Arany jános

Arany János

 • Születése

  Születése
  Nagyszalontán, Bihar megyében
 • Period: to

  Tanulmányai

  Nagyszalontán
 • debreceni református kollégimi tanulmányai

  debreceni református kollégimi tanulmányai
  1833 novemberétől 1834 márciusáig. Bennlakó diák volt. filozófiai tanfolyam a pedagógiát, matematikát, mineralógiát, görög és német nyelvet is halgatott.
 • Elemi iskolai tanár

  Elemi iskolai tanár
  egy évet kénytelen volt Kisújszálláson tanári állást válalnia
 • Visszatért a debreceni kollégimba

  A legjobb ajánlásokkal vissza tudott jönni és nem is nyomorgott, mert az egyik tanára megkérte, hogy tanítsa a kislányát egy napi ebédért cserébe.
 • Debreceni színtársulat

  Ki iratkozott és beált színésznek
 • Felbomlott a debreceni színtársulat

  Kóbor életet élt a vándor társaival Nagykároly, Szatmárnémeti, Máramarossziget felé.
 • Segéd tanár

  Apja megvakult annya betg lett, mikor megérkezett és emiatt a község előljárói részvéttel adományozták neki ezt a munkát
 • községi írnok

 • Visszatért Nagyszalontára

  Legyűrve elkeseredését egy hírtelen támatt elhatározás által 7 nap gyaloglás árrán elindúlt Máramarosszigetről szüleihez Nagyszalontára és csalódva kellet tudomást venni arról, hogy nem teljesítette szülei reményét
 • községi segédjegyző

  Az év ősszén feleségűl vette Ercsey Julinnát, egy nagyszalontai ügyvéd árváját.
 • Juliska megszületése

  Juliska megszületése
 • László megszületése

  László megszületése
 • Beküldte a víg eposzát (az elveszett alkotmány) a kisfaludi társaságnak

  Beküldte a víg eposzát (az elveszett alkotmány) a kisfaludi társaságnak
  Nem hozott nagy sikereket
 • Toldi

  Toldi
  Országos hírnevet kapott
 • A Kisfaludi-Társaság a tagjai közé vette Aranyt

 • A szabadság harc idején

  Meg bízzák az első magyar minisztérium néplapjának, a Nép Barátjának, szerkesztésével, de a bizonytalan állás kedvéért nem merte elhagyni falusi jegyzőségét. Az első népképviseleti követválasztás alkalmával, 1848 nyarán, képviselőnek is meg akarták választani, de az úriosztály érdekeit féltő földbirtokos nemesurak és a szolgabíráktól irányított parasztok nem szavaztak rá.
 • Balsorsú munka

  Kicsinyelték a jegyzői állását és korteskedtek ellene. Végül belefáradt a zaklatásba és állami hivatalért folyamodott, 1849 májusában kinevezték belügyminiszteri fogalmazóvá. A végén az Orosz betöréstől tartva hazamenekült, de állását már más foglalta be így végűl kénytelen volt a császári közigazgatási szolgabíró mellett irnoki alkalmazást vállalnia.
 • Változások

  Változások
  Az irnokságot fölcserélte a nevelőséggel. Nagyszalontáról Gesztre költözött a Tisza-családhoz, itt Tisza Domokost, a magyar és görög irodalomra tanította. Kellemes környezetben élt, tanítványát szerette, családjától sem volt messze. Nevelősködése nem tartott sokáig, a nagykőrösiek meghívták gimnáziumi tanárnak.
 • A nagy kőrösi református egyháztanács

  A nagy kőrösi református egyháztanács
  A nagy kőrösi református egyháztanács el határozta, hogy felajánlja számára a városi gimnázium magyar irodalmi tanszékét. A költő egy ideig habozott, de végre mégis elfogadta a meghívást, bútorait szekérre rakatta, október végén családjával együtt Nagykőrösre költözött.
 • Period: to

  Magyar Tudományos Akadémia

  A Magyar Tudományos Akadémia-ban engedélyt kapott tíz év óta szünetelő nagygyűléseinek megtartására, december 15-iki ülésen levelező taggá s fél órával utóbb rendes taggá választották.
 • Az Akadémiánál

  Az Akadémia 1860. évi Széchenyi-ünnepélyén a Kisfaludy-Társaság megválasztotta igazgatójának; ezzel lehetővé vált, hogy Nagykőrösről Pestre költözzék.
 • Fővárosi lakos

  Kilenc évet töltött Nagykőrösön, 1860 októberében fővárosi lakos lett. A Kisfaludy-Társaság nyolcszáz forint évi fizetéssel díjazta, Heckenast Gusztáv ezerkétszáz forintot juttatott számára a Szépirodalmi Figyelő szerkesztéséért.
 • Buda halála és a titkári poszt

  Buda halála és a titkári poszt
  Megírta a Buda halálát a Magyar Tudományos Akadémia 1864-ben a Nádasdy-jutalommal koszorúzta. A következő évben Szalay László helyére megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia titkárává.
 • Szent István-rend kiskeresztje

  Szent István-rend kiskeresztje
  1867-ben nagy megtiszteltetésben részesült: I. Ferenc József király, koronázásának emlékére, a Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki.
 • Romló állapota

  Az 1870-es évektől kezdve egyre többet betegeskedett, testi ereje megroppant. Nyár idején évről-évre fölkereste Karlsbad fürdőit, majd a Margitszigeten iparkodott fölfrissülni.
 • Lemondása

  Ismételten lemondott akadémiai titkárságáról, de az Akadémia csak harmadszori lemondása után, 1879-ben, egyezett bele elhatározásába.
 • Halála

  Halála
  1882 október 22-én, halt meg Budapesten
  Arany János ravatalánál. Gyászbeszéd. 1882. október 24-ikén.