Balassi élete és fontosabb művei

Timeline created by B. Máté
 • Oct 20, 1554

  Balassi születése

  Zólyom vára; református főnemesi család gyermeke; kiváló nevelésben részesült, Bornemissza Péter író volt a tanára
 • 1569

  Menekülés Lengyelországba

  Apját feleségárulási perbe fogták, bár 3 év után kegyelmet nyertek.
 • 1575

  Báthori, erdélyi fejedelem elleni hadjárat

  Balassi fogságba esik, de a fejedelem barátként bánt vele
 • 1576

  Báthori magával viszi Balassit Lengyelországba

  Báthori magával viszi Balassit, mikor Lengyelországban királlyá választják. Balassi 1 év után hazatér.
 • 1577

  Balassi küzdelme apja vagyonáért

  Balassi apja zűrzavaros anyagi helyzetet hagyott hátra. Bálint apja vagyonáért, birtokaiért harcol, ám eredménytelenül
 • 1578

  Beleszeret Losonczy Annába

  Balassi beleszeret Losonczy Annába, Ungnád Kristóf egri várkapitány feleségébe. Kapcsolatuk ideje alatt Egerben szolgált hadnagyként.
 • Érdekházasság unokatestvérével, Dobó Krisztinával

  Hozományként elfoglalja Soroksár várát, de a Dobók kiűzik onnan. Áttér a katolikus hitre, majd házasságát is felbontják
 • Kiben bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott

  Harmincharmadik; Istenes ének; Balassi összes ciklusában voltak ilyenek, főleg válságos éveiben írta őket
 • A megözvegyült Losonczy A. elutasítja Balassi közeledését

  Balassi ekkortájt vagyontalan és rossz hírű volt.
 • Hogy Júliára talála, így köszöne néki

  Harminckilencedik, Júlia-ciklus egyik darabja
 • Item inventio poetica: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról

  Negyvenhetedik; Júlia-vers
 • Lengyelországba menekül

 • Ó, én édes hazám, te jó Magyarország...

  Hatvanhatodik; a vitézi versek ciklusába sorolható; lengyelországi bujdosása idejéből való
 • Egy katonaének

  Hatvanegyedik; egyetlen "igazi" vitézi verse, témája a végvárak dicsérete
 • Vendégeskedés Wesselényi Ferencnél (Dembno, POL)

 • Hazatérés, perek folytatása

  Eközben egy Fulviának nevezett hölgynek udvarolt.
 • Kiben az kesergő Caeliáról ír

  Hetedik; Célia-ciklus darabja
 • Adj már csendességet...

  Kései istenes ének
 • Beáll Pálffy Miklós seregébe

  A török kiűzéséért harcolt, hogy helyreállítsa hírnevét
 • Esztergom ostroma közben meglövik, megsérül

  Mindkét combján meglötték.
 • Belehal sérüléseibe

  Esztergom-szentkirályi katonai tábor