Den kalde krigen

 • Tyskland tapte 2. verdenskrig

  Tyskland ble delt i 4 okkupasjonssoner. Seiersherrene hadde kontroll over hver sin sone. Sovjetunionen ønsket et nedrustet og nøytralt Tyskland. USA, Storbritannia og Frankrike ønsket å innføre frie valg og demokrati - altså et sterkt og samlet Tyskland
 • USA tok i bruk atomvåpen

  Hiroshima (6. aug) og Nagasaki (9.aug)
 • Japan mistet kontrollen over Korea

  Japan mistet kontrollen over Korea
  Korea hadde vært japans koloni siden 1910. Japan hadde tapt krigen. I fredaforhandlingene i 1945 mistet Japan Korea til USA og Sovjetunionen. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen. Den sørlige sonen ble administrert av USA.
 • Vietnam krevde selvstendighet

  Vietnam krevde selvstendighet
  Vietnam var en fransk koloni. I 1945 krevde kommunistlederen Ho Chi Minh selvstendighet for Vietman. Frankrike nektet dette og det utviklet seg til en krig som Frnkrike tapte. I 1954 ble landet delt i Nord-Vietnam (kommunistisk) og Sør-Vietnam (under fransk styre)
 • Period: to

  Jernteppet

  Etter andre verdenskrig ble «jernteppet» brukt om politikken som gikk ut på å holde Sovjetunionen og de stater som fulgte den sovjetiske ledelsen isolert fra resten av verden. Begrepet ble første gang brukt av Winston Churchill i 1946
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  USA så på kommunismen som en trussel mot demokratiet og kapitalismen. De likte dårlig at kommunistene tok makta i Øst-Europan. USAs president Harry Truman ba kongressen om penger til å støtte Tyrkia. Han mente det var USAs plikt å støtte frie folk som kjempet mot krefter som ville undertrykke dem. Oppfatningen har siden blitt kalt trumandoktrinen. Truman var president i USA fra 1945 - 1953
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  USAs utenriksminister George C. Marshall lanserte en økonomisk hjelpepakke til landene i Europa, så de kunne bygges opp etter krigen. Forutsetningen for hjelpepakken var at landene hadde markedsøkonomi
  MARKSDSØKONOMI: tilbud og etterspørsel bestemmer pris og fordeling av ressurser og goder.
  George C. Marshall var utenriksminister i USa fra 1947 - 1949.
 • Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) eller vest-Tyskland

  Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) eller vest-Tyskland
  USA, Storbritannia og Frankrike ble enige om å slå sonene sine sammen til en vesttysk stat
 • Luftbro

  Sovjetunionen startet en blokade av Berlin 24.juni 1949. Uten forsyninger ville innbyggerne i Vest-Berlin sulte eller fryse i hjel. Løsningen ble en luftbro, som fløy mat og forsyninger til Vest-Berlin. Luftbroen ble åpnet 28.juni 1048. I mai 1949 innså Sovjetunionen at blokaden var mislykket og åpnet veiene.
 • NATO

  NATO
  For å demme opp mot kommunismen ble NATO oppretter. Det er en forsvarsallianse der medlemmene forplikter seg til å hjelpe hverandre dersom et av landene blir angrepet. Norge var med helt fra starten.
 • Sovjetunionen tok i bruk atomvåpen

  Nå var våpenkapløpet i gang.
  Også Storbritannia og Frankrike følger i USAs fotspor og skaffer seg atomvåpen. https://www.nrk.no/tidslinje_-utvikling-og-bruk-av-atomvapen-1.13783162
 • Period: to

  Innbyggerflukt fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland

  I perioden 1949 - 1961 flyktet 2,7 millioner østtyskere til Vest-Tyskland
 • Period: to

  Cuba styrt av et korrupt regime

  Fulgencio Batista var lederpå Cuba i denne perioden. Hans styre hadde forbindelser til USA og mafiaen.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Sør-Korea var ikke fornøyd med styret. Nord-Koreas leder Kim Il Sung ønsket å befri Sør-Korea. Han fikk støtte av Mao (Kina - kommunistisk ) og Stalin (Sovjetunionen - kommunistiske) til å innvadere Sør-Korea. USA innkalte FNs sikkerhetsråd og Nord-Korea ble stemplet som angriper. USA ledet krigen mot Nord.Korea. Nord-Korea ble drevet ut av Sør-Korea. Krigen endte med en våpenhvileavtale som ble undertegnet 7. juli 1953.
 • Vietnam deles i to

  Dette skjedde på Genevkonferansen i 1954. Nord-Vietnam ble kommunistisk. Frankrike fortsatte å styre i sør.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955. Sovjetunionen fryktet et nytt og sterkt Tyskland, og dannet Warszawapakten sammen med andre kommunistiske land.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Væpnet konflikt mellom Nord-Vietnam (kommunistisk) og Sør-Vietnam. I følge Genevkonferransen skulle landet og gjennomføres frie valg i 1956. USA var redde for at kommunismen skulle spre seg til andre deler av Sørøst-Asia. De støttet antikommunister i Sør-Vietman. Krigen ble en av de mest langvarige og blodige etter 2. VK. USA slapp store mengder bomber over Vietnam. Verdens folk så etter hver med avsky på bombingen. USa kunne ikke vinne og i 1975 ga landet opp.
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  Sovjetunionen sendte den første satelitten opp i verdensrommet.
 • Kina og Sovjetunionen inngikk en allianse

  Kina og Sovjetunionen inngikk en allianse
  Kinas leder var Mao Zedong (1035 - 1959. Han fortsatte som partileder etter 1959). Sovjetunionens leder var Nikita Khrusjtsjov (1953–1964)
 • "Det store spranget framover"

