Jelige: GMNM-Ankuma A Projekt életciklusai

Timeline created by ankuma
 • Ötletelés

  Ötletelés
  Vezetőség beruházás tervezése során forrás hiány miatt mérsékelni próbálják a költégeket. Finanszírási lehetőségeket keres.
 • Projektteam felállítása

  Projektteam felállítása
  Projekt nagyságától függően az alábbi pózicíók jellemzőek:
  Projektmenedzser
  Projektasszisztens
  Projekt pénzügyivezető
  Projekt pénzügyiasszisztens
  Projektkommunikációs vezető
  Szakmai vezető
  Szakmai asszisztens
 • Pályázat írás

  Pályázat írás
  A forrás megtalálását követően pályázat benyújtására szükséges dokumentáció elkészítése.
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

  Megvalósíthatósági tanulmány részei:
  1. Vezetői összefoglaló
  2. Az alkalmazott módszertan bemutatása
  3. Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák
  4. A projekt bemutatása
  5. Környezeti hatások vizsgálata
  6. Pénzügyi elemzés
  7. Kockázatelemzés
  8. Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata
  9. Összegzés: a projekt megvalósíthatósága
 • Nyertes pályázat kihírdetése - Támogatási Szerződés megkötése

  Hosszas bírálás során a pályázat pozitív elbírálást kapott és megkezdődött a pályázati összeg folyósítása.
 • Értékelés

  A projektcélkitűzések megvalósulásának vizsgálatát jelenti
  a finanszírozó intézmény és a projektgazda értékelik, hogy a projekt milyen eredményeket, hatásokat ért el és levonják a tanulságokat
  az értékelés során levont tanulságokat felhasználják a jövőbeni programok és projektek tervezése során szükséges, hogy a projekt/ pályázat megvalósulása után is folytatódjon
 • Period: to

  1. Mérföldkő

  A projektötlet megfogalmazódásától az (egy-vagy kétfordulós) támogatási pályázat lezárásig tart, ami időigényes. A támogató feldolgozást követően kihírdeti a nyertes pályázókat és megkötik a Támogatói szerződést, vagy Okiratot
 • Period: to

  2. Mérföldkő - Megvalósítás

  A projekt beindítása és megvalósítása:
  Aprojekt irányítói monitoring útján értékelik, hogy a tervekhez képest milyen tényleges előrelépéseket sikerült elérni, és ennek alapján megvizsgálják, hogy a projekt megfelelő ütemben, jó úton halad-e a kitűzött célok megvalósításának irányában.
  A projekt kidolgozása óta eltelt idő alatt történt jelentős változások esetén módosítani kell a projekt irányát, bizonyos célkitűzéseket.
 • Period: to

  3. Mérföldkő - Záró

  Projekt zárása: záró elszámolás előkészítése, projekt dokumentáció lezárása. Indikátorok teljesítésnek igazolása.
 • Period: to

  Fentartás jelentése - 4. Mérföldkő

  A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap, amit általában évente jelentéshez kötnek és minimum 5 éves fenntartásra kötelez.