøret i Ungarn

  Opprøret i Ungarn
  Folkeopprør i Ungarn. Ønske om å forlate Warsawapakten og Sovjets innflytelse. Ungarn var ikke en del av selve sovjetunionen, men blant de sovjetiske "satellittstatene", som vil si at de ble kontrollert av Sovjetunionen (engelsk: puppet state). Opprøret ble knust av sovjetiske styrker. Sovjets reaksjon skapte forferdelse i Vesten, men ingen stat forsvarte Ungarn, i frykt for krig med Sovjetunionen. Bildet viser en veltet statue av Stalin.
 • Suezkrisen

  Suezkrisen
  Storbritannia, Frankrike og Israel går til krig mot Egypt etter at de nasjonaliserte Suezkanalen. Storbritannia og Frankrike ga seg etter press fra USA, Sovjetunionen og FN. Nevnes ofte som et punkt det det ble tydelig for alle at Storbritannia og Frankrike ikke lenger var så mektige som de hadde vært.
 • Sputnik

  Sputnik
  Sovjetunionen skjøt opp den første satellitten som gikk i bane rundt jorden. Starten på romkappløpet.
 • Period: to

  "Det store spranget"

  Kallenavnet på politikken som ble ført i Kina mellom 1958 og 1961. Omfattende landbrukskollektivisering og lokal småindustri. Førte til verdenshistoriens største sultkatastrofe.
 • Første månelanding (ubemannet)

  Første månelanding (ubemannet)
  Sovjetunionen landet det første fartøyet på månen. Romsonden var ubemannet.
 • U-2-affæren

  U-2-affæren
  Amerikansk rekogniseringsfly av typen "U-2" ble skutt ned over Sovjetunionen på vei fra Pakistan til Bodø. Piloten ble dømt til 10 års fengsel, men byttet mot en fengslet sovjetisk spion noen år senere i det første "spionbytte" under den kalde krigen.
 • Slutt på bilrasjonering

  Slutt på bilrasjonering
  Den siste rasjoneringen i Norge etter krigen tar slutt. Antall privatbiler (og bensinstasjoner) steg raskt.
 • Berlinmuren bygges

  Berlinmuren bygges
 • Period: to

  John F. Kennedy

  Amerikansk demokratisk president. Drept i attentat.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen sies ofte å være da den kalde krigen var "varmest". Bakgrunn: Etter en kommunistisk revolusjon på Cuba i 1959, gikk Cuba fra å være et USA-vennlig diktatur, til å bli den første Sovjet-vennlige staten på den vestlige halvkule. Selve krisen: I 1962 plasserte Sovjet atomvåpen på Cuba. USA reagerte ved å blokkere alle skip til Cuba. Situasjonen var svært anspent. Våpnene ble trukket tilbake og krisen ble løst diplomatisk av Sovjetunionen og USA, gjennom kompromisser.
 • Attentatet mot John F. Kennedy

  Attentatet mot John F. Kennedy
  Den amerikanske presidenten blir skutt og drept. Visepresidenten tar over.
 • Period: to

  Lyndon B. Johnson

  Amerikansk demokratisk president. Var visepresident under John F. Kennedy
 • Loven om borgerrettigheter av 1964

  Loven om borgerrettigheter av 1964
  Førte til opphevelsen av de rasistiske "Jim Crow-lovene".
 • USA går inn i Vietnamkrigen

  USA går inn i Vietnamkrigen
  USA går aktivt inn på Sør-Vietnams side. Sovjetunionen og Kina støttet Nord-Vietnam med utstyr og "rådgivere". Se også: Agent Orange og Napalm.
 • Militærkupp i Brazil

  Militærkupp i Brazil
  USA-støttet kupp. Brazil forble et militærdiktatur frem til 1985.
 • Period: to

  Leonid Brezhnev

  Sovjetunionens diktator. se "Bresjnev-doktrinen"
 • Period: to

  "Kulturrevolusjonen"

  Periode preget av paranoia og politisk vold i Kina. Samfunnet skulle forandres fra bunnen av, og mange ting av kulturell og kunstnerisk verdi ble ødelagt. Periodiseringen er noe omstridt, men definitivt over da Mao døde i 1976. I 1978 startet Kina en gradvis liberaliserende økonomisk reformprosess og åpning mot verdensmarkedet. Se også: Kampsesjon.
 • Seksdagerskrigen