  Kina skulle bli en str industrinasjon og jordbruket skulle kollektiviseres. Det store spranget mislyktes og kina opplevde hungersnød som kostet millioner livet.
 • Fidel Castro vant kampen om Cuba

  Fidel Castro vant kampen om Cuba
  Castro og hans gerilliasoldater hadde kriget mot Batista i flere år. Han innførte en sosialistisk politikk og nasjonaliserte banker, industri og plantasjer. USA reagerte på nasjonaliseringen og startet en handlesblokde av Cuba. Det førte til at Castro gikk i allianse med Sovjetunionen.
 • Første menneske i verdenrommet

  Første menneske i verdenrommet
  Sovjetunionen vant kappløpet om 1. menneske i verdenrommet da de sendte Juri Gagarin i bane rundt jorda
 • Grisebukten (Bay of Pigs)

  Grisebukten (Bay of Pigs)
  USAs president John F. Kennedy mislikte at Sovjetunionen hadde interesser så nærme USAs grenser. I 1961 invaderte amerikanske styrker Cuba. Befolkningen på Cuba støttet Casrto og invasjonen mislyktes. Forholdet mellom Cuba og Sovjetunionen ble enda sterkere pga den amerikanske politikken.
 • Cubakrisen

  USA oppdaget sovjetiske atomraketter på Cuba. Kennedy satte fram et ultimatum: fjernet rakettene, eller vil USA gå til krig. Sovjetiske lasteskip med raketter ble snedt til Cuba. USA krevde at skipene måtte snu, hvis ikke ville de gå til angrep. Det førte til hemmelige forhandlinger, som endte med av Sovjetunionen valgt å trekke tilbake atomrakettene. Tilbaketrekningen var et reesultat av innrømmelser fra USA og garantier om at de skulle trekke sine stomraketter ut av Tyrkia.
 • John F. Kennedy ble myrdet

  John F. Kennedy ble myrdet
 • Kulturrevolusjonen

  Kulturrevolusjonen
  Mao ønsket å fjerne den gamle kulturen. Ungdom ble organiser i kommunistiske grupper kalt rødgardistene. Mao ga rødgardistene ordre om å fjerne folk som sympatiserte med den gamle kulturen. Det førte til at den kinesiskre økonomien ble hrdt rammet. mao avblåste kulturrevolusjonen i 1969
 • 1. månelanding

  1. månelanding
  USA vant kappløpet om å sende 1. menneske til månen. Niel Armstrong og Buzz Aldrin landet på månen med månefartøyet Eagle og var på månens overflate i 21 timer. Michael Collins vente på dem i kommandokapselen i Apollo 11.
 • Kina får besøk av USAs president Richard Nixon

  Kina får besøk av USAs president Richard Nixon
  Ila 1960-tallet var det trefninger på grensen mellom Sovjetunionen og USA. Det førte til at Kina så på USa som en mindre trussel enn Sovjetunionen. USA ønsket å samarbeide med Kina og en stund avtok spenningen mellom landene.
 • Kommunismen tok makten i Afghanistan

  Kommunismen tok makten i Afghanistan
  Sovjetunionen ble overrasket, men støttet styret.
 • Period: to

  Spenning i Afghainstan

 • Sovjetunionen invaderte Aafghanistan

  Det så ut til at det kommunistiske styret skulle falle i Afghanistan i 1979. Sovjetunioen fruktet at Afghanistan skulle få et styre som USA ville støtte og invaderte Afghanistan. USaa og Vest-Europa reagerte sterkt på invasjonen. USa var aldri direkte involvert i krigen, men sendte utstyr og våpen toø motstanderne av det sovjetiske regimet.
 • Mikhail Gorbatsjov ble leder for Sovjetunionen

  Mikhail Gorbatsjov ble leder for Sovjetunionen
  Sovjetunione hadde ikke råd til å være med på våpenkappløpet. Gorbatsjov ønsket å modernisere Sovjetunionen. Han introduserte begrepene GLASTNOS (åpenhet) og PERESTROJKA (omstrukturering). Han ville innføre markedsøkonomi og gi folket ytringsfrihet. Folket fikk det verre pga landets problemer. Folket vendtee seg igjen til kommunismen. Gorbatsjov inngikk nedrustingsavtaler med USA og trakk de sovjetiske styrkene ut av Afghanistan i 1989
 • Suvjetunionen trakk styrkene sine ut av Afghanistan

  Gorbatsjov erklærte også at Sovjetunionen ikke skulle blande seg i politikken i landene i Søt-Europa.
 • Maltakonferansen

  Maltakonferansen
  Gorbatsjov og Ronald Reagan møttes i Malta. De erklærte at den kalde krigen av over.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Østtyske styresmakter åpnet for at folk fritt kunne krysse grenseovergangene mellom Øst-Tyskland og Vest- Tyskland.De neste dagene besøkte millioner av østtyske borgere nabobyene i Vest-Tyskland.
 • En tysk nasjon

  En tysk nasjon
  Gorbatsjov erklærte at tyskerne selv måtte bestemme om de skulle fortsette som to separerte stater, eller samles til ett Tyskland igjen. 9 oktober 1990 Øst-Tysklandog Vest-Tyskland gjenforent. Denne dagen er nå Tysklands nasjonaldag.
 • Sovjetunionen ble oppløst

  Sovjetunionen ble oppløst
  I desember 1991 be Sovjetunionen oppløst som stat. Republikkene som landet hadde bestått av erklærte seg selvstendige. Hele Europakartet ble forandret. Gorbatsjov ble en leder uten land og gikk av 25 desember 1991.
 • Boris Jeltsin ble president i et selvstendig Russland

  Boris Jeltsin ble president i et selvstendig Russland