Analízis 2019/20 tanév őszi szemeszter

Timeline created by szicran
 • 1. hét: Vektorok geometriai alakja

  1. hét: Vektorok geometriai alakja
  Térbeli vektorok definíciója, műveletek (+, -, , skalárral való szorzás, skaláris szorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat), és ezek geometriai jelentése.
 • 2. hét: Vektorok koordinátás alakja

  2. hét: Vektorok koordinátás alakja
  Descartes-féle koordinátarendszer. Bázis. Vektorok koordinátás alakja. Műveletek koordinátás alakban. Alkalmazás szög, távolság, terület és térfogat számítására.
 • 3. hét: Térelemek

  3. hét: Térelemek
  Egyenes, sík megadása térben. Metszéspontok, távolság, szög.
 • 4. hét: Komplex számok

  4. hét: Komplex számok
  Algebrai alak, műveletek (+, -, *, /). Trigonometrikus alak, műveletek (*, /, ^, gyökvonás). Átváltás egyik alakból a másikba. Komplex együtthatós egyenletek.
 • 5. hét: Függvények definíciója

  5. hét: Függvények definíciója
  "Függvény definíciója, D_f, R_f, kompozíció, inverz fv. Valós fv. grafikonja, inverz grafikonja, műveletek, tulajdonságok (monotonitás, szélsőértékek (lok. és glob.)).
  Lineáris transzformált és grafikonja."
 • 6. hét: Elemi függvények

  6. hét: Elemi függvények
  Elemi függvények (hatvány/győk, exponenciális/logaritmus, trigonometrikus/arcus fv-ek), grafikonjuk és tulajdonságaik. Lineáris transzformáció.
 • 1.zh

  1.zh
  Számonkérés az első 5 hét tananyagából.
  Gyakorló feladatsorok innét érhetőek el: http://www.sze.hu/~knarcisz/articles
 • 7 hét: Számsorozatok, függvények határértéke

  A számsorozat fogalma, határértéke, küszöbindex. Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága. Jelentése grafikonon. Műveletek a végtelen, valamint a 0+, 0- szimbólumokkal.
 • 8. hét: Differenciálszámítás

  8. hét: Differenciálszámítás
 • 9. hét: A derivált alkalmazása 1.

  Taylor polinom, Maclaurin polinom, L'Hospital szabály.
 • 10. hét: A derivált alkalmazása 2.

  A derivált alkalmazása monotonitás és szélsőérték meghatározására. Szöveges szélsőértékfeladatok.
 • 11. hét: A derivált alkalmazása 3.

  A derivált alkalmazása konvexitás és inflexiós pont meghatározására. Teljes függvényvizsgálat.
 • 12. hét: Határozatlan és határozott integrál

  12. hét: Határozatlan és határozott integrál
  A határozott és határozatlan integrál fogalma, kapcsolatuk a Newton-Leibniz formulával. Kiszámolásuk elemi függvények esetén. Terület és forgástest térfogatának meghatározása határozott integrállal.
 • 2.zh

  2.zh
  Számonkérés az 6-11 hét tananyagából.
  Gyakorló feladatsorok innét érhetőek el: http://www.sze.hu/~knarcisz/articles
 • Pót zh

  Pót zh azok számára, akik valamelyik zh-n igazoltan hiányoztak és az igazolást a hiányzást követő héten leadták.
 • 13. hét: Bevezetés az integrálási módszerekbe

  Integrálás, ha az integrandus összetett függvény, melynek belső függvénye lineáris, vagy függvény hatványa szorozva a deriválttal, vagy derivált és függvény hányadosa. Parciális integrálás.
 • Javító zh

  Javító zh
  Javító zh azok számára, akik nem érték el az első két zh anyagából összesen az 50%-ot.
 • 14. hét:Összefoglalás

  14. hét:Összefoglalás
  A féléves anyag rendszerezése.
 • Period: to

  Szorgalmi időszak

 • Period: to

  Vizsgaidőszak

  Legalább 4 vizsgaidőpont kerül kiírásra.