Szpáhik

Az Oszmán Birodalom kialakulása és felépítése

 • 1298

  Az Oszmán Birodalom kialakulása és felépítése

  Az Oszmán Birodalom kialakulása és felépítése
  Janicsárok: az elitalakulat
 • 1299

  Az Oszmán Birodalom létrejötte

  Az Oszmán Birodalom létrejötte
  Az oszmán-törökök
  - közép-ázsiai eredet
  - felvették az iszlám vallást
  - Oszmán (1299-1328.) egyesítette a törzseket

  - Kis-Ázsia (XIII.sz.)
  - utódai a szultánok
 • Period: 1299 to 1328

  Az Oszmán Birodalom felépítése: KATONAÁLLAM - janicsárok és szpáhik.

  „[...] erősen óvakodjanak attól, hogy török gyerekeket szedjenek össze [...] mert többségük könyörtelen, vallása és hite csekély. [...] A hitetlenek gyermekeinek összegyűjtése azért hasznos, mert amint áttérnek az iszlámra, vallási buzgalom jelentkezik náluk, rokonaik és hozzátartozóik ellenségévé válnak. [...]
  Mikor szükségessé válik hitetlen gyermekek összegyűjtése, az előkelők fiait vigyék el. És papok és jó származású hitetlenek fiait vegyék el. Akinek két fia van, attól egyet vegyenek.
 • 1306

  Az Oszmán Birodalom államszervezete

  Az Oszmán Birodalom államszervezete
  A birodalom felépítése
  - szultán: despotikus hatalom
  - minden föld az övé
  - saját kezelésű földek = (k)hászbirtokok
  - a nagyvezír és a diván (tanács) segíti
 • 1309

  Az Oszmán Birodalom államszervezete

  Az Oszmán Birodalom államszervezete
  A szigorú rendben működő diván
  A szultán külön helyiségből, titokban figyelte a tanácsot
 • 1311

  Az Oszmán Birodalom katonái

  Az Oszmán Birodalom katonái
  A birodalom felépítése
  - szpáhik:
  - szolgálati birtokot kaptak (tímár/ziámet) => nem örökíthető

  - cserébe: katonáskodás
 • 1312

  Az Oszmán Birodalom katonái

  Az Oszmán Birodalom katonái
  „Aki a tímárbirtokosok közül nem tüntette ki magát, s a hadjáratról nem hozott fejet vagy nyelvet [foglyot]: nem részesült előléptetésben. De aki kitüntette magát, s nyelvet és fejet hozott, annak jövedelme minden tíz akcse után egy akcsével fölemeltetett.
  Amelyik tímár-birtokos pedig a hadjáraton különösen kitüntette magát, s 10-15 fejet vagy nyelvet hozott, az ziámetet kapott érdemeiért.” (Részlet Kocsi bég emlékiratából, XVII. század eleje)
 • 1314

  Az Oszmán Birodalom katonái

  Az Oszmán Birodalom katonái
  A birodalom felépítése
  - a janicsárok
  - állandó zsoldossereg (10-12 ezer fő)
  - gyermekadóból (devsirme) származtak (Balkán) A képen: A gyermekadó, azaz a devsirme összeírása
 • 1316

  Az Oszmán Birodalom katonái

  Az Oszmán Birodalom katonái
  Janicsár
 • 1316

  Az Oszmán Birodalom katonái

  Az Oszmán Birodalom katonái
  janicsár és szpáhi
 • 1318

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása
  A közigazgatás
  A tartományok- vilájetek: pasák/beglerbégek
  - szandzsákok: bégek
  - náhije: agák
  - A képen: vilajetek 1609-ben
 • 1320

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása
  A közigazgatás
  • adószedés: defterdárok
  • bíráskodás: kádik
  • fordítások: dragománok
  • kancellár: nisándzsi
  A képen : defterdár, kádi, dragomán és nisándzsi
 • 1322

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása

  Az Oszmán Birodalom közigazgatása
  A közigazgatás (gyakran rabszolgák – selyemzsinór lehetősége)
  - világi törvénykezés nincs
  - a Korán alapján ítélkeznek (kádik)
  - a szultánok: vallási vezetők is (kalifák)
  - A képen: Orhán szultán, Oszmán utóda
 • 1323

  Az Oszmán Birodalom államszervezete

  Az Oszmán Birodalom államszervezete
  Az Oszmán Birodalom államszervezete
 • 1324

  Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

  Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
  Az oszmán törökök birodalmának kiépítése -terjeszkedésüket megkönnyítette Bizánc és a szeldzsuk törökök hanyatlása
  - a térségben hatalmi űr keletkezett: egymással harcoló, kisebb emírségek alakultak ki -ezeket könnyen le lehetett győzni Kép: Az Oszmán Birodalom I. Oszmán uralkodásának elején és végén