ajatelg

By jbr123
 • Eesti Seltsi asutamine

 • Estimaa Kirjanduse Üjingu asutamine

 • Revolutsioonid Europas

 • Uued talurahvaseadused Liivi-, Eesti- ja Saaremaal

 • Ilmuma hakkab Perno Postimees, 1864. aastast Eesti Postimees

 • Mahtra sõda

 • Pärisorjuse kaotamine Venemaal

 • "Kalevipoeg"

 • Vanemuse (Tartus) ja Estonia seltsi (Tallinnas) asutamine.

 • Vallareformiga vabanevad vallad mõisa eestikostest

 • Teorendi kaotamine Estis

 • Carl Robert Jakobson peab kolm isamakõnet

 • Esimese üldlaulupidu

 • Esimine raudteeliinid Eestis

 • Aleksandrikooli peakomiree astumine

 • Eesti Üliõpilaste Seltsi asutamine

 • Telefoni leiutamine

 • Jakobson asutab ajalehe Sakala

 • Eesimene elektriraudtee maailmas

 • Venestusaja algus

 • sinimustavalge lipu pühitsemine

 • Algab venestamine

 • Jakob Hurda üöeskutse rahvaluule kogumiseks

 • Diiselmootori leiutamine

 • Esimine film, raadio leiutamine

 • Jaan Tõnissonist saab Postimehe peatoimetaja

 • Tallinnas hakkab ilmuma ajaleht Teataja, mille peatoimetajaks on Konstantin Päts

 • Ilmuma hakkab sotsiaaldemokraatlik ajaleht Uudised

 • Tallinna linnavolikogus saavutab enamuse eestlasete ja venelaste ühisblokk; 1906 saab võimule esimene eestlasest linnapea Voldemar Lender

 • revolutsioon; Sügisel Bürgermusse ja aulakoosolekud Tartus ning aasta lõpus mõisate põletamine

 • Eesti Kirjanduse Seltse loomine

 • Eesti Rahva Muuseumi asutamine

 • Esimine maailmasõda