Den kalde krigen (Alma)

 • Period: to

  Jaltakonferansen

  Jaltaerklæringen ble sendt ut 12. februar 1945 og innebar at de tre stormaktene etter Tysklands nederlag skulle okkupere hver sin del av landet. Jaltakonferansen var ert møte mellom Sotrbritannias statsminister, usa sin president og stalin for sovjet.
 • churchills fulton-tale

  churchills fulton-tale
  fulton talen var den talen der winston churchill kom med "Jernteppet" som skulle dele europa i to deler. øst og vest. dette for å hindre at kommunismen i sovjet ikke spredte seg over hele verden som en brann. målet med talen var å styrke den britiske-amerikanske relasjonen og å styrke fronten mot sovjet sin voksende militære styrke.
 • slutten av andre verdenskrig.

  slutten av andre verdenskrig.
  Andre verdenskrig sluttet i europa 8.mai etter at hitler og nazi-tyskland kapitulerte. kirgen mellom USA og Japan sluttet ikke før 2 september samme år etter at amerikanerne tok i bruk atombombene. og da bestemte Japan seg for å kapitulere. Det ble inngått mange fredsavtaler, men froholdet mellom de allierte forverret seg og det utviklet seg videre til en kald krig.
 • Atombombene over Hiroshima og NAGASAKI

  Atombombene over Hiroshima og NAGASAKI
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte ca 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander
 • truman doktrinen

  truman doktrinen
  truman doktrinen var talen harry s. truman holdt i den amerikanske kongressen. der proklamerte han at USA måtte støtte frie folk og nasjoner mot trusler og undergraving. talen var rettet mot at USA skulle støtte regjeringen i hellas mot kommunist-ledede opprørere. i tillegg tyrkia som ble sendt trusler og millitært press fra sovjet. det var dette som forårsaket at spenningsnivået økte mellom sovjet og USA. og dette var starten på den kalde krigen.
 • marshall planen

  marshall planen
  marshall planen er betegnelsen på europa sin gjenreisning etter andre verdenskrig. det var USA sin utenriksminister George Marshall som tilbød alle europeiske land, til og med Sovjet, hjelp til gjenreisning etter andre verdenskrig. dette kom ut i en tale på Harvard univeristy 5 juni i 1947. forutsetningen var at europeerne kunne bli enig om et felles program for utnyttelse av hjelpen som USA kom med. dette ble vedtatt i april 1948. fra denne dag og fram til 1951 hadde USA overført 13,2 mlrd
 • Period: to

  berlinblokaden

  Ved delingen av Europa etter Den andre verdenskrig ble Berlin delt mellom de fire seiersmaktene USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike. Sovjetunionen blokkerte de vestlige sektorer av byen to ganger; i 1958 og 1961. Vestmaktene svarte med storstilte forsyninger luftveien.
 • opprettelsen av nato

  opprettelsen av nato
  NATO ble dannet i Washington, D.C. 4. april 1949 av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948.
  under opprettelsen var det 12 land som var med i alliansen, mens i dag er det 30.
 • opprettelsen av vest-tyskland

  opprettelsen av vest-tyskland
  Vest-Tyskland ble opprettet 23 mai 1949 i de områdene av tyskland som hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike siden 1945. for å skille øst og vest satte de opp en mur i Berlin. i løpet av 1990 tallet var mesteparten av muren revet, men det står igjen litt av muren den dag i dag for å symbolisere tiden som var.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjets første atombombe
  klokken syv 29 august i 1949 smalt det fro første gang. de prøvesprengte denne i Semipalatinsk. når to atommakter står overfor hverandre betydde dette rustningskappløp. det vil si at begge statene var klare til å slippe bomben, men ingen turte å gjøre det først, fordi de viste at de kom til å utslette verden og seg selv om de slapp bomben.
 • Kina blir kommunistisk

  kinas kommunistparti (KKP) ble opprettet 23 juli 1921. dette betydde slutten på den kinesiske revolusjonen. en av hovedårsakene til stiftingen var at marxistiske ideer hadde blitt spredt i kina. KKP ble det statsbærende partiet etter at kina kom seirende ut av borgerkrigen. i dag er det ca 96 millioner medlemmer av KKP
 • Øst-tyskland blir en egen stat

  Øst-tyskland blir en egen stat
  øst- tyskland ble kalt for DDR som sår for deutsche demokartische republik, og ble opprettet etter andre verdenskrig. DDR fikk økomomisk støtte fra sovjetunionen og allierte seg med de. grunnen til at tyskland ble delt var at USA, Storbritannia og Frankrike ikke klarte å bli enige med sovjet om delingen av tyskland etter deres tap under 2. ver. krig.
 • Period: to

  korea krigen

  koreakrigen var en væpnet konflikt mellom nord og sør korea. Etter 2.vrd. krig var det sovjet og usa som okkuperte hver sin del av korea. nord korea gikk til krig mot sør korea. da var usa og fn på sør korea sin side, og det brøt ut i krig. noe som i dag er blitt til en våpenhvile mellom de to delene. partene har fortsatt ikke skrevet under på en fredsavtale.
 • stalin dør

