Danske revolutioner

 • Period: to

  Danske revolutioner

 • Befolkningstallet stiger

  Befolkningstallet stiger i Europa, stigende priser på kron og råvarer, dansk debat om hvordan man optimerer landbruget således at der kan eksporteres mere korn og komme overskud på betalingsbalancen
 • Struensee

 • Loven om udskiftning (samling af bondens jord) + udflytning

 • Statskup

 • Berænsning af godsejeres afstraffelses mulighed

 • stavnsbåndets ophævelse

 • hoverarbejde indføres

 • Lov der forbyder slavehandels vedtages udføres i 1803

 • Den florissante handelsperiode

 • Slaget på reden

 • Københavns bombardement

  København bliver bombet af englænderne som samtidig beslaglægger den danske flåde og sætter en effektiv stopper for den florrisante periode. dette var verdens første terror angreb. Bagefter gik Danmark in i krigen på fransk side og tabte norge samt mødte en finanskrise der ledte til inflation
 • fra enevælde til demokrati

 • Slaveri bliver forbudt i Danmark

 • Slesvig-holsten krigene

  -1850 3 årskrigen
 • Grundloven skabes

  Med den indføres demokrati og trykkefirheden samt en masse andre basale rettigheder vi har idag
 • Maskiner begynder at indføres

 • Efter 1850 begynder industrialiseringen

  Folk flytter til byerne, almindelige mennesker begynder at kunne starte irksomheder, olie el gas og damp er nu de nye energikilder og ikke mennesker og dyr. Mindre tid brugt på produktion =større effektivitet og højere produktivitet
 • 1864-krigen

 • parlamentarisme