Cold war

Den Kalde Krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Josef Stalin, Wintson Churchill og Franklin Roosevelt i februar 1945. Møte var i Jalta. I februar 1945 var det klart hvem som kom til å vinne. De tre seiersherrene skulle bestemme hvordan verden skulle se ut etter andre verdenskrig. Josef Stalin ville få kontroll på mange Øst-Europeiske land, Churchill og Roosevelt aksepterte kravet til Stalin. De ble også enig i å gi polen tyske områder i vest.
 • Jaltakonferansen 2

  Jaltakonferansen 2
  Hvis ikke Jaltakonferansen hadde vært en greie, kunne konfliktene mellom USA og Sovjetunionen, vært mye større.
 • Dannelsen av FN

  Dannelsen av FN
  FN dannes og alleselvstendige land kunne bli medlem. Den største årsaken for at FN ble dannet, var for å beholde verdensfred.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  USA's president Harry Truman så på sovjeterne som en stor trussel. Derfor lovte han millitær hjelp til alle som ville beskytte seg mot sovjetunionen. Han ga også mat og materiale til landene.
 • NATO dannes

  NATO dannes
  NATO ble dannet på grunn av frykten mot Sovjetunionen og kommunismen. Det var mange land i Vest-Europa som også fryktet Sovjetunionen slik USA gjorde, så de ble enige i å danne en militærallianse. NATO står for (North Atlantic Threaty Organization). NATO gikk ut på at hjelpe alle landene, som ble angrepet av et fientlig land. Norge ble også medlem i NATO, på grunn av Norge fant ut av at det ikke var vits i, å være nøytral etter det som skjedde, i andre verdenskrig.
 • NATO 2

  NATO 2
  Hadde ikke NATO blitt dannet kunne det ført til stor krig i verden. Norge kunnet for eksempel blitt angripet av Sovjeterne.
 • Norge mottok raketter og bomber fra USA

  Norge mottok raketter og bomber fra USA
  I 1950 begynte USA å plassere atomvåpen og fly, på norsk jord. USA plasserte fly og våpen i Norge, på grunn av at Norge er naboland til Russland som er en del av Sovjetunionen.
 • Stalin Dør

  Stalin Dør
  Stalin dør brått og uvented på denne dagen. Stalin var 73 år gammel da han døde.
 • Warszawapakten dannes

  Warszawapakten dannes
  Warszavapakten ble dannet i polen. Sovjetunionen lagde en millitærallianse der alle landene i Øst-Europa var medlem.
 • Cuba Krisen

  Cuba Krisen
  Cubakrisen var en stor hendelse i den kalde krigen. Sovjetunionen plasserte rakettbaser på Cuba rettet mot USA. Dett likte ikke USA og det var ikke langt unna starten på atomkrig.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  Mikhail Gorbatsjov ble 2. Mars 1931 og er idag 89 år gammel. Mikhail Gorbatsjov var en viktig person under den kalde krigen. Når Mikhail Gorbatsjov gjorde han kommunismen mye mer åpen, flere ting var lov og flere partier var tilatt. Det gjorde også at det ble et bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Den åpenheten som ble skapt ente med at Sovjetunionen brøt sammen. Det ble protester og nye partier, og det endte opp med at det gikk slutten for Sovjetunionen.
 • Mikhail Gorbatsjov 2

  Mikhail Gorbatsjov 2
  Hvis ikke Mikhail Gorbatsjov hadde blitt leder, har helt sikker ikke kommunismen og Sovjetunionen falt sammen. Det er en veldig positiv ting at Sovjetunionen falt, på grunn av da var det ikke lenger to store supermakter i verden.
 • Berlinermuren Rives

  Berlinermuren Rives
  Etter 28 år ble berlinermuren revet. Det var en stor dag for Berlin og resten av verden. Dette var et symbol på slutten av den kalde krigen.