  Seksdagerskrigen
  Israel mot hovedsakelig Egypt, Syria, Jordan og Irak. Vunnet av Israel, som etter krigen okkuperte Golanhøydene, Gazastripen, Sinai (senere gitt tilbake) og vestbredden.
 • Invasjonen av Tsjekkoslovakia

  Invasjonen av Tsjekkoslovakia
  Sovjetiske tropper invaderte Tsjekkoslovakia, etter at den kommunistiske regjeringen der var i gang med en forsiktig liberalisering/oppmykning. Tsjekkoslovakia uttalte før invasjonen at de ikke ønsket å forlate Warsawa-pakten. Albania og Romania nektet å delta i invasjonen. Sovjetiske tropper trakk seg ikke helt ut av landet før i 1991. Se også: Brezhnev-doktrinen
 • "68-opprøret"

  "68-opprøret"
  Omfattende studentopprør i flere land, se "sekstiåtterne". Litt forenklet sagt trekkes 1968 ofte frem som skillet mellom 60-tallets konformitet til 70-tallets aktivisme.
 • Period: to

  Bresjnev-doktrinen

  Sovjetisk utenrikspolitikk. Oppkalt etter Sovjetunionens leder, Leonid Bresjnev. Kalles ofte Sovjets svar på Truman-doktrinen. Sovjetunionen skulle gripe inn (militært) i land de mente var i ferd med å bryte med kommunismen. Ble offisielt erklært i 1968, men kan også sies å ha blitt brukt til å rettferdiggjøre invasjonene av Tsjekkoslovakia og Ungarn. Viste tegn på å sprekke i 1980-årene, og var definitivt over da Polen holdt frie valg i 1989, uten at Sovjetunionen grep inn.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  USA setter en mann på månen. Begivenheten ble sendt på TV. USA er fortsatt det eneste landet i verden som har landet med mennesker på månen.
 • Norge finner olje

  Norge finner olje
 • Period: to

  SALT 1

  SALT: Strategic Arms Limitation Talks. Nedrustningsforhandlinger og avtaler mellom Sovjetunionen og USA. I 1972 avtale om begrensning av antall strategiske atommissiler.
 • Period: to

  Richard M. Nixon

  Amerikansk republikansk president. Se watergate-skandalen.
 • Kina får Taiwans sete i FNs sikkerhetsråd

  Kina får Taiwans sete i FNs sikkerhetsråd
  Albanias forslag om å anerkjenne Folkerepublikken Kina som rettmessig eier av Kinas faste plass og vetorett i FNs sikkerhetsråd, i stedet for Republikken Kina (Taiwan) går igjennom med støtte fra de fleste land i verden unntatt USA, Japan, Australia, Brazil m.fl.
 • Nixon besøker Kina

  Nixon besøker Kina
  USAs republikanske president Richard Nixon besøker Folkerepublikken Kina. USA og Kina hadde før dette blitt ansett som fiender. USA åpnet ambassade og anerkjente Kina offisielt i 1979. Se også: "Mao dør" og begrepet "Only Nixon could go to China"
 • Watergate-skandalen

  Watergate-skandalen
  Politisk spionasjeskandale som førte til at Nixon gikk av som president i 1974. https://snl.no/Watergate-saken
 • Homofili blir lovlig i Norge

  Homofili blir lovlig i Norge
  Straffelovens bestemmelse i § 213 om «...utugtig omgjængelse mellem personer af mandkjøn...» avskaffes. Det hadde hatt en øvre strafferamme på ett år, men loven hadde i praksis vært sovende siden 1930-tallet.
 • Samboerskap blir lovlig i Norge

  Samboerskap blir lovlig i Norge
  § 379, "Konkubinatparagrafen", oppheves. Loven ble i liten grad håndhevet, men forslaget om oppheve den i 1953 ble nedstemt i Stortinget.
 • Period: to