  stalin døde 5 mars 1953 etter en hjerneblødning. etter stalins død ble det slutt på massehenrettelser i Sovjet. i tilegg ble de fleste GUL-ag fangene satt fri. mange mener at det var rundt 3-9 millioner som omkom under stalins ledelse. 3 år etter hans død holdt Nikita khrusjtsjov en tale der han tok opprør med stalins feil. da ble det åpenbart at stalins diktatur var et av de værste diktaturene i historien.
 • Period: to

  revolusjonen på cuba

  revolusjonen startet i cuba da det var uenigheter over av Batista tok tilbake makten i et militærkupp, og mange var uenige i leder måten hans. den 26 juli 1953 gikk 160 revolusjonære til angrep på de viktige militærmålene Moncada- og Bayamobrakkene.siden de var dårlig utstyrt tapte de selvfølgelig mot Batista. denne gruppen ble kalt 26.juli bevegelsen og mange mener det var dette som utløste revolusjon på cuba.
 • Period: to

  romkappløpet

  Romkappløpet var en rivalisering mellom USA og Sovjetunionen etter andre verdenskrig, der begge de to supermaktene forsøkte å være først ute med utforskning av verdensrommet. Romkappløpet varte fra 1955 til 1975. under den kalde krigen ønsket de begge å vise at de hadde teknologisk overtak. dette utviklet seg til å bli en kamp om å lande et menneske først på månen. etter at usa vant denne kampen ble det en sammenkobling mellom de to og et håndtrykk mellom to fartøyskomandanter avsluttet det hele
 • Period: to

  vietnamkrigen

  vietnamkrigen var en krig mellom sør og nord. sør var på sin side demokratisk, mens nord var kommunistisk. det startet med at vietnam var en fransk koloni, men japan okkuperte vietnam. dette førte til konflikt og krigshandling. usa ble etterhvert involvert i krigen, dette pågrunn av dominoeffekten og kommunismen. usa endte opp med å trekke seg ut av krigen i 1973, men den holdt seg gående i to år til. usa kjempet på sør sin side. altså mot kommunismen. det var kommunismen som vant krigen .
 • berlinmuren

  berlinmuren var en mur som myndighetene i øst-tyskland satt opp midt i berlin mellom det daværende øst berlin og vest berlin. muren var 45,1 km lang. hovedhensikten med muren var å hindre et stadig økende antall flyktninger over grensene.muren ble et symbol på delingen av europa under den kalde krigen.
 • tsar bomben

  Tsar Bomba er kallenavnet på hydrogenbomben RDS-220 det største og kraftigste kjernefysiske våpen som noensinne er detonert. tsar bomben hadde en sprengkraft på minst 50 millioner tnt og var 3800 ganger så stor som hiroshima bomben.
 • Period: to

  cuba krisen

  cuba krisen var en krise hvor sovjet og usa nesten havnet i krig med hverandre. etter revolusjonen var det mange som flyttet til amerika. lederen i cuba fidel castro søkte hjelp fra sovjet med tilatelse fra usa. sovjet lovte å bare sende forsvarsvåpen, men når kennedy får overvåkningsbilder av atomvåpen stasjoner som bygges i cuba, blir det opprør. kennedy bestemmer å sette en blokade mot cuba. da sovjet kommer nærmere med atombombene på skip, sender kennedy et ultimatum. sovjet må snu tilbake.
 • John f. kennedy død

  john f. kennedy ble skutt og drept, mens han kjørte igjennom Dallas i Texsas, i en åpen bil. Kennedy hadde sittet president i USA i tre år. fra 1961-1963.'
 • sovjet invaderer afghanistan

  Under den kalde krigen, i 1979, invaderte Sovjetunionen landet for å støtte kommunistpartiet i Afghanistan som kom til makten året før. Dette førte til sterk motstand, både internasjonalt og blant lokalbefolkningen. USA gav derfor befolkningen pengestøtte og våpen for å kjempe mot Sovjetunionen.
 • Period: to

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Glasnost blir ofte omtalt i sammenheng med perestrojka (russisk for omstrukturering). Perestrojka var et politisk slagord på det økonomiske området for reformpolitikken, mens glasnost var et politisk slagord mot hemmeligholdelsen og mangelen på pålitelig informasjon i sovjetsamfunnet. Glasnost ble etter hvert en betegnelse for liberaliseringen og oppmykningen av Sovjetunionens politikk utover 1980-tallet. glasnost kom i 1985 og perestrojka kom i 1983
 • berlinmuren falt

  Berlin muren falt etter 40 år med kald krig. Muren falt 9 november 1989 og er et symbol på endepunktet av den kalde krigen. DDRs myndigheter besluttet at de ville gi muligheter til fri utreise. etter hvert ble flere grenseområder åpnet.
 • Samlingen av Tyskland

  Tyskland ble i 1990 gjenforent etter å ha vært delt i et øst og vest tyskland siden 1949. etter at berlinmuren ble åpnet i 1989 stemte DDRs Volkskammer og den vest-tyske forbundsdagen ja til gjenforeningsavtalen. etter at sovjet også gjorde det klart at avtalen var godkjent kunne tyskland samles, og de ble medlem av nato.
 • sovjetunionen oppløses

  Oppløsningen av Sovjetunionen var en prosess som begynte med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985 og endte med landets sammenbrudd på tampen av 1991. Etter flere år med militær opprustning hadde den økonomiske veksten i Sovjetunionen gått i stå. hovedårsakene til oppløsningen var Gorbatsjovs nye tankemåter og teknikker.