A nyelv és a beszédfejlődés állomása- Preverbális időszak

 • AD 1

  Érintés

  Anya és gyermek közötti első kapcsolat
 • 2

  a hangok, mozdulatok jelrendszere és jelmegfejtési folyamat

 • 3

  Első hetek

  Biológiai hangok --> reflexek hangadások, mert összefüggésben állnak a gyermek fizikai és lelki állapotával
 • 4

  Második hét

  Második hét
  Kifejező sírás megjelenése: a számára fontos történéseket, eseményeket, állapotokat jelzi a környezete felé pl. fájdalom, éhség, diszkomfortérzés, unalom stb.
 • 5

  Első néhány hét

  éber és élénk fixálás
  tekintet és a szemkontaktus
 • 6

  4-6. hét

  4-6. hét
  „társasági” vagy szociális mosoly
 • 7

  4-6. hét

  gőgicsélés
  A gyermek így gyakorolja be azokat a mozgásokat, melyek a későbbi beszédhangok létrehozásában szükségesek
  Figyelik a felnőtt szájmozgását
 • 8

  Anya-gyermek

  Jellegzetességei közé tartozik pl. a magasabb hangfekvés, a köznyelvinél nagyobb kitéréseket mutató intonációs kontúrok, a bővebben adagolt hangsúlyok, a szabályosabb és lassabb ritmus, az egyszerűbb felépítésű szavakból álló ”dajkanyelvi”szókincs, az egyszerű mondatszerkesztés, az ismétlődések használata
 • 9

  7-10 hónap 1.

  Kettőzött gagyogás
  az első szavak ejtését jósolja be
  A csecsemő a saját maga által kiadott hangokat játékos formában ismételni kezdi és duplázza, így egyre hosszabb hangkapcsolatokat mond ki. pl. ’lalalalala’
 • 10

  7-10 hónap 2.

  Kevert gagyogás
  nem hasonló szótagból álló hangsorokat produkál pl. ’adu’, ’bede’ stb.
 • 11

  7-10 hónap 3.

  párbeszédszerű gagyogás
  az anyával vagy gondozóval felváltva, mintegy beszélgetve gagyog: átadja és átveszi a ’szót’ és magáravonja, irányítja a partner figyelmét.
 • 12

  Első év vége

  A dallam, a ritmus és a hangszín változásai
  szándékos jelzésekkel pl. gesztus, hangadás, nyúlás, rámutatás stb. hatni tud környezetére és el tud érni célokat
  protoszavak- a gyermek bizonyos szótagokat mindig azonos dallammal kezd használni