  SALT 2

  Strategic Arms Limitation Talks del 2. Nedrustningsforhandlinger mellom Sovjetunionen og USA. Aldri ratifisert/offisielt godkjent av USA, i protest mot Sovjetunionens krig i Afghanistan. Likevel fulgt opp i praksis og etterfulgt av START 1 (Strategic Arms Reduction Treaty).
 • Kuppet i Chile

  Kuppet i Chile
  Salvador Allende, verdens første valgte marxistiske president, ble avsatt i et militærkupp. Chile hadde lenge vært betraktet som et stabilt demokrati. General Augusto Pinochet tok kort tid etter kuppet over makten i landet. Pinochets regime stod bak flere menneskerettighetsbrudd. Han ga fra seg regjeringsmakten i 1990, men var general frem til 1998. Han ble forsøkt bragt for domstoler, men ble aldri dømt før han døde i 2006.
 • Jom Kippur-Krigen

  Jom Kippur-Krigen
  Krig mellom Israel og Egypt og Syria. Vunnet av Israel. Førte bla. til oljekrisen i 1973.
 • USA trekker seg ut fra Vietnam

  USA trekker seg ut fra Vietnam
  USA bestemmer seg for å trekke seg ut fra Vietnam. Like etter brøt både nord og sør våpenhvilen.
 • Period: to

  Gerald R. Ford

  Amerikansk republikansk president. Tidligere visepresient.
 • Francisco Franco dør

  Francisco Franco dør
  Spania starter overgangen til et demokrati, mye ved hjelp av Kong Carlos I.
 • Laos blir kommunistisk

  Laos blir kommunistisk
 • Period: to

  Folkemordet i Kambodsja

  Også kalt "Det Kambodsjanske holocaust". En del av Røde Khmers (kommunistisk parti) prosjekt med å skape et perfekt samfunn, der omtrent alle ideelt sett skulle være bønder. Etniske minioriteter, utdannede, religiøse og funkjsonshemmede ble spesielt forfulgt. Minst 1/4 av landets befolkning ble myrdet. Etter grensetrefninger (små væpnede konflikter) med det kommunistiske nabolandet Vietnam, invaderte Vietnam Kambodsja og installerte en mer moderat kommunistisk ledelse.
 • Mao dør

  Mao dør
  Kinas kommunistiske diktator Mao Zedong/Tse-Tung dør. Forholdet mellom Kina og Sovjetunionen ble kjølig etter destaliniseringen og spesielt mellom 1961 og 1989. I 1969 var de to i en uerklært (liten) krig med hverandre (Den kinesisk-sovjetiske grensekonflikten). Den økonomiske politikken i Kina ble noe liberalisert etter Maos død. (se: "Stalin dør". Les gjerne også om "kulturrevolusjonen")
 • Period: to

  Jimmy Carter

  Amerikansk demokratisk president.
 • Revolusjonen i Iran

  Revolusjonen i Iran
  Irans vestlig-vennlige og autoritære konge/sjah blir avsatt i en revolusjon. Revolusjonen ble i første omgang gjennomført av både liberale, sosialistiske og religiøse grupper. I andre omgang, i det som kalles den islamske revolusjonen, kom dagens prestestyre til makten. Etter revolusjonen hadde hverken Sovjetunionen eller USA gode diplomatiske forhold til landet.
 • Den sino-vietnamesiske krig

  Den sino-vietnamesiske krig
  Kina invaderer Vietnam fordi Vietnam invaderte og styrtet Røde Khmer i Kambodsja. Kina ble slått tilbake i løpet av noen få uker, men grensetrefninger fortsatte mellom de to landene frem til 1990.
 • Period: to

  Den afghansk-sovjetiske krigen

  Sovjetiske styrker rykket inn i Afghanistan, etter at det hadde skjedd et kommunistisk kupp der. Krig mellom afghanske regjeringsstyrker og sovjetiske styrker på en side, og USA-støttede Mujahedin (hellige krigere) på den andre siden. Kalles ofte "Sovjets Vietnam", fordi: Sovjet rykket inn for å støtte en part i en borgerkrig, men måtte gi opp mot mostandernes geriljakrigføring. Etter at Sovjet trakk seg ut, splittet Mujahedinene seg i hovedsak to stridende parter: Nordalliansen og Taliban.
 • Boikott av OL i Sovjetunionen

