Portrait of bálint balassi 17. c. e1582094479901 1200x628

Balassi Bálint élete és művei

By ptlujza
 • Oct 20, 1554

  Balassi születése és családja

  Balassi születése és családja
  Zólyom várában Balassi János és Sulyok Anna elsőszülött gyermekeként világra jön, őt követi egy öcs és két húg.
 • 1564

  Neveltetése

  Neveltetése
  1564-től kezdve Bornemisza Péter irányítja neveltetését.
 • 1565

  Oktatása

  1565 őszétől Nürnbergben végzi középszintű iskoláját, majd megfordul több külföldi egyetemen, vélhetően Padovában is. Nyolc nyelven tanul meg beszélni.
 • 1569

  Pozsonyi országgyűlés következménye

  Pozsonyi országgyűlés következménye
  A pozsonyi országgyűlésen apját és annak sógorát, Dobó Istvánt hamis vádak alapján letartóztatják.
 • 1570

  Balassi János szökése Lengyelországba

  Balassi János szökése Lengyelországba
  Balassi János 1570 tavaszán megszökik, és családjával együtt Délnyugat-Lengyelországba menekül. Ott két éven keresztül Kamieniec várában élnek.
 • 1572

  Balassi Bálint első műve

  Balassi Bálint első műve
  Szülei vigasztalására megírja első művét, a Beteg lelkeknek való füves kertecskét, egy német vallásos elmélkedés fordítását. Krakkóban kinyomtatják.
 • 1572

  I. Rudolf kegyelme

  I. Rudolf kegyelme
  Bécsben a császár kegyeibe fogadja a Balassikat.
 • 1574

  Katonai pályafutásának kezdete

  Katonai pályafutásának kezdete
  Balassi beáll a Habsburg hadseregbe.
 • 1575

  Az erdélyi udvarban

  Az erdélyi udvarban
  Fogságba esik, Báthory István erdélyi fejedelem udvarába kerül. Itt vendégként kezelik, Báthory barátjának tekinti Balassit.
 • Period: 1575 to

  Szerelmi költemények

  Júlia-versek; Célia-ciklus; Fulvia; és más, nem azonosított hölgyek
 • 1576

  Báthory koronázása

  Báthory koronázása
  Báthoryt lengyel királlyá választják, Balassi követi Krakkóba.
 • 1577

  Apja halála után

  Apja halála után
  Balassi hazatér, apja meghal, így neki kell átvenni a családfő szerepét. Számtalan bonyolult perrel, kétes birtokviszonnyal, ellenséggel, haragossal, (köztük nagybátyjával és egyben gyámjával, Balassi Andrással) kell szembenéznie. Ha törvényes úton nem sikerül, harccal próbálja megoldani ezeket: adósait elveri, jobbágyait bevonva harcol szomszédai ellen.
 • 1578

  „Júlia” elcsábítása

  „Júlia” elcsábítása
  Meghódítja Losonczy Annát, Ungnád Kristóf horvát bán feleségét. (Júlia-versek)
 • 1579

  Egerben

  Egerben
  Hadnagyként szolgál az egri végvárban, innen 1582-ben elbocsátják, mert lovaskatonáival gyakran bosszúálló rajtaütésekre vonul ki. Később a liptói nemesség és a selmecbányai, zólyomi polgárok rendszeresen perelik hatalmaskodásai, duhajkodásai miatt.
 • Period: to

  Vitézi versek, tavasz-énekek, bordalok

  Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje...; Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet...; Egy katonaének („A végek dicséretére”)
 • Dobó Krisztina, Sárospatak

  Dobó Krisztina, Sárospatak
  Balassi továbbra is részt vesz a törökök elleni harcokban. Hozományszerző nősülésre szánja el magát unokatestvérével, Dobó Krisztinával, ráadásul katonáival megrohanja Sárospatak várát. Ezekkel a cselekedetekkel a vérfertőzés és a felségsértés vádjait vonja magára. Ez véget vet Balassi és Anna kapcsolatának. Három évvel később a pápa érvényteleníti az érdekházasságot is.
 • Period: to

  Istenes énekek

  Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott; Hymnus secundus; Adj már csendességet...
 • Fia születése, végrendelete

  Fia születése, végrendelete
  Megszületik Dobó Krisztinától fia, János. Ugyanekkor súlyos betegségtől és bűntudattól gyötörve megírja végrendeletét.
 • Áttérte a katolikus vallásra

  Áttérte a katolikus vallásra
  Nagyszombat városában, Dobó Krisztinával együtt áttér a katolikus hitre. Ettől kezdve főként a jezsuitákkal keres és tart fenn kapcsolatokat, lévén hogy vonzó számára a rend katonás szervezete és tagjainak kifinomult műveltsége.
 • Losonczy Anna 2.0

  Losonczy Anna 2.0
  Találkozik a megözvegyült Losonczy Annával. Balassi a kapcsolat újraindításában reménykedik, a hölgy azonban elutasítja. Ekkor keletkezik a jól ismert Hogy Júliára talála, így köszöne neki.
 • Lengyelország, debnói vár, Szép magyar komédia

  Lengyelország, debnói vár, Szép magyar komédia
  Peres ügyei miatt elhagyja Magyarországot, Lengyelországba távozik. Katonáskodni készül, de Wesselényi Ferenc debnói várában újabb szerelem ejti rabul (Célia-ciklus). Egy ideig olasz humanisták műveit tanulmányozza. Ilyenkor készül az olasz, Amarilli című pásztordráma alapján a Szép magyar komédia, illetve az Egy katonaének.
 • Hazatérte Magyarországra

  Hazatérte Magyarországra
  Balassa András halála után visszamegy Magyarországra. Pénzhiány miatt bor- és lókereskedéssel próbálkozik. Olyan társaságra lel, amely már felismeri és méltányolni tudja költői tehetségét. Ez évben jön létre az Adj már csendességet…
 • Tizenötéves háború

  Tizenötéves háború
  Kitör a tizenöt éves török háború, Balassit magával ragadja vitézkedő szenvedélye, és beleveti magát a harcokba. Hozzájárul családja várainak visszafoglalásához.
 • Megsebesülése

  Megsebesülése
  Egy gyalogos roham közben egy ágyú- vagy puskagolyó mindkét combját elroncsolja.
 • Balassi halála

  Balassi halála
  Hosszas szenvedés után belehal sebeibe. A Hibbe kegyúri templomában temették el, ahol öccsével, a nem sokkal őutána elhunyt Ferenccel együtt, apja és anyja mellett nyugszik.