A kis hidegháború

  • Helsinki értekezlet

    A Helsinki értekezletet 1975-ben tartották. A tárgyalás témája a fegyverzetcsökkentés volt. Ezen kívül megállapodtak arról, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és a környezetvédelemre is nagyobb hangsúlyt fektetnek.
  • A Szovjetunió Vietnamja

    A szovjet haderő 1979-ben támadt Afganisztánra. Ennek az volt az előzménye, hogy a nemrég hatalomra került szovjetbarát kormány semmibe vette az embereket. Ennek következtében népfelkelés tört ki Afganisztánban, melyet az USA támogatott. Erre válaszul a szovjetek bevonultak Afganisztánba és kegyetlen harcok kezdődtek. Ez az esemény ismét megrontotta a kapcsolatot a szuperhatalmak között. Végül 1989-ben a szovjetek kivonultak Afganisztánból.
  • Az USA és a Szovjetunió versengése.

    Ronald Reagan amerikai elnök hatalma idején a szovjetek egyre több térrel rendelkeztek.Ennek hatására, az amerikaiak kifejlesztettek egy új nukleáris bombát (neutronbomba) és a világűrbe elhelyeztek egy rakétaelhárító rendszert, amelyekkel próbálták ellensúlyozni a helyzetet. Ekkor azonban bekövetkezett az olajrobbanás (1979). Ez világválságot okozott, amin csak a csúcstechnika lett úrrá. A keleti tömb ennek hiányában nem bírta a versenyt a piacgazdaságokkal és lemaradt a nyugati tömbtől.