  Boikott av OL i Sovjetunionen
  Flere land, deriblant USA, Norge, Iran, Tyrkia, Pakistan og Kina boikottet sommer-OL i Sovjetunionen i protest mot den sovjetiske invasjonen av Afghanistan.
 • Period: to

  Iran-Irak krigen

  Langvarig og brutal krig, startet av Irak under Saddam Husseins ledelse. USA støttet Irak økonomisk, men ikke militært. Fredsavtale gjennom FN i 1988. Ingen endringer mtp. grenser eller annet. Begge regnet seg selv som den seirende part. Se også: Contras-skandalen
 • Period: to

  Ronald Reagan

  Amerikansk skuespiller og republikansk president. Stod for et politisk og økonomisk skifte på lik linje med Thatcher i Storbritannia.
 • Boikott av OL i USA

  Boikott av OL i USA
  Sovjetunionen og dets allierte boikottet sommer-OL i USA i 1984. De arrangerte i stedet sitt eget alternative konkurransemesterskap det året, kalt "vennskapslekene". Kina var ikke med på boikotten. Albania og Iran var de eneste landene som boikottet lekene i både 1980 og 1984.
 • Period: to

  Mikhail Gorbachev

  Sovjetunionens siste statsleder.
 • Iran-contras skandalen

  Avsløringer om at USA i hemmelighet hadde solgt våpen til Iran, imot det som var USAs offisielle politikk. Det ble også avslørt at pengene USA fikk under bordet av Iran, ble brukt til å finansiere såkalte Contras i Nicaragua. Contras var geriljakrigere som kjempet imot sosialistregjeringen i landet der, og de utførte flere grove menneskerettighetsbrudd. Også kalt Iran-contras affæren.
 • Period: to

  Glasnost og perestrojka

  Russiske ord for "åpenhet" og "omstrukturering". Nøkkelord for Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov. En del av økonomisk og politisk "liberalisering"/oppmykning. Fortsatt sensur, men mindre av det. Det ble lettere for innbyggerne å kritisere politikken. Planen var ikke å avskaffe kommunismen eller Sovjetunionen, men nevnes ofte som en årsak til Sovjetunionens fall i 1991.
 • Murens fall

  Murens fall
  Berlinmuren ble revet og folk kunne igjen fritt bevege seg mellom Øst-og Vest-Berlin. Berlinmurens fall regnes noen ganger som slutten på den kalde krigen. Andre regner Sovjetunionens fall i 1991 som slutten. Små deler av muren står fortsatt, som minnesmerke. Muren ble revet etter at Ungarn hadde åpnet sine grenser til Østerrike i 1989 (Se: "revolusjonene i 1989"). Jernteppet var dermed hevet og Berlinmuren kunne ikke lenger hindre folk i å ferdes mellom øst og vest.
 • Revolusjonene i 1989

  Revolusjonene i 1989
  Flere land brøt med Sovjetunionen, og holdt snart frie valg. Først ute var Polen. Sovjetunionen grep ikke inn (se Glasnost og Perestrojka + Brezhnev-doktrinen). Revolusjonene var i stor grad preget av sivil motstand og demonstrasjoner. I de baltiske landene demonstrerte ca. 2 millioner mennesker ved å lage en 67 mil lang menneskelig kjede/lenke. Romania var det eneste landet i Øst-Europa hvor lederen(e) ble avsatt voldelig. Se også: murens fall.
 • Period: to

  George H. W. Bush (Sr.)

  Amerikansk republikansk president.
 • McDonalds åpner i Moskva

  McDonalds åpner i Moskva
 • Sovjet faller

  Sovjet faller
  Personer i KGB (det hemmelige politet) og militæret forsøkte å gjennomføre et kupp mot Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov. Kuppet kalles ofte "Augustkuppet". Bakgrunnen for kuppet var motstand mot Gorbatsjovs reformer og planlagte fremtidige reformer (Se: Glasnost og Perestrojka). Kuppmakerne var uenige i de liberaliserende reformene, men ironisk nok var det mislykkede kuppforøket medvirkende til Sovjetunionens oppløsning. Bildet viser ca.500.000 demonstranter i Moskva, mot kuppet.