• Period: to

  Riigi sõjalised võimsused

  1. aastate teisel poolel jätkus raskestööstuse eelisarendamine, et kindlustada riigi sõjalist võimsust. Rahva igapäevaelu vajadused - tarbekaupade tootmine - jäi tagaplaanile.
 • Poola kriisid

  Poola kriisid
  Punaarmee sissetungi järel pandi Poolas ametisse kommunistlik valitsus. Aastatel 1944-1956 juhtis Poolat Moskva-meelne ja oma ainuvõimu nautiv Boleslaw Bierut.
 • Period: to

  Kommunistik kontroll

  1947-1948. aastal sotsialistlike riikide poliitiline elu allutati ühe erakonna, s.o kommunistlikuu partei kontrollile.
 • Moskva konflikt

  Kuna kõik sotsialismileeri kuuluvad riigid ei olnud siiski Moskva kuulekad käsutäitjad.
 • Nõukogude okupatsioon

  Nõukogude okupatsioon
  1. aasta oktoobris hakati Nõukogude okupatsiooni aladel loodud Saksa Demokraatlikus Vabariigis jõuliselt stalinlikku sotsialismimudelit juurutama: põllumajandus sundkollektiviseeriti, eraettevõtluse riismed riigistati, kõik vahendid suunati rasketööstuse arendamisesse.
 • Ülevõim

  1. aastate alguseks oli Moskva kindlustanud oma ülevõimu Ida-Euroopa riikides.
 • Ülemvõim Ida-Euroopas

  1. aastate alguseks oli Moskva kindlustanud oma ülemvõimu Ida-Euroopa riikides.
 • Intervjuu

  Intervjuu
  Kõik majad nägid sellel ajal samasugused välja kuna müüdi ainult üks või kaks mööbli valikut.
 • Ungari peaminister

  Ungari peaminister
  1. aastal sai Ungari peaministriks Imre Nagy, kes Stalini surma järel asus kommunistlikku režiimi leevendama. Kuid juba 1955. aastal kukutasid tagurlased populaarse Nagy võimult.
 • Period: to

  Parteijuht

  Hruštšov sai parteijuhiks ning suutis mõne aasta jooksul võimult tõrjuda oma peamise konkurendi valitsusjuht Malenkovi.
 • Period: to

  Saksa DV sisepoliitika

  Eriti teravaks muutus Saksa DV sisepoliitiline olukord 1953. aasta algul, ainuüksi märtsis põgenes läände 50 000 idasakslast.
 • Period: to

  Eesti linnastumine

  1. aastal elas üle poole Eesti elanikkonnast linnades, 1980. aastatel aga juba üle 70% elanikkonnast. Mõned Eestimaa piirkonnad - eelkõige Virumaa idaosa suured tööstuslinnad - muutusid venekeelseks ja tühjendasid eestlastest.
 • Stalin

  Stalin
  Stalin suri, ilma et oleks endale järglast nimetanud.
 • Uus valitsusjuht

  Uus valitsusjuht
  Peale Stalini surma sai valitsusjuhiiks Georgi Malenkov
 • Sõjalised organisatsioonid - Varssavi pakt

  1. aastal moodustasid Ida-Euroopa sotsialistlikud vastukaaluks lääneriikide sõjalisele organisatsioonile - Põhja - Atlandi Organisatsioonile (NATO) - oma sõjalise ja poliitilise liidu - Varssavi Lepnigu Organisatsiooni (VLO) ehk Varssavi pakti.
 • Period: to

  Hruštšovi edasine liberaliseerimine

  Partei 20. kongressil pidas Hruštšov Stalini kuritegusid paljastava ettekande, mis oli oluliseks tähiseks ühiskonnaelu edasisel liberaliseerimisel
 • Period: to

  Ungari

  Teises maailmasõjas Saksamaa liitlasena sõdinud Ungaari jäi pärast sõja lõppu NSV Liidu ülemvõimu alla. Järk-järgult likvideeriti mitmeparteisüsteem ja kogu võim koondus kommunistide kätte.
 • Intervjuu

  Intervjuu
  Kui ostsid midagi poest, siis ei taha sa kunagi selle ära visata kuna sa arvad, et seda võib kindlasti hiljemalt vaja minna.
 • Period: to

  Käsumajandus

  1. aasta teisel poolel sumbusid ümberkorraldused käsumajanduse rüppe
 • Period: to

  Dissidentlus

  1. aastate teisel poolel tekkis nõukogude ühiskonnas vastuseks tagurluse pealetungile teisitimõtlemine
 • Period: to

  Intervjuu

  Kommunistliku ajal koolis tal olid kommunistlikud koosolekud kui ta oli õpilane ning kooli pandi lukku, et keegi ei läheks koolist välja
 • Period: to

  Intervjuu

  Tädi selgitas kuidas vanasti näidati telekas venekeelseid multikaid ja uudiseid ning kuidas ültse vene keelt oli päris vajalik teada.
 • Period: to

  Vastasseis

  1. aastal kasvas vastasseis üle isegi relvastatud piirikonfliktiks. Nii eristusid sotsialismileeri raames riigid, mis jäid osaliselt Moskva mõjusfäärist välja.
 • Intervjuu

  Intervjuu
  Minu tädi rääkis kuidas paljud tüdrukud kommunistlikul ajal kandsid siidist kleite ja seelikuid.